Zahraničí

Je nutné se bát Číny a proč Čína válcuje svět??? Něco málo o tom, co v běžných médiích nenajdete.

Čína je poněkud ožehavým tématem a to v zemích, které jsou podřízeny předem danému scénáři. Tvůrcem onoho scénáře jsou především Spojené státy Americké a o implementaci scénáře se stará Brusel a vlády ekonomicky vyspělých zemí. Česká republika je zemí podřízenou, která je brána jako provincie Německa /takto je to vnímáno ve vyšších kruzích především v Německu a Rakousku/.

Ve výsledku to znamená, že o Číně se v naší zemi dozvíte jen velmi málo pravdy a to stejně jako v zemích bývalého východního bloku, které se staly členy EU a NATO. Zde se realita vykládá úplně jinak, než jak tomu skutečně je. Důvodem je vytvoření nedůvěry a nepřátelství vůči Číně, neboť ona je pro USA velmi nebezpečnou a to především z hlediska ekonomického.

V České republice se velmi silně vžil názor, že to co se vyrábí v Číně je šmejd. Pravda je však někde úplně jinde a důkazem toho je fakt, že spousta světoznámých výrobců právě vyrábí v Číně. Na toto panuje názor, že je to proto, že Číňané pracují za hrstku rýže, což je velmi zkreslená informace. Ano-mzdy v Číně skutečně nejsou nijak vysoké, ale podstatné je, že nikdo nestrádá a běžný Čínský pracující člověk si vydělá na osobní automobil dříve než například v České republice. Ještě více je to znát v otázce nákladů na bydlení či potraviny. Proč tomu tak je??? V Číně je daleko menší zdanění práce, ale také stát nezatěžuje obyvatele zbytečnými daněmi a poplatky jako je běžné u nás. Například u bydlení, když máte jeden byt či dům, tak neplatíte z této nemovitosti státu vůbec nic. Teprve až když vlastníte domy dva, tak z toho jednoho už platit musíte. Vystavení povolení ke stavbě domu vás v Číně vyjde na desetinu nákladů běžných v České republice. V Číně jde muž do penze v 55 letech a je dbáno na to, aby pracovali hlavně mladí. V Evropských zemích z dělníka sedřou kůži a štvou jej až do 65 let a chtějí páni ještě více, neboť se státu nechtějí vyplácet důchody. Ono totiž těch horních deset tisíc si chce prostředky odvedené na důchodovém pojištění nechávat pro sebe. Proto dělníka sedřít do morku kosti, aby jako vlastenec co nejdříve zemřel. To v Číně díky bohu neplatí, neboť ti zlí tamní komunisté, co vedou zemi, si počínají úplně jinak, než je Evropskou zvyklostí.

Za mnoho v tomto smyslu Číňané vděčí Mao ce Tungovi, neboť to byl právě on, kdož správně pochopil nutnost revolučních procesů nejen ve společnosti a ekonomice, ale také v kultuře, což znamenalo i revoluci kulturní. Je nesporné, že kulturní revoluce měla své oběti, ale díky jí se podařilo vykořenit zažitá a zkostnatělá dogmata, jenž činila překážku inovativnímu vnímání kultury a společnosti, což jsou nádoby spojené. Tím byly položeny základy k novému vnímání společnosti jako celku a byl ukotven postoj, že ekonomika slouží společnosti a nikoliv jen jednotlivcům, či nějaké lobby nebo kartelům. V tomto smyslu se jedná o správné pochopení myšlenek Karla Marxe, které byly přeneseny do praxe a aplikační procesy byly nastaveny úměrně dané době, ale i úrovni vědecko – technického rozvoje. Tento bod ve vývoji socialistické společnosti bohužel komunisté v Sovětském svazu, ale i v Československu neakceptovali a koncentrovali se pouze na upevňování moci, což bylo chybou a následný vývoj to zcela potvrzuje. Čína to prostě dělala jinak a současnost potvrzuje, že správně.

Čína je světovou ekonomickou velmocí a číslem jedna. Sice se zatím uvádí, že jsou před ní USA, ale to je pouze systémem výpočtu a také pro uklidnění Amerického veřejného mínění. Co však vyneslo Čínu na piedestal ekonomiky??? Je to duální ekonomický systém řízený státem a pod kontrolou komunistické strany. Já osobně jsem přívržencem tohoto systému, neboť dokáže obsáhnout veškeré oblasti ekonomiky a to při zachování velmi dobré společensko-ekonomické úrovně. Nejdůležitějším bodem tohoto systému je udržení vyváženosti. Není vůbec pravdou, že by Čína byla socialistická nebo komunistická, neboť zde vedla sebe žijí i s kapitalismem, který je však na rozdíl od Evropy držen na uzdě a korigován a tvrdě je podřízen celospolečenským zájmům, což v Evropě neplatí a Evropané na tento stav krutě doplácí. Prostě jsme to na rozdíl od Číňanů nepochopili. My se plácáme v dogmatech vytvořených v minulosti a ta nám brání v inovativních přístupech s ohledem na celospolečenské dopady. U nás jsou upřednostňována práva jednotlivce před celospolečenskou potřebou a to je chyba. Páni kapitalisté této chyby umí velmi dobře využívat a proto je stav v Evropě jaký je. Proto si dobře žije horních deset tisíc a ti ostatní na ně musí makat.

Je jasné, že Čína tohoto dosáhla i za cenu tvrdých restrikcí určených pro podvodníky, lobbisty, úplatkáře atp. Je velmi dobré, že tyto restrikce platí i pro členy komunistické strany. Tedy ani politici v tomto směru nemají žádné ochrany. Možná to nevíte, ale politik, jenž v Číně bere úplatky a daný skutek je mu prokázán, tak čelí velmi tvrdému trestu v závislosti na výši škody, kterou společnosti způsobil. Propadnutí majetku platí vždy a pak mnohaletý žalář. U velkých kauz to může skončit i trestem smrti. Tyto jsou prováděny veřejně na stadionech, aby veřejnost viděla, že zákony platí i pro papaláše. Trest je vykonán zpravidla kulkou do týla a takový politik tu stojí v řadě vedle dealerů drog, či vrahů a tak to má být. Kdyby toto platilo u nás, tak vězte, že politická kultura by byla úplně jinde. Je jen otázkou, kdo by nám pak vládnul.

Ještě se musím vrátit k tomu, o čem jsem psal na začátku-tedy o to, že Čína vyrábí šmejdy. Je to dílem pravda, ale mohou za to majitelé Evropských firem. Čínská výroba pracuje ve čtyřech úrovních kvality. Špičková, vysoká, průměr a podprůměr. V mnoha fabrikách jedou na pásech vedle sebe výrobky opticky úplně stejné, ale se zcela rozdílnou kvalitou. Záleží pouze na zadavateli výroby, jaký druh zboží a kvality si objedná a dle jeho požadavků mu to Číňané vyrobí. Mnozí majitelé firem vyrábějících v Číně rozlišují i na jaký trh dané výrobky poputují-tedy jestli na západoevropský, či východoevropský, nebo třeba do Ruska. I toto přihlouplé kritérium rozhoduje o kvalitě. Sám osobně jsem se o tomto přesvědčil při koupi bouracího kladiva firmy Bosch v Německu a pak v ČR. To koupené v ČR byl ojebaný šmejd a za rok bylo po něm.

Až se prosím rozhodnete nějakým způsobem kritizovat Čínu, tak se nejprve prosím ptejte proč tomu tak je a komu to slouží. Ono někoho soudit-to umí kdejaký blb, ale poznat realitu je trochu těžší. Pravda-Čína je velmi nebezpečnou zemí, neboť svým uvědoměním převýšila země ostatní.

Oldřich Rambousek