Zahraničí

Vláda Joe Bidena a „její konec, který je předpovídán na tento týden“

Již během prvních pěti dnů jeho vlády dokázal podvodně dosazený president Joe Biden vyřadit ženy z existence a zastavit budování zdi podél hranice s Mexikem. Také zničil Keystonský projekt na vybudování potrubí, které mělo dopravovat ropu z Kanady do Mexického zálivu, kde se nacházejí rafinerie.

Tento projekt zaměstnával 10 000 lidí a dalších 60 000 pracovních příležitostí bylo v podpůrných odvětvích, jako jsou hotely, stravování, benzinové stanice, obchodní domy, obchody s potravinami a jiné obchody, které všecky sloužily těm, co na projektu pracovali. Tím, že práci, která byla již delší dobu v průběhu zastavil, nejen že ohrozil ještě více americkou ekonomiku, ale také ekonomii Kanady a projevil tím ke Kanadě značnou neúctu.

Během krátké doby jeho presidentování, vydal Biden celkem 52 vládních příkazů (Executive Orders), z nichž většina byla zaměřena na zrušení toho, co zavedl předešlý President Trump. Pro porovnání této neuvěřitelné píle s činností jiných presidentů, za čtyři roky presidentství vydal Trump 39 těchto příkazů, Obama jich vydal 34 a George Bush ml. 13. Takže kdybychom situaci posuzovali podle množství vydaných vládních příkazů, Amerika se jeví více jako diktátorský stát, než jako republika, což má být.

Vládní příkaz je způsob vydání federálních vládních pokynů samotným presidentem. Jakmile je jednou takový příkaz uveden v platnost, pak jeho trvání může být omezeno pouze tím, že je oficiálně zrušen nebo odvolán, prohlášen soudně za nezákonný, anebo když jeho termín vypršel, pokud byl jaký stanoven.

Joe Biden dále úspěšně odstranil ženy ze sportů, ze vzdělání a z dalších odvětví tím, že povolil, aby muži, oblečení za ženy, anebo se za ně vydávající, soutěžili proti skutečným, biologickým ženám na stejné úrovni. Slova jako „otec, matka, bratr, sestra, švagr“ a podobná, která určují rodinné vztahy byla nahrazena výrazy jako „rodič, dítě, sourozenec, příbuzný sourozenec“ a podobnými. Toto je v přímém souladu s požadavky polo-šílených revolučních elementů BLM. Dnes na příklad je těhotná žena nazývána „těhotnou osobou,“ čímž přestala být ženou. Zničení rodiny je ten zjevný cíl těchto nesmyslů.

Ne že by Biden naprosto ignoroval ženy. Myslel na ně, když prohlásil, že armáda se musí zaměřit na výrobu těhotenských oděvů pro ženy u letectva a také změnit požadavky na jejich účesy. Vskutku problémy na presidentské úrovni!

Emigrační vlna nežádoucích přírůstků z jižní Ameriky a kdoví odkud, kteří se hrnou přes mexické hranice nabyla na mohutnosti poté, co Biden barbarsky odstranil všecky zábrany, které předtím Trump zavedl a udržoval ve funkci.

Jeho poslední naschvál se týká územních zákonů (zoning laws). Tyto zákony slouží v Americe při územním plánování, kdy jsou části země rozčleněny do tak zvaných zón. Tato území mohou být obytná nebo průmyslová, smíšená a jiná. Biden plánuje zrušit zónu „jedno-rodinných domů,“ čímž by bylo povoleno stavět i jiná obydlí na těchto územích. To by prakticky zničilo veškerá předměstí (suburbs), což jsou ta nejvíc žádoucí místa kvůli poměrné privátnosti a bezpečí. Ale budou na předměstích budovány více-rodinné jednotky (typu paneláky), které mají být vyhrazeny pro chudinu, pro nezaměstnané, pro ty, kteří jsou na podpoře, z nichž velká část jsou nežádoucí přírůstky do každého okolí, pak se z kdysi prestižních předměstí stanou další ghetta.

Nedávno byl rovněž ustanoven ‚společenský poplatek‘ za vylučování kysličníku uhličitého. Všichni živí tvorové vydechují kysličník uhličitý a rostliny také. Takže tento příkaz pohoršil mnohé a dvanáct států (Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee and Utah) podalo hromadné obžalování samotného presidenta. Ovšem jsou i takoví, kteří jeho názor sdílejí, jako na příklad John Kerry, Bidenův pověřenec při jednání o změnách klimatu. Tento nedávno prohlásil: „musíme naprosto odstranit kysličník uhličitý ze vzduchu.“ Má v úmyslu odstranit ho na nulu! Nechce vůbec žádný!

Takže se člověk diví, jestli kdy vůbec prošel základním školským vzděláním a jak – k čertu – vůbec získal ten právnický diplom. Co je v tom za podvod?

Afghánistán

Takže se zdá, že cokoliv dobrého Trump začal, Biden zničil. Někteří mohou říkat, že udělal aspoň jednu dobrou věc a to je, že skutečně odvolal vojáky z Afganistánu a skončil tím válku v této zemi. Ale to není pravda. Ne, nemíní osvobodit tuto ubohou zemi od vojenského dozoru. Smluvně musí americká vojska odejít z Afganistánu do určitého data, což se opravdu stane. Ale na jejich místa bylo již najato 18 000 „podnikatelů,“ neboli žoldáků, kteří tam zůstanou do nekonečna. Někteří z nich jsou místní, ale další přišli z jiných zemí a asi třetina jsou američtí občané. Tito všichni tam zůstanou v nějaké formě napořád, aby bojovali s Talibanem a zabránili jeho jednotkám zničit maková pole, o což se Taliban pokusil již v r. 2004.

Díky těmto makovicím produkuje Afganistán 90% celosvětového heroinu a je uznáván jako největší světový výrobce hašiše. Maková pole kryla v roce 2004 přes 1300 km2 země a během vojenské okupace ke dnešnímu dni k tomu přibrala další 2000 km2. To proto, že vojáci jsou tam ve skutečnosti na to, aby chránili nezákonnou výrobu drog, hlídali maková pole s kulomety v rukou a dohlíželi aby úroda nebyla zničena. To stejné se stalo ve Vietnamu, kde během trvání americké vojenské okupace došlo k obrovskému vzrůstu výroby opia.

Opium a jiné drogy jsou ten nejvýnosnější obchod našich tak zvaných „elit,“ kteří z nezákonného mají neuvěřitelné příjmy. A nejen že získávají finančně, ale ještě používají drogy na nás, aby nás na ně navykli, včetně návyku na cigarety, alkohol a jiná narkotika. Tím chtějí docílit abychom veškerou píli a všecky své schopnosti soustředili na otrockou službu tomuto návyku, zatím co budeme ignorovat všecko ostatní, naše rodiny, naše drahé, naše vlastní plány a zájmy, až do doby, kdy nás to jejich zlo zničí.

Je známa skutečnost, že ti chytřejší, bystřejší, odvážnější a schopnější z nás, ti skuteční pionýři jsou první, kteří tomuto zlozvyku propadnou. Kdo ví, kolik milionů budoucích vědců, doktorů, vynálezců a zlepšovatelů bylo tímto způsobem záměrně odstraněno ze světa.

Dělá jen to, co mu přikážou

Navzdory své nedostatečné mentální kapacitě dělá Joe Biden v roli presidenta všecko, přesně podle příkazů tak zvaných „elit“ a nic jiného. Vykonává jejich plány, střeží jejich obchodní zájmy a kroutí zákon kterým směrem je potřeba, aby jim to vyhovovalo. A oni na oplátku dělají co mohou, aby před občany Ameriky a před celým světem skryli skutečnost, že ten hlavní člověk tam nahoře není nic jiného než zkaženec a dement. Tím způsobem ho zároveň snadno manipulují jak se jim zlíbí a jejich vláda nad Amerikou a následovně nad celým světem je dokonalá a nikým neohrožovaná.

Na Bidenově první tiskové konferenci došlo k několika okamžikům, kdy naprosto nedával smysl. Na příklad, řekl: „A ta druhá věc, kterou děláme, chtěl bych dodat,“ jenže pak se přerušil a začal z jiného konce: „Nepředkládám vám příliš dlouhou odpověď? Protože kdybyste chtěli detaily…“ a začal cosi mumlat.

Také prohlásil, že přišel do amerického Senátu před 120 lety. „A teď vám řeknu něco pohoršujícího,“ řekl při jiné příležitosti, ale pak zapomněl o čem mluvil a začal brblat: „Takže ten nejlepší způsob jak něco udělat je, jestliže vy, když to, co považujete za blízké a je vám to drahé, takže – uuh, uum – jako být schopen to – uuh – ve skutečnosti …“

A nakonec jednoduše oznámil: „Lidičky, odcházím,“ a skutečně odešel.

Nejen že všecky otázky, které se chtěli reportéři ptát musely být dodány předem (nejspíš aby byl čas nainstalovat odpovědi do teleprompteru), ale tam, kde se tato konference měla zabývat bezúhonností voleb, problémy na mexické hranici, Severní Koreou a Čínou, Biden blábolil o vakcínách proti COVIDu, o uniích, které podle něho vybudovaly Ameriku, o instalaci trubek a o hornících, o stavu silnic a o jiných nesouvisejících záležitostech.

Mnohé odpovědi četl z předem připravených poznámek slovo od slova, aniž by se namáhal zvednout hlavu, aby aspoň působil dojmem, že mluví volně, což není chování, vhodné pro tiskovou konferenci. Také měl k dispozici tahák, na kterém byly fotografie jednotlivých reportérů spolu s jejich jmény a číselným označením pro rychlou orientaci. Neuvěritelné!

A když k tomu přidáme jeho chování na veřejnosti, kdy je zachycen na videu a na fotografiích jak osahává a očichává malé děti a ženy – je možné takové chování ignorovat? Je vhodné pro amerického presidenta aby se choval jako zvrhlík? Věřím, že ani president té nejzaostalejší země na světě by si nedovolil takto se chovat.

Psychiatrická analýza

Úředně ověřená doktorka psychiatrie Carole Lieberman, která analyzovala Bidenovo chování řekla, že na to není potřeba psychiatra, abychom jasně viděli – po jeho první tiskové konferenci – že je spolehlivě něco v nepořádku s jeho myšlením, pamětí a jinými věcmi. Mluvila prý o těchto problémech už dávno, ještě před volbami, zkoušela lidi varovat, ale na nic to nebylo. Podle jejího názoru, Joe Biden, coby náhradník skutečného amerického presidenta prochází začínajícími fázemi demence.

Za posledních šest měsíců se také hodně zhoršil. Jedno znamení jsou jeho oči, ten prázdný pohled, když se dívá z podia na celé shromáždění. Taky se usmívá v nevhodnou dobu a už během presidentské kampaně se z ničeho nic zeptal: „kde to jsem?“ Řekl to mnohokrát a často se jevil jako opravdu fyzicky ztracený a popletený.

Místo-presidentka Kamala Harris rovněž trpí na nevhodné úsměvy a dokonce i smích. Mnozí se často zmiňují o jejím hysterickém smíchu, který se objeví obzvláště tehdy, když je rozčilená, když lže, když dává najevo nedostatek morálky, když ví, že se právě projevuje proti nějakým společenským a právním zákazům, nebo když ví, že to, co propaguje udělá celou situaci horší.

I u ní je to nemoc, nervová porucha, zvaná pseudobulbární vliv, známý rovněž jako emocionální nezdržitelnost. Ti, kteří touto poruchou trpí se mohou buď nevhodně smát, nebo plakat. Často mají i jiné nemoci, jako jsou skleróza, mrtvice, traumatické zranění mozku. Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc. Nezdá se, že by Harrisová něčím takovým trpěla některou, ale – co když ano?

Nějaké „předpovědi“

Timothy Dixon je řidič nákladního auta v penzi, který začal mít prorocké sny, z nichž mnohé se opravdu naplnily. Lidé si začali jeho předpovědí všímat a mnoho z nich je možno najít na YouTube a na jiných stránkách. 1. května 2021 předložil tu nejneuvěřitelnější předpověď když prohlásil, že viděl rakev v Bílém domě a v té rakvi byl mrtvý Joe Biden. Jeho smrt přišla náhle, nikdo to neočekával. Co se týče časování, má k tomu dojít tento týden. Údajně bude snaha něco takového před lidmi utajit, ale to nevydrží dlouho.

Kamala Harris by ho pak měla nahradit, ale to se podle něho nestane. Touto dobou už pochopila, že je něco v nepořádku s celými volbami a prorok Dixon ji ve snu viděl s nožem v zádech, což je symbolické pro zradu. Takže buď ona zradí, anebo někdo zradí ji.

A pak viděl zprávy, jak přicházejí a uvědomují o volebním podvodu (opravdu, dle soudního příkazu jsou v současné době výsledky voleb prověřovány v prominentní Maricopa oblasti) a údajně viděl i reportéra, jak říká: „ … vypadá to, že president Trump vyhrál po celé čáře. Neměli jsme ponětí, že podvod byl tak rozsáhlý.“

V jeho předešlé předpovědi ze 30. dubna 2021 řekl: „jen několik málo dnů teď zbývá.“ A pak prohlásil, že:

„Ta hodina nastala. Všecko zlo v této zemi bude odhaleno a podvod bude odhalen. Mysleli si, že jim to projde, cokoliv přichystali v temných místech, ale to všecko vyjde na světlo. Bohatství všech těch špatných bude brzy zničeno. Sekera přetne jejich kořeny. Tento čas právě nastal.

„Dojde k obrovskému otřesu, jaký jste ještě nezažili. Media budou zničena kvůli tomu, jak se chovala … Pán (Ježíš Kristus) toto způsobí. Kalamity nastanou ve všech vládách … uvědomte si, že náš Pán toto činí.

„Itálie bude otřesena a rozdělí se na dvě země kvůli tomu, co udělala. A taky kvůli tomu zlu ve Vatikánu a pod povrchem Vatikánu. To všecko vyplave na povrch. Země v Itálii bude prodávána za babku, kvůli těm otřesům, které se na ně hrnou.

„Zamoření přichází na ty, kteří jsou špatní. Ten den nastane zničeho nic … jako škrtnutí perem. Náš Pán říká, že teď jde na Floridu, aby přivedl zpět toho, kterého vybral.“ (na vysvětlenou, Trump je v současné době na Floridě).

Takže můžeme čekat jak to dopadne a jestli se toto všecko stane.

Můj osobní názor je, že nic z těchto předpovědí se nestane tak, jak předpovězeno. Je to všecko příliš fantastické. Proč by se náš Pán zkoušel míchat do našich světských nesrovnalostí a nedorozumnění? Jednou nám Bůh dal svobodnou vůli a tím pádem se nebude plést do našich záležitostí. Pokud chceme zlepšit náš svět, my sami musíme pro to něco udělat. My sami máme ty možnosti, znalosti, mentální a fyzické schopnosti potřebné k tomu, abychom současnou situaci změnili. A nečekejme na souseda, aby začal – každý z nás musí jednat sám na svých.

Jak jednat? Co dělat?

Nejen války a revoluce dokážou navodit dalekosáhlé změny ať už k lepšímu či k horšímu (nejčastěji k horšímu). Jsou také mentální a spirituální procesy, které mohou být mnohem účinnější než ten největší kanón. Existují politická jednání, kdy skuteční politikové (ne loutky a kašpaři) dokážou pouhými slovy odstranit hrozbu válek a odzbrojit všecky špatné. Jsou způsoby, jak ty špatné naučit, aby se obrátili. Jsou způsoby, jak vysvětlit druhým důležitost snášenlivosti, promíjivosti a solidarity. Jsou cesty, jak přestat nenávidět a namísto toho převést nepřítele na naši stranu. Protože my s nimi nepotřebujeme bojovat a je nenávidět; spíš je nutné je přiřadit k nám.

Tři podmínky musí být k tomu účelu splněny:

  • Zahoďte všechen strach a důvěřujte vyšší moci;
  • Rozpoznejte a ignorujte politickou propagandu;
  • Nepřesvědčujte druhé, ale jednejte sami.

A nezapomeňte, že se říká: „Člověče přičiň se, pán Bůh ti pomůže.“

Zdroj