Pravidla

Cílem tohoto portálu je umožnit věcnou celospolečenskou diskuzi bez omezení. Demokracie je založena na dosahování konsensu, který vzniká celospolečenskou veřejnou diskuzí. Proto zde může každý v komentáři spisovnou češtinou vyjádřit jakýkoliv svůj názor, který nepodléhá zákonné restrikci. Přesná hranice pro spisovnou a nespisovnou češtinu je problematická, jsou situace, kdy právě použití nespisovného výrazu může dát smysl poznámce v diskuzi. Obecně tedy platí, že případné posuzování bude v kontextu vyjadřované myšlenky.

Registrace – pro psaní komentářů je nutno se zaregistrovat – login by měl být ve tvaru „prijmenijmeno„. Kdo chce diskutovat anonymně, nechť využije jinou platformu. Po prvním přihlášení je pak vhodné si v profilu doplnit Jméno a příjmení a nastavit zobrazované jméno.

Reklama a nakládání s daty – portál nerozesílá žádnou reklamu (např. newslettery), rovněž zde není možné umístit cizí reklamu – výjimku tvoří bezplatně umísťovaná reklama na související aktivity (např. knihy). Údaje z profilu přihlášených občanů nebudou dobrovolně nikomu poskytnuta.