KoronavirusTop

„Špejlování“ a trend nejít proti proudu …

Že vše okolo COVID-19 není tak, jak je prezentováno v tomto článku rozebírat nebudu. Zaměřím se ale na jednu věc, protože tohle už je o zdraví – s bojem proti COVID-19 to prokazatelně nemá nic společného. Závěr si pak udělejte sami.

Jak jistě všichni ví, ve školách se začaly testovat děti „špejlováním“ 2x týdně. Okolo toho lze na „konspiračních“ a „fejk-ňůs“ webech najít docela dost, přičemž je zde ústřední narativ – články, které nesdílejí testovací nadšení, jsou okamžitě onálepkovány autorstvím z hybridní zbrojnice Putinovy úderky. K takové nálepce pak postačuje i pouhé sdílené ironické poznámky MUDr. M. Macka, která zní:

Domnívat se, že se pravidelným testováním zbavíme covidu, je stejně moudré jako předpokládat, že pravidelným vážením zhubneme.

Pojďme ale ke „špejlování“, protože tady už jde o zdraví. Něco jiného je o konspiracích číst a něco jiného se pak s „konspiračními“ fakty setkat …. a zjistit, že se o konspirace opravdu nejedná.

Dle konspirátorů a Putinových lhářů se mají používat neověřené a zdraví nebezpečné testy. Jakmile bylo zahájeno testování, mohl jsem se osobně seznámit s testy, které se ve školství používají – viz. obrázek.

K testům pak je nutno dodat následující, přičemž podotýkám, že pro uvážení nakolik jsou „konspirační lži“ mimo mísu všem postačí schopnost porozumět psanému textu, znalosti fyziky na úrovni látky ZŠ a obyčejný selský rozum.

 • na obrázku je nerozbalená „špejle“ vyrobená 20210226 s použitelností do 20240225 a další symboly. Podstatné, v těchto opravdu formalitách, ovšem je, co chybí – chybí, že se jedná o zdravotnický materiál a jaké zdravotní normě vlastně vyhovuje => co se týče formalit, tak „konspirace“ opět mají pravdu. Konspirace např. dále mj. tvrdí, že testy nemají zdravotní certifikaci ani v Číně. Odkazy na stránku s vysvětlením symbolů máte zde nebo pak dole pod článkem. 
 • jeden z podstatných údajů ovšem je, jak a čím byly špejle sterilizovány. Dle obalu se jedná o sterilizaci „EO“ (ethylenoxidem). Sterilizace „EO“ se používá celkem běžně, na začátku se asi (můj odhad) nevědělo, že jde o karciogenní látku, přičemž dnes se to už ví, proto se od této metody ustupuje … a můžete se dočíst i to, jak k ní přistupují v USA, resp. omezují používání. Pro naše hodnocení bude stačit rozumět psanému textu a udělat z něj logický závěr. 
 • na „www.chemicke-listy.cz“ lze najít dokument SÚK s názvem „MONITOROVANÍ ÚROVNI ETHYLENOXIDUV PROSTŘEDCÍCH ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY„. Dokument je z r. 1999“ (odkaz zde nebo dole pod článkem). Hned na první straně je, cituji: „Možnosti sterilizovat různé materiály ethylenoxidem je využíváno zejména v poslední době velmi často. … Nevýhodou ethylenoxidu je totiž jeho velká perzistence (pozn. perzistence = stálost) v materiálu, přestože jde o plynnou látkukonec citace. A protože jde o dnes již známý karciogen, tak jsou zpracovány přesné normy a postupy, jak se chovat při styku s „EO“. Všechny pak směřují k jednomu – klíčové je nechat „EO“ vyprchat z povrchu sterilizovaného materiálu. Odvětrat, resp. nechat vyprchat z povrchu např. skalpelu bude asi něco jiného než nechat odvětrat napuštěnou vatu), pokud už tedy musí být metoda EO použita jako dezinfekce. V tomto bodě „konspirace“ mají nepříjemnou pravdu. 
 • i ten nehloupější ožralý mužik jistě ví, že vata schne celkem blbě. Je to dáno fyzikou, kdy vata je v podstatě shluk, resp. propletenec mikrovláken, přičemž savá vlastnosti vaty se dosahuje právě tímto v kombinaci s fyzikálním jevem, kdy molekuly ulpívají na povrchu tělesa. Spousta mikrovláken = spousta malých povrchů navzájem propletených a tím je mj. bráněno odpařování z těchto povrchů. Tohle je fyzika, nikoliv medicína nebo konspirace. 
 • na obalu „špejle“ je uvedena doba použitelnosti – cca 2 roky. Z logiky věci pak vyplývá, že toho plynu „EO“ tam musí být tolik, aby vydržel min. ty dva roky, přestože ze své fyzikální podstaty má tendenci degradovat v čase. Někdo může vznést argument, že „špejle“ se sterilizuje plynem EO jednorázově a pak uzavře v neprodyšném obalu. Pokud by tato úvaha byla pravdivá, pak ztrácí smysl vyznačovat dobu, do které je „špejle“ použitelná, resp. sterilizovaná – byla by sterilizovaná až do doby otevření nebo narušení obalu. Tak tomu ale není, použitelnost je vyznačena, doba po kterou působí plyn EO je tak dána, tím ovšem je dáno také kolik toho plynu musí v obalu být. Tohle je opět o fyzice a logice nikoliv medicíně a konspiraci.
 • a poslední – tímto testem se nezjišťuje přítomnost viru „COVID“, ale přítomnost antigenů na COVID-19. V principu věci mohou nastat následující situace: 
  • člověk má v sobě hladinu COVID takovou, že autoimunitní reakce organismu se nespustí a antigeny se neprodukuji … přestože COVID má a může jej šířit.
  • hladina COVID je taková, že u dané osoby „nastartovala“ tvorbu antigenů a test je zachytí
  • v teoretické rovině je asi i varianta, že člověk COVID-19 prodělal a má ještě v sobě dostatečnou hladinu antigenů proti COVID-19

Můj závěr – po rozbalení obsahuje vata špejle koncentraci karciogenního plynu „EO“, přičemž je přikládána na jednu z necitlivějších část lidského těla – sliznici v nose. Dnes existuje více bezpečných způsobů sterilizace, proč byla vybrána potenciálně nebezpečná varianta sterilizace je bez odpovědi. Účel testování je nejasný, jedna z možných variant je, že se jedná o bezohledný byznys. Konspirace mají, dle mého, bohužel pravdu.

Uvádím ještě něco z metodického pokynu, který mají školy k dispozici – jedná se o několikastránkový manuál:

 • dítě, které odmítne (rodiči) testování, je posláno domů s tím, že má omluvenou absenci a škola nemusí zajišťovat distanční výuku 
 • zaměstnanec, který odmítne testování, je poslán domů, s tím, že se jedná o překážku na straně zaměstnance, tj. je doma bez náhrady. K tomuto bodu ovšem existuje i opačný právní výklad.
 • rodiče přicházející do školy vč. ostatních osob nepodléhají testování
 • přestože je např. celá třída v testech negativní, tak stále MUSÍ používat roušky … proč, když mají čerstvý doklad o údajné „bezvirovosti“ je bez odpovědi.

Jak se bránit – tohle je zásadní otázka. Odpověď je zatím jenom jedna a spočívá na principu počtu (ne)rebelujících. Pokud odmítne testování 1 zaměstnanec, je „zpacifikován“ a odejit domů. Pokud odmítne testování rozhodující počet zaměstnanců (pro chod firmy) nastává pro autory tohoto nesmyslu problém, který nejde vyřešit násilím.

Pokud někdo poukazuje na princip „nejít proti proudu“, pak nechť se ohlédne do minulosti a odhadne svůj osud. Příkladů je mnoho. Po skončení masakrů I. svět. války všichni považovali za nemožné další hromadné vyvražďování. Židé, kteří nešli proti proudu a neemigrovali nebo neuprchli následně se s tímto proudem dostali až do dobytčáků směr Osvětim a zcela jistě mnoho z nich i v těch vagónech nevěřilo, že je možné, aby byli jen tak vyvražděni v plynových „sprchách“.

Dnes nikdo nechce věřit faktům okolo COVID-19 …

https://www.nuvasive.com/wp-content/uploads/2020/05/15-Symbols-Glossary-Czech.pdf

http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/1999_11_709-714.pdf

Licence: k volnému převzetí za účelem zveřejnění