Jak se bránit

Období kolem prezidentských voleb 2020 v USA ukázalo, kdo je skutečným vládcem, resp. jak obrovskou moc mají korporace a média jimi vlastněná. Realita je bohužel taková, že jsou faktickými vládci. Nevoleni, bez jakéhokoliv mandátu, ale s obrovskou mocí – nejenže jsou schopni černou krychli vydávat za bílou kouli, ale mají sílu si vynutit veřejné prohlášení, že černá kostička je opravdu bílá kulička.

Nejprve je nutno si uvědomit na čem je ta jejich moc založena. Ve zkratce – pokud by FB používalo 1000 lidí, pak jeho síla se limitně blíží nule. Platí jednoduché pravidlo, že pokud korporace nabízí službu „zdarma“ pak je to vykoupeno důkladným vytěžováním dat, která jsou právem pokládaná za ropu 21. století.

Jediná obrana je max. omezit dobrovolné poskytování svých dat za služby „zadarmo“ a nepodléhat masovému chování.