Svět podle lepšolidí

Proč se snaží globalisté vyměnit Evropany za Afričany?

Protože jsem se s touto otázkou setkala už mnohokrát, rozhodla jsem se, že se v tomto článku pokusím vše poněkud detailněji vysvětlit. Upozorňuji, že se jedná o poměrně podrobnou analýzu, kde si na nesporných důkazech ukážeme reálnou snahu světových (j)elit o eliminaci nejen Evropana, ale bílé rasy vůbec. Dále bych chtěla upozornit na to, že se jedná čistě o moje osobní analýzy, založené na doložitelných faktech, tedy berte je z rezervou.

Abychom pochopili celou stávající situaci, je třeba se vrátit o nějakých 100 let nazpět. V té době se objevily vize hraběte Kalergiho, zakladatele Panevropské unie, který například v Panevropském manifestu píše:

„Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní rasou, velmi podobnou starým Egypťanům.“

Nutno podotknout, že jeho vize “Panevropy” odpovídá tomu, čemu nyní říkáme Evropská unie. Tedy EU je projekt přesně dle představ Kalergiho, který mimo jiné prohlásil například i to,  že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace.

Už tedy chápete, proč se musely rozpadat větší státní útvary? Mimo jiné i Československo, ale třeba i Jugoslávie? Čím menší státní útvar, tím snáze se obsazuje a posléze přebírá nepřátelskými silami. Ve Španělsku dokonce sami muslimové podporují odtržení Katalánska (katalánská vláda islamizaci podporuje), neboť, jak prohlásili, lépe se jim bude přebírat Katalánsko, než celé Španělsko. Nicméně, v případě Španělska globalisté odtržené Katalánsko nepotřebují, Španělé si vždy sami spolehlivě zvolí takové strany, které jim islamizují zemi plošně, přičemž jeden z hlavních přívalů invaze je nejen přes Kanárské ostrovy, ale i přes  Katalánsko, které tak potřebují zachovat přístupné.

Mimo separatismu zmiňuje Kalergi především míchání ras, pak je zcela jasné, že invaze ze zemí Afriky a Blízkého a Středního východu je přesně tím, co měl na mysli. Je třeba si uvědomit, že cizokrajné národy sem přichází také proto, aby přečíslily národy původní, které pak v menšině nebudou mít takovou možnost ubránit svůj národní stát, tradice a zvyky, ale časem třeba i jazyk. Islám navíc nezná hranic a nacionalismus je mu cizí. I proto je globalisty tak adorován. Nutno podotknout, že islamizaci doslovně Kalergi neplánoval, ta je nápadem současných světovládných (j)elit.

Tato busta je vystavena v jedné z budov EU

Moji výše uvedenou teorii, která považuje Kalergiho za hlavní ideologický vzor EU, potvrzuje i fakt, že je právě busta Kalergiho vystavena v jedné z budov EU ve Štrasburku. Kalergiho cenu Panevropské unie pak dostávají spolehlivě vždy ti evropští kolaboranti, kteří nejvíce plní jeho vize. Na obrázku můžete vidět Angelu Merkelovou, která za likvidaci původních Evropanů cestou muslimské invaze patří k jedněm z takto oceněných. Cenu dostala již v roce 2010, Kalergiho ideály začala plnit v roce 2015.

Merkelová přebírá Kalergiho cenu

Ale posuňme se od Kalergiho, který jako první uvažoval o míchání ras a jednom velkém evropském superstátu, do období před více než padesáti lety. Tehdy byl založen Římský klub, jakási vůdčí síla NWO, nebo – chcete-li – dnes již Velkého resetu (jde o jedno a totéž, stejně tak lze použít výraz “průmyslová revoluce IV”). Právě tehdy se začalo hovořit o jisté – a to značné – redukci obyvatel.

Římský klub oficiálně zorganizovali velký italský průmyslník, vědec a veřejný činitel Aurelio Peccei (1908-1984) a generální ředitel OECD pro vědu Alexander King. Nicméně pravým zakladatelem této struktury byl samozřejmě David Rockefeller, který zemřel v roce 2017 ve stáří 102 let.  Ve dnech 6. až 7. dubna 1968 se v Římě uskutečnilo reprezentativní setkání za účasti 75 osob, kde  o založení Římského klubu rozhodli.

Byl to pak právě Římský klub, kdo si pohrával s myšlenkou nutné redukce obyvatel, nemožné udržitelnosti dalšího růstu populace. Plány na redukci – či stagnaci – počtu obyvatel byly jedním ze zásadních témat Římského klubu.  S konkrétním a velmi radikálním nápadem přišel člen Římského klubu Ted Turner v roce 1996: “Ideální by bylo snížení populace planety o 95 procent na výsledných 225-300 milionů “. V roce 2008 „humanisticky“ zkorigoval cílovou metu. Prý stačí snížit světovou populaci na 2 miliardy lidí. „V každém případě,“ doplnil, „tu máme příliš mnoho lidí.“

Takže asi tolik hrubý nástin plánů globalistů, které jsou nyní zcela zřejmě prakticky realizovány.

O tom, že je v těchto plánech i výrazná redukce bílé rasy snad netřeba hovořit. Kdo sleduje globální politiku, tak nemůže nevidět, že je dnes velmi silně prosazován protibělošský rasismus. Depopulace bílých je vedena hned na několika frontách:

  • Genderová výchova, zaváděná už od školek (jeslí) má vyvolat v hlavách dětí zmatek a vnutit jim nejistotu co se týká jejich vlastního, biologického pohlaví. Cílem má být značný počet mladých, kteří si nechají nezvratně změnit pohlaví a budou tak vyřazeni z reprodukce. Tyto snahy jsou namířeny výhradně vůči většinově bílým společnostem. Na příkaz EU se genderová výchova zavádí už od jeslí v celé EU, vyjma Maďarska a Polska, kde tyto zvrhlé nápady zamítli.
  • BLM, GNWP a podobné rasistické protibělošské organizace jsou adorovány, jejich představitelé jsou vyzdvihováni. BLM byla vyzdvihována u všech globálních organizací, přes OSN, EU až po WEF. Získává jednu cenu za druhou a to i přes všeobecně známé finanční skandály a nepokrytě protibělošskou propagandu. GNWP je jakousi odnoží adorované Antify, u nás se k této protibělošské organizaci hlásí například šéf Pirátů Ivan Bartoš. Hnutí BLM se svým protibělošským rasismem nijak netají, přesto se stále spousta sportovců ponižuje svým pokorným poklekáváním.
  • Propagace černochů coby ideálních partnerů pro bělošky – vyhledávač Google vám po zadání hesla Happy white woman zobrazí převážně černobílé páry, stejné páry nám neustále ukazují reklamy, filmy a seriály…
  • Kvóty na černochy a jejich zvláštní práva, jak je prosazuje např. EU ve svých již 2 tzv. “Afrických deklaracích”.
  • V západních zemích, ale i u nás,  běží dlouhodobě protirodinná politika. Důsledkem jsou rekordně malé přírůstky v populaci bílých Evropanů. V loňském roce byla v Evropě rekordně malá porodnost, s čímž se počítá i letos. Tristní ekonomická situace příštích let bude pro zakládání rodiny extrémně nepříznivá. Ovšem lze očekávat benefity pro “smíšené” rodiny (to pouze předpokládám, uvidíme, jak dalece to bude pravda).

Vše výše uvedené nás má připravit na nové obyvatelstvo Evropy. A nyní ona hlavní otázka. Proč by někdo chtěl, aby byla v Evropě jen tupá, nemyslící, avšak lehce ovladatelná masa? To je jednoduché. Globalistům stačí inteligence v podobě Asiatů, jejichž průměrné IQ je ještě o něco vyšší, než u bělochů, nicméně žlutá rasa se mimo vysokého IQ vyznačuje i ohromnou pracovitostí a poslušností. A poslušnost je to, co bílé rase většinově chybí.

Jaké tedy jsou nejspíš plány s Evropou, kam se nyní přiváží zejména velmi násilný islám? Samozřejmě se nyní počítá s tím, že miliony Afričanů (do roku 2030 by jich mohlo být údajně 60-100 milionů) budou přestěhovány do Evropy. Část Evropanek si skutečně tak, jak je jim to podsouváno, najde partnery mezi invazisty, nicméně stěhovat se budou celé rodiny a muslimové se budou množit za jakýchkoli podmínek. Základním posláním muslimky je totiž rodit děti, žena je tedy v islámu považována jen za jakýsi inkubátor.

Evropa se tak velmi rychle islamizuje, navíc se postupně vytlačí bílá rasa. S postupem islamizace bude docházet k lokálním ozbrojeným konfliktům, teroristické útoky budou s rostoucím počtem muslimské populace stále častější. Už nyní vyšlo najevo, že ISIS plánuje během příštích let velké chemické a biologické útoky v Evropě.

Pokud by tedy došlo ke konečné islamizaci Evropy, tak u ní se to nezastaví. Muslimové sami neumí žít vzájemně v míru, už nyní jsou patrné potyčky například ve Francii mezi Čečenci a Araby a v Německu mezi arabskými a tureckými zločinnými rodinnými klany. Tedy i v případě, že vyhraje islám (což se stane, pokud se zásadně nezmění styl evropské politiky), tak se to, co v Evropě zůstane, začne vybíjet mezi sebou. Půjde o boje o vliv nad převzatým územím. Už nyní vkládají do islamizace Evropy finance skutečně ve velkém jak Turci, tak Arabové. Lze předpokládat, že právě mezi nimi může později dojít ke konfliktům. Obě tyto skupiny budou chtít Evropu plně pro sebe…

Má cenu nastiňovat, jak bude vše pokračovat dál? Evropa se tak časem co do počtu obyvatel zredukuje sama. Nebude-li masová invaze do Evropy velmi rychle zastavena (k čemuž chybí vůle), pak se jednou výše uvedený scénář stane krutou realitou.

Berte, prosím, tento článek jen coby jakousi vizi. Může se totiž stát cokoli nepředvídatelného, může dojít ke globálnímu konfliktu či čemukoli jinému, co zcela změní současné směřování Evropy. Jedno je ovšem jisté, mnohamilionová islámská komunita, jejíž počty velmi rychle rostou, bude jednoho dne mnohem větším problémem, než kdo nyní jen tuší. Stačí vidět, jak dopadají jimi ovládané lokality, pak je jasné, jak to bude vypadat, až budou jednou téměř všude.,..

Zdroj