Okupace

Vraždy na prahu svobody!

Přemysl Votava: 20.dubna 1945 bylo jen několik dnů před koncem války. Obyvatelé vesnice Zákřov nedaleko Přerova na Moravě se již těšili na blížící se svobodu. Rudá armáda osvobodila 13.4. Hodonín, 16.4. Břeclav a 22.4. společně s 1.čs. tankovou brigádou Opavu.

Právě v těchto dnech před 76lety, provedly prchající německé jednotky jeden z mnoha válečných zločinů na konci války. Vesnice Zákřov byla vypálena, obyvatelé brutálně povražděni… Zákřov nebyl jediný, vedle této vesnice byla v posledních dnech války vyvražděná Ploština (19.4.), Prlov (23.4.), Javoříčko (5.5.), a další moravské a české vesnice. Rudá armáda trestala prchající německé jednotky a ty se dopouštěly těchto zločinů na civilním obyvatelstvu. 

Před několika lety jsem četl na internetu nepodepsaný článek, autor měl možná jen lidský strach pod článek se podepsat, dnešní doba pravdě nepřeje. Ten dopis či článek mne zaujal, proto jsem jej zveřejnil. Ověřil jsem si fakta, ta hrůza se opravdu stala, kdo dnes to ale ví? Ve škole mají jiné hrdiny, na ty nejspíše skutečné nejsou osnovy. Jako spoluúčastníci na tomto zločinu jsou uváděni tzv. vlasovci. Podle jiných pramenů jde o kozácký prapor ve službách Němců. Není to rozhodující… 

Blížící se porážka fašismu vedla nacistické zločince k těm nejhorším zločinům. Jeden z mnoha takových, které se staly na konci války je vražda devatenácti zákřovských občanů. Dovolte připomenutí tohoto zločinu. Pod záminkou, že Zákřov je střediskem partyzánů a obyvatelstvo je podporuje, podnikli němečtí fašisté se svými rusky mluvícími spojenci v jejich službách (kozáci či Vlasovci?) proti Zákřovu 18.dubna 1945 vražednou akci. Používali pušky, kulomety, pancéřové pěsti a ruční granáty. 

Vesnice byla zapálena. Když se občané pokoušeli hasit nebo zachraňovat dobytek, bylo na ně stříleno. Někteří byli odvlečeni do jednoho stavení, kde byli střeženi. Pod ochranou palby prováděli Vlasovci drancování, loupení a zatýkání. Muži starší 50 let, byli propuštěni, ostatní – v počtu 23 – byli v trojstupech odvedeni do Velkého Újezda. Tam je Vlasovci zavřeli do malé místnosti ve dvoře radnice – v bývalém chlévě. Zde byli dva dny „vyslýcháni“, biti a týráni. Čtyři z uvězněných byli propuštěni. 

Ostatních 19 mužů po dvoudenním mučení, s přeraženými údy a rozbitými obličeji, naházeli do nákladního auta a odvezli do lesa k samotě Kyjanice. Stalo se tak v podvečer 20. dubna. Nad samotou Kyjanice u dřevěné boudy zastavili, přivezli německého faráře p. Schustera ze Slavkova a vyzvali ho, aby dřevěnou boudu vykropil jako hrob. Když farář uviděl zakrvácené a zohyzděné obličeje a těla přivezených mužů, zhroutil se a odmítl výkrop provést. Němci a vlasovci nalili pak do boudy dehet, naházeli české mučedníky do boudy, obložili je dřívím, na těla nalili benzín a pak vše zapálili. Mnohé oběti tak byly upáleny za živa… 

Dlouho se plížil dusivý dým lesy a údolím. Místo bylo střeženo nikdo tam nesměl. Doma zatím příbuzní mrtvých marně – po prožitých hrůzách – čekali na návrat svých manželů, otců, synů a bratrů. Bylo jen několik dnů do konce války. Na prahu svobody, zde bylo zavražděno 19mužů a chlapců. Za týden 26.4. 1945 již vítalo Brno své osvoboditele… Berlín byl již od 24.4. zcela obklíčen. 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/lide-vzpominali-na-obeti-zakrovske-tragedie-40126668

Zavraždění:

 • Calábek Josef (45 roků) Zákřov
 • Ohera Oldřich (37 roků) Zákřov
 • Glier Antonín (18 roků) Zákřov
 • Bém Vlastimil (19 roků) Tršice
 • Wolf Otto (18 roků) Tršice
 • Pazdera Jan (32 roků) Doloplazy
 • Přikryl Klement (32 roků) Doloplazy
 • Jahn Josef (18 roků) Velká Bystřice
 • Švec František (26 roků) Velká Bystřice
 • Musil Josef (30 roků) Bystrovany
 • Marek Josef (43 roků) Zákřov
 • Marek Drahomír (17 roků) Zákřov
 • Švarc František (43 roků) Zákřov
 • Švarc Vladimír (16 roků) Zákřov
 • Ohera Jan (40 roků) Zákřov
 • Plánička Jan (35 roků) Zákřov
 • Závodník Miroslav (23 roků) Zákřov
 • Závodník Jaroslav (21 roků) Zákřov
 • Žák Jaroslav (24 roků) Brno

Zdroj