Vize

Bohužel, jediný, kdo zatím má vizi, jsou naši politici, kteří žijí ovšem absolutně odtrženi od reálného života a zájmů obyčejných občanů. Navíc, jejich vize je destruktivní, protože cílem je nedopustit sjednocení občanů. Mají jedinou reálnou politiku – daně občanů odklonit na svá soukromá konta. Podporují rozvrat vzdělání a z našich daní platí všemožné „neziskové“ hlídače pravdy a čistoty politického smýšlení. K dokonalosti chybí obnovení prověrkových komisí.

Historická pravda je, že kdo zapomene svoji minulost, ten je odsouzen si ji zopakovat. V našem případě máme ovšem neocenitelnou výhodu spočívající ve faktu, že je tady generace, která polovinu života „budovala socialismus“ a nyní „buduje“ současnou verzi kapitalismu. Můžeme tedy srovnávat a vést diskuzi nad dobrým i špatným z obou režimů.

Můžeme vést diskuzi nad reálně nabytými zkušenosti a vzít si ponaučení do budoucna. Můžeme diskutovat a vizi společně utvářet. Bude-li celospolečenský konsenzus, je pak možné cokoliv. Jen se musí začít