Domácí

Přestali jsme žít, jen prázdně existujeme, naše životy řídí počítače a zákony, které není nikdo schopen dodržovat a kontrolovat. Společnost se rozpadá a hloupne

Z archivu: Všichni všechno kritizují, náš „národní sport“,  ale nikdo nekoná. Jsme rovnostáři, kdy schopní, nutně vyčnívající, jsou vždy především podezřelí. Nejsme potom schopni vidět, že nám mohou pomoci a zachránit před sebezničením. Čech nebojuje, čeká na druhé, proto se dočkává stále stejného, zaslouženého. Kdo připustí v boji strach, je předem oslaben a poražen. Ovládají nás čísla a kdo ovládá čísla, ovládá nás bez jediného výstřelu.

Mobilová pandemie je mnohem nebezpečnější než covidová!

Stačí na to pár mozků a pár počítačů. Vládnoucí nevládnou, jsou jen ubohými  a poslušnými otroky zákonů, na které odkládají svoji osobní odpovědnost. Kdo je tu za hlupáka? Aristoteles: „Kdo spí v demokracii, probudí se v totalitě.“ Vyrábíme nakrátko, místo nadlouho – ochází suroviny, např. ocel…  Peníze ušetříme, vyděláme-li je především tím, že je zbytečně nevydáme. Společnost se technicky vyvíjí rychleji než mozek, rozpadá se morálka, narůstají psychické problémy. Začínají ji stále více ohrožovat. Projeví se plně v blízké budoucnosti.

Podmínky na vycestování nejsou nic jiného než diskriminace a vydírání občanů, kteří chtějí cestovat bez testů a očkování. Kde zůstala lidská práva a rovnost všech před zákonem? Copak umírá tolik lidí, které by tato opatření legitimizovala?

Na rakovinu umírá stále více lidí než na covid či s covidem!

Ničíme hospodářství a pošlapáváme základní lidská práva jenom proto, že by mohlo umírat více lidí?

Reagujeme stále na všechny možné situace které by mohly nastat?! Reagujeme sebeničivě především v rámci zachování nemravného zisku. Každý to ví a přesto nikdo není ochoten efektivně, racionálně konat. Vše už dávno vymyslel Tomáš Baťa!

Je potřeba osobního příkladu se všemi riziky, táborových řečníků, skutečných lídrů. Mění čin jednotlivce, ne slovní výkřiky populistů do prázdna. Morální apely nic nezmění. Potřebujeme pozitivní šerify jako ve starém Římě.

Vládnou nám nenažraní vlci, ovečka mezi nimi je neškodná, sežrána, nebo vypuzena. Otázka: Pustíme mezi vlky tygra i když má chyby, nebo se raději necháme postupně sežrat vlky? Volme raději  tygry, než abychom čekali na sežrání vlky.

YouTube: Omezení rozpoznávání obličejů: Ve smluvních podmínkách už je uvedeno, že nemůžete shromažďovat žádné informace, které mohou identifikovat určitou osobu bez jejího svolení. Toto ustanovení se vždy implicitně týkalo i informací o rozpoznaných obličejích, ale v nových podmínkách je tato skutečnost přímo uvedena. Nové podmínky vstoupí pro uživatele mimo USA v platnost 1. června 2021.

Co znamená „omezení“? Co znamená „shromážďování“? Takže každého koho natočíme na YouTube se musíme předem zeptat zda souhlasí? Další změna smluvních podmínek zřejmě bude ve stylu, že natočená osoba na  videu souhlasí s rozmazáním svého obličeje, aby se tak „ochránil“ i neviděný obličej… Už aby to bylo, lidstvo se konečně probudilo a život společnosti se začal řídit zdravým rozumem, než bude nevratně pozdě.   

Jan Šinágl, 30.5.2021


Prof. Petr Piťha: „Obávám se úplného rozpadu společnosti.“

Úřad vlády zasponzoroval příručku radící lesbám, jak obejít zákon a pořídit si dítě

Projev prof. Petra Piťhy, probošta Kolegiální kapituly Všech svatých na Pražském hradě


Báseň A.S.Puškina: „Vyšel rozsévač, aby zasil símě své…“, je stále aktuální – i po 195 letech…

Vyšel jsem dřív než hvězda ranní
svobodu v poušti rozsévat,
z čistého srdce, z duše rád
úhorům v zotročené pláni
životodárné sémě dát –
nadarmo jsem však mrhal prací,
námahou, časem inspirací…

Paste se tedy klidně dál!
Hlas cti vás nevyburcoval
Nestojíť stáda o svobodu!
Stříhej a řež je, bij a nič;
dědictvím jejich z rodu k rodu
je chomout s rolničkou a bič. …