Okupace

Ve tři hodiny ráno …..

Dne 22. 6. 1941 – fašistické Německo a jeho spojenci přepadli Sovětský svaz • Začala genocida slovanského národa • Fašisté vraždili ženy, děti, starce

Připadá to mnohým tak dávno, jako by se to nestalo. Ale to se stalo. Byl zahájen útok na Sovětský svaz – přepadením v ranních hodinách. Začala další etapa druhé světové války, která měla za cíl genocidu nejen Židů, ale i slovanských národů. Pokud si to někteří neuvědomují, tak Češi měli být částečně vyhlazeni, částečně porobeni a částečně vystěhováni. Možná až do daleké „Ohňové země“. Nikdo nemusí být nikdy nikomu vděčný. Jsou to jen morální hodnoty každého z nás.

Je to možná takových patnáct let nazpět, kdy jsem byla mezi řadou dalších občanů naší země oceněna za zásluhy o budování mezinárodního plynárenství. Akt se odehrával v Obecním domě v Praze. Přední představitel Gazpromexportu z Moskvy, zahájil proslov „omluvou za rok 1968“. Pak teprve pokračoval ve svém projevu poděkováním všem, kteří se na rozvoji mezinárodního plynárenství za posledních třicet let podíleli.

Ta omluva za rok 1968 mě překvapila. Přemítala jsem, proč jsme se ani jednou neomluvili my, Čechoslováci. Neomluvili za to, že se Slovensko v období druhé světové války přidalo k nacistům. Byl to nacistický stát, který bojoval proti nám, ostatním Slovanům.

Slovenští fašisté vraždili civilní obyvatelstvo a nesli svůj díl odpovědnosti za krveprolití nejen v bitvě o Duklu. Kolik rudoarmějců a českých vojáků zbytečně padlo, kolik kluků položilo právě v těchto místech své životy.

Možná, že neznám dostatečně dějiny, možná že jsem tuto omluvu přehlédla, ale prostě nevím o tom, že bychom se mrtvým a jejich pozůstalým za fašistické Slovensko omluvili.

Ano, před 80. léty byl zákeřně, v noci, kdy všichni spí, ve tři hodiny ráno, přepadem fašisty Sovětský svaz. K tomuto výročí se Česká republika stala asi jedinou zemí na světě, oficiálním nepřítelem Ruska.

Vláda nemůže vyměnit svůj lid, národ. Ale lid a národ může vyměnit vládu.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV