Zahraničí

Některé západní průzkumy veřejného mínění „hloubí pasti“

Známá americká média Bloomberg a Pew Research Center nedávno zveřejnila dva výsledky průzkumu veřejného mínění. První z nich dospěl k závěru, že „USA jsou nejlepší zemí v boji proti epidemii na světě“, zatímco druhý dospěl k závěru, že „mezinárodní image Číny je stále negativní a mezinárodní image USA se zlepšuje“. Výsledky obou průzkumů veřejného mínění podle očekávání vzbudily posměch globálního veřejného mínění.

Bloomberg konečně posadil USA na trůn „prvního místa boje proti epidemii“ úpravou pravidel bodování. Výsledkem bylo, že celý svět kritizoval tento žebříček za překročení „spodní hranice“ a jako „hanebný“.

V průzkumu Pew Research Center o mezinárodní image Číny bylo vybráno pouze 17 rozvinutých ekonomik a byl učiněn závěr, že „většina lidí si myslí, že obraz Číny je stále negativní“. Lidé se ptají, proč se Pew nezeptá na názory asijských, afrických a latinskoamerických zemí? Organizace spojených národů má více než 190 členských států, tak jak může pouze 17 zemí a regionů zastupovat mezinárodní společenství?

Tyto akce agentur Bloomberg a Pew pod záminkou veřejného mínění odráží skutečnost, že některá západní média a instituce se zaměřily na Čínu a vyjadřují svůj pohled z hlediska západních hodnot. Současně to dále odhaluje skryté zájmy mezi nimi a vládou USA.

Tyto praktiky plně potvrzují myšlenky v německém díle Die Scheinheilige Supermacht. Kniha zdůrazňuje, že v západních zemích jsou sdělovací prostředky většinou soukromé podniky, ale ve většině případů jsou mediální instituce a politické zájmy velmi příbuzné. Mainstreamová média mnoha západních zemí jsou hluboce zakořeněna v diskurzní hegemonii a řádu Spojených států a ztratila schopnost nezávislého myšlení. Mnoho novinářů také spadá do zpravodajského rámce stanoveného vládou USA a vydává zprávy v souladu s pozicí USA. (Kl)

Zdroj