Koronavirus

Je covid naozajstnou pandémiou?

Aj keby sme vzali do úvahy čísla o počte úmrtí, ktoré sú oficiálne prezentované a povedali by sme si, že sú pravdivé (čo napríklad samotná CDC tvrdí, že tak nie je, o čom sme už písali), pozrite sa na vizuálne spracovanie epidémií v historickom vyjadrení. Je to naozaj zaujímavé. Ďalší komentár azda nie je potrebný (pozor na interpretáciu tabuliek v absolútnych číslach a v čase vyhlasovania pandémie). Z právneho hľadiska by tieto tabuľky mohli byť dôležité pre tzv. test proporcionality pri potrebe ďalšieho predlžovania núdzového stavu.

Nejsmrtelnější světové pandemie:

Zdroj