Jak se zapojit

Každý, komu není jedno, co se s naší zemí děje a kam směřuje, se může zapojit pro vytvoření celospolečenské diskuze jak a kam dále … Zejména je vítaná účast starší generace, která může porovnávat oba režimy. Správná cesta vpřed vede jedině přes korektní diskuzi nad výhodami i nevýhodami společenských režimů. Naší obrovskou výhodou pak je, že můžeme porovnávat a vytvářet soudy na základě vlastních praktických zkušeností.

Zapojení se je dobrovolné a nehonorované. Jedinou odměnou tak bude jen dobrý pocit z vykonané práce pro budoucnost našeho státu a uvedení na čestné stránce aktivních spolupracovníků. Společenský konsenzus nelze vytvářet za peníze, jediným motivem by měla být snaha předat naši zemi dalším generacím …

Žádné bohatství světa nepřeplatí působení jednou zveřejněné myšlenky.

Kolektiv kolem nejčtenějšího sociologa P. Hampla připravil dvě platformy pro prezentaci názorů, postojů a myšlenek aktivních spoluobčanů. Obecně platí, že kdo prezentuje své názory a postoje na svém webu může využívat tento portál k publikaci (postup níže), kdo nemá pro tyto účely své www stránky, může využívat blogovací platformu na svoboda-projevu.

Zveřejňování článků

Nejjednodušší možností je upozornit na vhodný článek, který již byl někde zveřejněn, prostřednictvím jednoduchého formuláře zde. Pokročilejší možnost pak představuje zapojit se do redakčního kolektivu – začátkem je registrace zde. Nejnáročnější, ale nejúčinnější možnost pak představuje psaní vlastních blogů.

Psaní blogů ~ formulovat názor

Psaní svých názorů (blogů) je jedna ze stěžejních činností pro utváření obsahu celospolečenské diskuze. Ne každý však má dar (a chuť) své názory širokému okolí srozumitelně formulovat. Ovšem bez konfrontace různých názorů žádná celospolečenská diskuze není. Slovo, resp. myšlenka je mocná zbraň, proto by se měl zapojit každý kdo těmito nebezpečnými zbraněmi vládne.

Každý se může zaregistrovat na webu svoboda-projevu a začít psát spisovnou češtinou jakýkoliv názor. Nejzajímavější blogy pak budou uvedeny na titulce tohoto webu.

Psaní komentářů – zpětná vazba

Komentáře jsou zpětnou vazbou pro autory. Na jejich základě tak může autor zjistit, zda a v jakém poměru prezentované myšlenky přijímány. Psaní korektních komentářů tak má stejný smysl jako psaní samotných blogů.

Čtenář

Rovněž pouhý čtenář může přispět svou troškou do pomyslného mlýna – sdílením a přeposíláním článků, které jej nějakým způsobem oslovily.

Redaktor – správa příspěvků

Jedná se o příležitostnou práci s přebíráním, příp. korekturou příspěvků.

Design – mám umělecký dar

Kdo má grafické nadání, může se podílet na grafickém designu.

IT – rozumím problematice

Tento redakční systém je postaven na WordPressu a běží na virtualizovaném serveru Ubuntu. Pokud je někdo ochoten příležitostně se zapojit do provozu údržby a úprav, bude vítán.

KONTAKT :