OkupaceTop

Okupace (1939) a „okupace“ (1968)

Jsem stále žijící svědek celé té sovětské prý okupace (od 21. srpna 1968 – 21. června 1991, tj. 23 let) a chci dobrovolně na svoji čest a svědomí podat o celé té prý okupaci toto svoje svědectví.

Nejprve, než podám svědectví o tom, jak jsem já a my všichni – tedy celá naše československá společnost – žili v té sovětské prý okupaci a během ní a jak jsme ji vůbec mohli přežít, musím začít tímto… Podle chorobné fanatické nenávisti a hysterie všech těch pošuků (ano pošuků) a psychopatických nenávistníků je vstup armád pěti států Varšavské smlouvy v čele s vojsky SSSR na území Československa vnímán prý jako okupace a takto:

  • „Okupace“, při níž nebyla vypálena ani jedna vesnice je prý nesrovnatelně horší zločin než desítky vesnic, které byly vypáleny a jejich obyvatelstvo vyvražděno za okupace německými nacisty (Lidice – vypáleny Němci 10. 6. 1942, obyvatelstvo i s dětmi vyvražděno; Ležáky – vypáleny Němci 24. 6. 1942, obyvatelstvo vyvražděno; Juříčkův mlýn – vypálen Němci 3. 4. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Zákřov – vypálen Němci 18. – 20. 4. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Ploština – vypálena Němci 19. 4. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Prlov – vypálen Němci 23. 4. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Vařákovy paseky – vypáleny Němci 2. 5. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Leskovice – vypáleny Němci 5. – 6. 5. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Javoříčko – vypáleno Němci 5. 5. 1945, obyvatelstvo vyvražděno…),
  • „Okupace“, při které sověti nikoho nemučili, je prý daleko horší zločin než „jenom“ 82 umučených lidických dětí za německé nacistické okupace (nelze nepřipomenout bestiální zločin NĚMCŮ spáchaný na bezbranných lidických dětech, kdy i naprosto malé děti ve věku dvou, tří let až patnácti let byly umučeny, zavražděny udušením ve speciálně pro to připraveném nákladním vozidle, jehož korba – nástavba byla uzpůsobena jako plynová komora, kde tato děcka byla udušena výfukovými plyny! Takto byly naše lidické děti zavražděny Němci dne 2. července 1942 v táboře Chelmno. Děti byly nahnány do nákladních automobilů se vzduchotěsnými korbami. Po nastartování motoru byly výfukové plyny vypouštěny do korby, kde byly namačkány nahé děti. Jak dlouho a v jakých křečích chudinky umíraly?!),
  • za sovětské „okupace“ se nekonaly žádné popravy československých obyvatel v pankrácké sekerárně a na kobyliské střelnici, ale to je daleko horší zločin než tisíce takto popravených obyvatel za německé nacistické okupace,
  • za sovětské „okupace“ se nekonalo uzavření českých vysokých škol, nebyly žádné popravy českých vysokoškolských studentů, žádné deportace českých vysokoškolských studentů do koncentračních táborů,a přesto je to prý nesrovnatelně horší zločin než právě za německé okupace uzavření vysokých škol, poprava devíti studentů, odvlečení 1.200 vysokoškoláků do německých koncentračních táborů (17. 11. 1939 zastřeleno Němci v ruzyňských kasárnách devět představitelů studentských spolků, jedním z nich byl i student Jan Opletal, české vysoké školy uzavřeny Němci na tři roky),
  • 400 obětí na životech v době celé té sovětské prý „okupace“ (trvala 23 let, od 21. srpna 1968 – 21. června 1991) je daleko a nesrovnatelně horší zločin než 365.000 obětí Němci zabitých, umučených, popravených československých obyvatel za německé nacistické okupace (trvala 6 let, od 15. března 1939 – 9. května 1945). Takže ještě jednou – 400 mrtvých je daleko a nesrovnatelně horší zločin než 365.000 mrtvých!! K těm počtům obětí se ještě vrátím.
  • žádná genocida na českém a slovenském národu v době celé té sovětské prý „okupace“ je daleko a nesrovnatelně horší zločin než cílená, důkladně prováděná genocida, tj. likvidace českého a slovenského národa Němci za německé nacistické okupace,
  • včasná a bleskurychlá pomoc a podpora přátel, záchrana našimi přáteli (Sovětským svazem, SSSR, ruským lidem a národem a spřátelenými zeměmi sdruženými vojensky Varšavskou smlouvou, jíž jsme ostatně také byli členem) za té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než ZRADA Velké Británie a Francie v Mnichově v září 1938 (v noci ze dne 29. na 30.), kdy zcela hanebně a bezostyšně nás právě tito dnešní vnucovaní nám falešní spojenci zradili a vydali do spárů a pařátů nacistického hitlerovského Německa!

Přitom bilance obětí na životech celkově za dobu celé té sovětské prý okupace (od 21. srpna 1968 – do 21. června 1991, za 23 let) je 400 lidí, z toho do konce roku 1968 137 lidí! Toto je přesný údaj, který sami přiznali čeští historici naší současnosti, tedy doby zcela chorobně nepřátelské a nenávistné vůči všemu ruskému! A tito vůči Rusku zaujatí historici zpřesnili takto počet obětí té sovětské prý okupace. Do konce roku 1968 ZEMŘELO 137 lidí. Průměrný počet obětí na životech za jeden rok celé té 23 leté sovětské prý okupace je tak 17 (ano, slovy sedmnáct) lidí! Zajímavé – čtěte dále – ti historici dokonce sami píšou, že ZEMŘELO!! Nebyli zastřeleni, nebyli umučeni, nebyli pověšeni, nebyla jim setnuta hlava, nebyli zplynováni!! Tyto oběti na životech, tito lidé, kteří – jak píšou i sami čeští historici, ZEMŘELI (tedy během té sovětské prý okupace), nepřišli rozhodně o životy v důsledku nějakých urputných bojů při statečné obraně své země se zbraní v ruce proti přicházejícím vojskům armád pěti zemí Varšavské smlouvy (mainstream by napsal jenom proti vojskům Sovětského svazu!), ale v naprosté většině případů to byly nešťastné nehody, tragické náhody a neúmyslná zabití mnohdy i zcela zbytečně úmyslně vyprovokovaná. Mnozí z těch srpnových a posrpnových tragicky zahynulých občanů Československa byli provokatéři!! (Ať se vám to líbí, nebo nelíbí, je to tak! A bylo tomu tak i v Liberci!!)

Nikdy (naprosto NIKDY!!) žádný sovětský/ruský voják (nebo jiný voják zemí Varšavské smlouvy) nevzal samopal a nezačal pálit do bezbranných obyvatel jako například 10. června 1942 na Horákově statku v Lidicích, kdy po zuby ozbrojení Němci začali pálit, postříleli a pozabíjeli všechny muže jen tak! Pak se klidně procházeli mezi mrtvolami a každému ještě vpálili pro jistotu ránu do hlavy. Poté se šli fotografovat, veselit a opíjet. Během tedy jen několika málo hodin němečtí fašisté pozabíjeli jen v jedné vesnici a jen na jediném dvorku více lidí, než ti Rusové a celá Varšavská smlouva za celou dobu trvání té sovětské prý okupace na území celého Československa!! Jistě, zasmrádlá svoloč z kaváren a další proamerická špína vám bude ukazovat postřílené zdi třeba na Národním muzeu na Václavském náměstí, snad i jinde. No a co?! Pro výstrahu a možná i ze strachu bych do vzduchu a nad hlavy lidí a davu střílel i já.

Bilance obětí na životech celkově za dobu celé německé nacistické okupace (od 15. března 1939 – do 9. května 1945, za 6 let), která trvala podstatně kratší dobu (6 let německých proti 23 rokům sovětským) než ta sovětská prý okupace, je 365.000 NĚMCI ZABITÝCH československých obyvatel!! (tj. přímo zastřelených, oběšených, popravených, zplynovaných). Průměr obětí na životech za jeden pouhý rok celé té německé nacistické okupace je tedy 60.833 (slovy šedesát tisíc osm set třicet tři) lidí!!

SROVNEJ ČÍSLA!! 17 (což je roční průměr obětí na životech za celou tu dobu sovětské prý okupace) proti 60.833 (což je roční průměr obětí na životech za celou tu dobu německé okupace)!! Ještě jednou: 17 proti 60.833!!

Mgr. Petr Michalů