Okupace

Takhle vypadá hlupák. Po výstupech „topinky 09“ se Doubrava neudržel

ROZHOVOR PL: „Mladí prdí na to, co bylo v roce 1989, natož 1939,“ míní senátor Jaroslav Doubrava a popisuje, proč vidí problém ve škole. „Politicky se 15. březen najednou nehodí, protože to připomíná, že máme vedle sebe souseda, který je velmi, velmi nevypočitatelný,“ říká také a zmiňuje i sdělovací prostředky.

Na vyjádření předsedkyně TOP 09 ohledně německé okupace rázně vzkazuje: „Pekarová Adamová je pro mne pozérka. Její slova mají hodnotu náhodného výtrusu, nic více.“ Nešetřil Marka Ženíška, ani zástupce Pirátů. Vysvětlil i, proč nesleduje filmy s tematikou druhé světové války. V rozhovoru rozebral, jestli je podle něj naše členství v EU a v NATO zárukou toho, aby se už neodehrály podobné věci jako před 82 lety. Přečtěte si také, jaké slova prezidenta Beneše v rozhovoru připomenul.

Od německé okupace uběhlo v březnu už 82 let. Domníváte se, že si tyto události připomínáme dostatečně? Podle vás, mají i mladí lidé dost informací o tom, co se tehdy stalo? A mají o ně vůbec zájem?

Mladí prdí na to, co bylo v roce 1989, natož 1939. Je to pro ně dávnověk. Informací o roku 1939 je dost, najdou se v knihovnách i na internetu. Problém ale vidím ve škole. Na svých vnucích vidím, jak málo a mnohdy jak zkreslené, nechci říci nepravdivé, informace (to by bylo určitě příhodnější říci) děti ve školách, nebo většině škol, dostávají. Většině říkám proto, že nejsou jednotné osnovy pro výuku, tak jsou děti učeny podle pohledu učitelů. S tím souvisí i ten zájem, nezájem. Jestliže děti nemají nikoho, kdo by jim k tomu něco pravdivého řekl, probudil zájem, nemůžeme se jejich malému vědomí o této době divit. Pak vidíme středoškoláky, když nevědí nic nejen o roce 1939, 1945, ale i dalších klíčových letopočtech naší historie.

Sledoval jsem média, jak a v jaké míře si vzpomenou na toto velmi smutné výročí a můj předpoklad, že většina médií se výročí dotkne jen okrajově, se naplnil, napsal na svém blogu u příležitosti výročí okupace Václav Krása. Máte pocit, že média tyto události více či méně opomíjejí? Když to srovnáme například s rokem 1968?

Krásovi se nedivím, protože totéž říkají i lidé kolem mne. Politicky se 15. březen najednou nehodí, protože to připomíná, že máme vedle sebe souseda, který je velmi, velmi nevypočitatelný. Je smutné, že Krása má pravdu. Vybavte si, které a kolik sdělovacích prostředků a jak o této jedné z nejtragičtějších událostí v našich dějinách informovalo. Přitom tímto datumem začalo vyvražďování našich občanů. Témě čtyřsta tisíc jich bylo zavražděno.

Nebýt Sovětského svazu, jeho armády, která přinesla svobodu nejen nám, ale většině Evropy, tak jsme už asi nebyli. A 68. rok? Na jednu stranu veliká chyba, byť k nám vojska Varšavské dohody přišla na pozvání a v tuto chvíli nechci rozebírat otázku čí bylo toto pozvání. Odmítám ale tvrzení těch našich rádoby demokratů, že to byla okupace! Jak se chovají okupanti, nám ukázali Němci vražděním, o kterém jsem mluvil.

Vím, že sovětští vojáci pomáhali v našem hospodářství, kde jsme je potřebovali téměř až do jejich odchodu. A ještě něco, co naše „demokraty“ nepotěší. Na druhou stranu musím říci, že kdyby nepřišli, měli jsme republiku rozkradenou o dvacet let dříve. Nemohu nezmínit ještě jedno manko našich sdělovacích prostředků. Cudně zamlčeli, ani nejmenší zmínkou nepřipomněli, že to byli Poláci, kteří se na nás vrhli dříve než Němci se svým Hitlerem, aby nám zabrali ne zrovna malou část severní Moravy a Slezska. Ano, prvními našimi okupanty byli Poláci! To vše za nadšeného souhlasu našich „skvělých a spolehlivých“ spojenců.

Německý velvyslanec Christoph Israng přinesl květinu na Pražský hrad a na twitteru vyjádřil soucit a úctu obětem okupace. Reakce na příspěvek na twitteru byly vesměs pozitivní. Jeho gesto ocenil mimo jiné i náměstek hejtmanky Plzeňského kraje Marek Ženíšek. Ten podle serveru iDnes.cz napsal: „Takhle vypadá omluva. Takhle vypadá poučení se z dějin. Takhle vypadá spojenec.“ Co na to říkáte?

Na adresu Ženíška bych napsal „Takhle vypadá hlupák“. Diplomatická gesta mají stejný význam jako použitý toaletní papír. Je to jenom povinná póza diplomata. Žiji v příhraniční obci. S Němci máme takřka denní zkušenosti. Nemám pocit, že jejich chování by potvrzovalo slova Ženíška.

Lidé velvyslanci vyjadřovali nejen slova díků, ale někteří se vrátili i k odsunutí Němců po válce a omlouvali se za to. Například člen Pirátské strany Pavel Moravec opět podle iDnes.cz napsal: „Díky za citlivou připomínku a omluva za nehumánní vyhnání Němců po válce. Ne každý národností Němec sympatizoval s Německem. Odsunuti byli všichni. Násilí a zabavení majetku bylo pácháno bez ohledu na jakékoliv vině.“ Souhlasíte s ním?

Pár slovy se na to dá těžko odpovědět. Snad alespoň takto: Kde nejsou znalosti z historie, tam jsou jen kecy. Je módní, když pirátský Pavlíček Moravců, plný humanistického chtíče s andělskými křidélky v prdýlce upozorní, jak zlí a hloupí byli Češi ve čtyřicátých letech. Tím naznačuje, že je jakýmsi předvojem humanity.

Proč nezmiňuje, že ještě začátkem května 1945 byli vražděni ustupujícími Němci naši lidé ve městech i vesnicích, u železničních tratích byli ubíjeni vězni, odvážení z koncentračních táborů v Polsku a z východu Německa, jak mi o tom povídali moji rodiče u nás na severu Čech? Tupá neznalost a ideologické předsudky, to jsou ty krásné zkřížené hnáty na vlajce politických hrdlořezů alias Pirátů. Pro něj byl odsun Němců nehumánní! A co vraždění a skutečné vyhnání našich lidí před válkou. Vyhnání, kdy naši lidé utíkali jen v tom, co měli na sobě! Vše ostatní jim sebrali, nebo zničili. Co vraždění našich policajtů?! Takových příkladů by bylo na několik stránek.

Jak říkám, kde není znalost historie, tam jsou kecy a ubohé kecy. A ještě něco. Kdo s fašouny nesouhlasil, nehajloval a nespolupracoval, odsunut nebyl. I v naší obci takových lidí žilo několik. Dokonce když se zjistilo, že odsun nebyl oprávněný, vrátili se a vše dostali zpět.

A jsou u příležitosti tohoto výročí vlastně na místě omluvy za odsunutí Němců po válce?

To si mohou vymyslet jen lidé znající jenom slogany, které se momentálně nosí. Zopakuji a doplním. Pokud hovořil Pavlík Moravců o nehumánním vyhnání Němců po válce, proč nehovořil o vyhánění statisíců Čechů z okupovaného pohraničí na podzim 1938? Mnozí utíkali bez majetku, jen s tím, co rychle posbírali. Proč nehovořil o tom, že odsun Němců byl podepsán po válce v Postupimi i s velkými americkými, britskými a francouzskými demokraty? Pokud by se trochu zajímal o historii, mohl se dozvědět, že s myšlenkou odsunu přišel a prosadil ji Churchill. Jsem přesvědčen, že to byl akt do posledního spravedlivý.

Nemohu v této chvíli nepřipomenout prozíravá slova prezidenta Beneše „Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s tou svou ‚očišťovací‘ kampaní. Neboť na válku v letech 1938–1945 se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli do útoku…“ Jen přemýšlím, jestli jsme ještě v tom očišťování, nebo už v útoku!

Mimochodem, zajímalo by mě, jak hodnotíte filmy, které v posledních letech právě na téma okupace Československa, války a následného odsunutí sudetských Němců vznikly?

Nedívám se na ně, ne že bych neměl na to čas, ale protože jsou šablonovité podobně, jako byly jinak šablonovité filmy tohoto typu za doby reálného socialismu. Pokaždé jsou šablonovité podle momentální politické módy. Mám rád literaturu faktu. Raději se tedy podívám na dobové dokumenty. Záběry hajlujících a vítajících skopčáky, když prolomili naše hraniční závory, vyvraceli hraniční sloupy, jejich rozjásané tváře a nadšení, to jsou filmy vypovídající pravdu o těch mírumilovných občanech, kteří byli, podle Moravce a jemu podobných, neprávem vyhnáni a kterým podle něj a jemu podobných, bychom se měli omlouvat. Ona už omluva jednoho opilce byla přes čáru! To jsou filmy s opravdu vypovídající hodnotou, ty hrané k pravdě mívají hodně daleko.

K výročí 15. března 1939 se vyjádřila i předsedkyně TOP 09: „Před 82 let začali nacisté s okupací Čech, Moravy a Slezska a byl zřízen autonomní Protektorát Čechy a Morava. Temná stránka našich dějin, která zničila život mnoha občanů,“ napsala na twitteru a dodala. „Zatímco za tuto okupaci proběhla omluva a pokání, jiní okupanti i dnes otevřeně vyhrožují. Nezapomeňme.“ Snesla se na ni velká kritika, a to především kvůli slovu „autonomní“. Ozvaly se názory, že Češi a Moravané žádnou skutečnou míru autonomity neměli. Předseda Trikolóry Václav Klaus dokonce na sociální sítě napsal, že Pekarová Adamová buď lže, nebo neví, co se v březnu 1939 stalo. Poslanec SPD Kobza dokonce její slova o „autonomním protektorátu“ označil za „drzost a nestydatost. Co vy na říkáte?

S oběma na sto procent souhlasím. Pekarová Adamová je pro mne pozérka. Její slova mají hodnotu náhodného výtrusu, nic více. Pokud jde o slovo „autonomní“, použila ho asi proto, aby vypadala chytřejší, ale dala naopak signál, jak je hloupá čili omezená, což se mi zdá, že v TOPINCE 09 to je základní předpoklad pro výkon funkce. Protektorát byl stejně autonomní jako člověk před popravčí četou. Normální člověk něco takového z dutiny ústní nevypustí.

A co říci na slova paní Pekarové, že „ Zatímco za tuto okupaci proběhla omluva a pokání, jiní okupanti i dnes otevřeně vyhrožují“?

Jako hysterka neumí ta ženská ani doříct větu. Nemohu tušit, jestli okupanty myslí islamisty, nadnárodní ekonomické korporace, šílené celoplanetárně uhlíkově zelenavé ekologisty, nebo koho? Neřekla to. Slyšel jsem něco, co někdo považuje za omluvu z Německa. Slyšel jsem omluvu z Moskvy, tak opravdu nevím, koho ta dáma myslí. Na tu otázku proto nemohu odpovědět.

Máte pocit, že existuje snaha o určité „upravování“ nebo „relativizování“ dějin, na které někteří lidé upozorňují?

Snaha? Tahle lumpárna je v plném běhu! Najednou se dozvídáme, že nás osvobodili Američané za malé pomoci Sovětů. Američanům se v Plzni, ale i tam, kam vůbec nepřišli, dělají monstrózní oslavy. Dozvídáme se, že Prahu osvobodili Vlasovci, jak tvrdí jeden úchyl. Praze najednou vadí Koněv. Toto zkreslování výsledků druhé války je ale nejen u nás. Četl jsem někde, že občané Japonska si dnes myslí, že atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki svrhli Rusové a nejen to, podle bruselských chytrolínů, spíše darebáků, druhou válku začal Sovětský svaz. To je měknutí mozků jak z partesu. Jenže tam to je normální, tam by asi normální člověk pracovat nemohl. Zkreslování dějin je vlastně nedílnou součástí špinavých politických machinací.

Dnes jsme součástí EU a také součástí NATO. Je i toto podle vás zárukou, že se nic podobného nemůže v naší zemi už opakovat?

Neexistuje žádná záruka. Byli jsme spojenci Francie a Velké Británie a Československo zažilo 29. září 1938, ohromnou zradou nás předhodili Němcům. Dnes jistotou není ani NATO. Turecko v NATO považuji kvůli islamistické politice prezidenta Erdogana za trojského koně, ohrožujícího bezpečnost Evropy. Dokazuje to jejich činnost na hranicích s Řeckem. A kdo z NATO se za Řeky postavil? Státy EU vydávají na armády více peněz než Rusko, a přesto Rusko považují za svého úhlavního nepřítele, jak si přejí a diktují USA.

Přitom nás neohrožuje Rusko, které má dost starostí s islámskými státy na hranicích. Žel, varovné je, že se politici EU a NATO nedokážou vymezit proti islamistům, nastupujícím na Balkáně a v západních evropských státech, především v Německu a Francii, ani zastavit nelegální migraci. O to jim, mně z neznámých důvodů, ani nejde. Neuvědomují si, nebo nechtějí veřejně přiznat, že souhlasí s vytvářením hodně silné páté kolony islámu v Evropě.

Nevidí, nebo nechtějí vidět situaci ve Švédsku, Francii, Anglii, nevidí, nebo nechtějí vidět veřejná prohlášení celé řady islámských pohlavárů, že jim nejde o splynutí s hostitelským obyvatelstvem, ale o jeho ovládnutí, nebo zlikvidování?! To je to největší nebezpečí pro Evropu! Nečekejme žádnou jistotu.

Zdroj