Ideozločiny

Indian Express: NATO představuje hrozbu pro světový mír a musí být rozpuštěno

6. dubna webová stránka „Indian Express“ publikovala článek nazvaný „NATO představuje hrozbu pro světový mír a musí být rozpuštěno“ od Doraisamy Raja, generálního tajemníka Komunistické strany Indie, s tím, že všude, kam se NATO dostane, zavládne destrukce a turbulence. K udržení světového míru by mělo být NATO rozpuštěno.

Článek uvádí, že válka na Ukrajině přitáhla velkou pozornost k NATO. NATO bylo založeno západními mocnostmi v reakci na vzestup Sovětského svazu po druhé světové válce. S rozpadem socialistického režimu ve střední a východní Evropě a rozpadem Sovětského svazu mělo být NATO rozpuštěno. Nicméně se přizpůsobilo a rozšířilo, aby realizovalo hegemonní ambice Spojených států. A ironicky, během studené války NATO nikdy nerealizovalo formální vojenskou intervenci. Začalo to po rozpadu Sovětského svazu! A z původních 12 členských států se rozšířilo na dnešních 30.

Článek poukázal na to, že kdekoli NATO projde, tam zavládne destrukce a turbulence. Ať už to byla válka v Kosovu, válka v Afghánistánu, válka v Iráku nebo zásah do situace v Libyi, zahynulo velké množství civilistů. NATO má nejpokročilejší arzenál. Celkové obranné výdaje jeho členských států v roce 2019 byly 1,036 trilionu dolarů, zatímco ruský rozpočet na obranu je 60 miliard dolarů. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu obavy Moskvy z přímého příchodu NATO domů.

Článek zdůraznil, že pokračující rozšiřování NATO a jeho účast na globálních záležitostech představuje hrozbu pro globální mír a spravedlivý světový řád. Jak ukázaly minulé akce NATO, nejenže nedokázalo udržet slíbenou „kolektivní bezpečnost“, ale přineslo vážný pocit nejistoty do zemí, které jsou v rozporu se zájmy Spojených států. Díky jeho poptávce hodně vydělává vojenský průmyslový komplex a monopolní podniky.

Nakonec článek uvedl, že hlavní příčina současného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou spočívá v logice expanze vojenské aliance. Jsme jednoznačně proti současné válce. Zároveň je třeba si položit otázku, jakou cenu platí lidstvo za NATO. Pokud chce svět mír, NATO by mělo být rozpuštěno. (Kl)

Zdroj