Top

Jakou zemi chceme

Shrnutí vize představené v přednášce z 3. prosince 2020.

Sociální

Jestliže některý občan této země žije řádným životem, pracuje, vychovává děti, respektuje zákony a je připraven zapojit se do obrany země (což zahrnuje i účast na výcviku), má právo očekávat, že bude mít práci, bude mít kde bydlet, bude se moci cítit bezpečně před zločinem i před řáděním aktivistů zpochybňujících pohlavní identitu jeho dětí, a že o něj bude o něj dostatečně postaráno ve stáří a v případě nemoci. Je povinností státu to garantovat.

Průmyslovou

Česká republika jako samostatný soběstačný stát bude potřebovat vlastní výrobní podniky. Bude zapotřebí založit stovky či dokonce možná tisíce nových podniků, bez ohledu na to, zda budou soukromé, státní, družstevní či v jiné formě vlastnictví. Tak, aby naprostá většina potřeb českého trhu mohla být pokryta českými produkty a aby vznikal dostatek pracovních místa nezávislých na každém vrtochu globálních trhů. Občané České republiky musí dostat znovu příležitost konstruovat, vytvářet, budovat, vynalézat, instalovat a zavádět nové výrobní programy – ne jako součást korporátních mašinérií, ale jako ti, kdo to vše tvoří svými mozky a svýma rukama.

Přírodní a zemědělskou

Obnovení potravinové soběstačnosti je základním požadavkem. Obyvatelé České republiky mají právo na potraviny vypěstované a zpracované v české republice. To přinese jistotu zásobování cenově dostupnými potravinami bez ohledu na dění ve zbytku světa, a zároveň zajímavá pracovní místa, jak přímo v zemědělství, tak ve zpracovatelském průmyslu.

S tím úzce souvisí péče o krajinu tak, aby byla různorodá, aby byla připravená se vyrovnat se nejrůznějšími změnami, podnebnými i jinými, které mohou v budoucnu přijít, a aby poskytovala podmínky pro zemědělskou výrobu i pro život.

Vzdělanou

Českému školství nestačí reforma ani dílčí změna typu zrušení inkluze. Potřebuje obnovu od základů. Jednoznačným cílem musí být, aby české děti výborně zvládaly matematiku, logiku, přírodní vědy i jazyky. A to i ty děti, které nejsou superinteligentní či supertalentované. K tomu je třeba obnovit kázeň ve školách a zavést metodiky, které dětem umožní osvojovat si znalosti tak, aby to pro ně nebylo traumatizující. Takové metodiky již existují, a současná úroveň znalostí lidského mozku otevírá prostor pro jejich další rozvoj. Místo multikulturních školení nastoupí kurzy a kroužky přírodních věd. Postavení učitele se změní z otloukánka na respektovaného specialistu – toho, kdo umí naučit.

Byly doby, kdy česká vesničanka znala Bibli lépe než římský prelát, a byly doby, kdy český mechanik rozuměl strojům lépe než mnoho korporátních konstruktérů. K tomu se musíme vrátit a školství je klíčem.

Silnou

Budování vlastních ozbrojených sil musí zasahovat mnoho oblastí života, včetně práce s dětmi a mládeží, povzbuzování fyzické zdatnosti a povzbuzování maskulinity u mužů. To vytvoří tisíce příležitostí pro cvičitele, instruktory a další profesionály schopné povzbuzovat ostatní. Zároveň je nutností podporovat a rozvíjet vlastní obranný průmysl, i také schopnost obstarat všechny druhy zbraní a technologií, jaké mohou být k obraně nezávislého státu zapotřebí.

Záznam přednášky je zde