Domácí

Díky hlasům poslanců hnutí SPD byl schválen zákon o klouzavém mandátu!

Radek Rozvoral: Minulý pátek se ve Sněmovně v rámci 104. schůze schvalovala novela ústavního zákona, řešící neslučitelnost funkcí poslance a člena vlády. K přijetí novely bylo potřeba 120 hlasů, což se nakonec i díky hlasům poslanců za hnutí SPD podařilo.

Hnutí SPD velmi vítá, že bude v ústavním zákoně ukotvena neslučitelnost funkcí poslance s funkcí ve vládě pomocí tzv. klouzavého mandátu. Naše hnutí je spolupředkladatelem této novely ústavního zákona, kterou bude zajištěna důsledná realizace principu dělby moci. Zároveň s ohledem na značnou časovou náročnost výkonu těchto funkcí může jejich kumulace vést k absencím při zasedání komor Parlamentu a vyčerpání času ministrů účastí na jednáních Sněmovny nesouvisejících s jejich resortem. Tento čas by mohli ministři věnovat výkonu své funkce při řízení svého resortu a zastupování zájmů naší republiky v zahraničí. Ministři vlády budou prioritně řídit své ministerstvo, které disponuje přidělenými financemi ze státní kasy, za které jsou plně odpovědní. Proto též požadujeme osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků a jsme pro odvolatelnost politiků občany.

Projednávaná novela ústavního zákona ve třetím čtení mění Listinu základních práv a svobod a ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústavu České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Novela zřizuje institut tzv. klouzavého mandátu. Poslanec, který nastoupí do ministerského kabinetu, by se svého postu ve Sněmovně mohl podle předlohy vzdát buď oznámením na schůzi dolní komory, nebo doručením notářského zápisu o tomto prohlášení do rukou jejího předsedy. Stejné formy už platí pro vzdání se poslaneckého mandátu.

Dolní komora přijala také související změnu jednacího řádu a volebního zákona, která má stanovit pravidla pro nastupování náhradníků za poslance, kteří by se mandátu vzdali na dobu členství ve vládě. Náhradník za člena vlády (poslance) by se stal zastupujícím poslancem se všemi právy a povinnostmi běžného člena dolní komory. Byl by členem sněmovních výborů a komisí, což člen vlády být jako poslanec nemůže, a měl by mít právo vystupovat a hlasovat. V roli zastupujícího poslance by podle novel neztratil postavení náhradníka pro případ nabytí plnohodnotného mandátu. Náhradník, na kterého sklouzne mandát poslance, bude určen z kandidátů dle určeného pořadí, jenž kandidoval na kandidátní listině téže politické strany nebo politického hnutí ve stejném volebním kraji.

Klouzavý mandát mají zaveden v Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Estonsku, Švédsku či na Slovensku. Zavedení tohoto klouzavého mandátu obsahuje novela ústavy, kterou Sněmovna minulý pátek schválila nejmenším potřebným počtem 120 hlasů ze 157 přítomných poslanců, a to za pomoci všech 17 hlasů poslanců za hnutí SPD.

Hnutí SPD bylo spolupředkladatelem této novely ústavního zákona, čímž plní své sliby, které dalo voličům, jelikož jsme proti kumulaci funkcí. Díky této změně budou mít ministři z řad poslanců více času na prioritní řízení svého resortu, což je hlavně v této těžké době, kterou poznamenal dlouhodobý nouzový stav, velmi žádané.

Zdroj