Válečné přípravy v souvislostech

76 let od pádu 3. říše: NATO a 4. říše opět atakuje Rusko. Wehrmacht zase v akci.

Pentagon mění strategii útoku. Jak dlouho potrvá hra s ohněm? Zvládne válečnická propaganda Západu veřejnost?

ANDREJ KOC přibližuje militantní strategii USA, s nímž má NATO prolomit dosud neporazitelnou obranu Ruska složenou z konvenčních armádních sil v Kaliningradu a na západní hranici země.

Ve dnech, kdy si připomínáme, jak před 76 lety skončilo přepadení Sovětského svazu Hitlerovým Německem a válka, která pak následovala, je Rusko opět vystaveno narůstajícímu nebezpečí ze Západu. Varšavská smlouva se počátkem devadesátých le minulého století rozpustila, NATO však zůstalo. Posílilo o řadu států na ruských západních hranicích, ačkoli představitelé Západu slíbili Gorbačovovi, že pokud bude souhlasit s opětovným sjednocením poraženého Německa, NATO se rozrůstat nebude.

Stal se však pravý opak – a dnes je to již pokládáno za samozřejmé. Ale nejen to. Zatímco západní propaganda goebbelsovsky opakuje lži o „ruském nebezpečí“, obkličuje NATO ruské hranice od severní, přes západní až po jižní hranici federace. Slouží v nich už opět také jednotky německého wehrmachtu. Hlavní slovo však mají Spojené státy.

Zvláště poté, co byl ve zmanipulovaných volbách odstraněn Donald Trump (jediný prezident v moderních dějinách USA, který nerozpoutal žádnou válku) a do Bílého domu byl instalován Joe Biden. Napětí na ruských hranicích se dále stupňuje a propaganda vytváří jednu „Operaci pod falešnou vlajkou“ za druhou, aby vylíčila Rusko jako smrtelné nebezpečí pro Západ. K čemu jinému, než k přípravě dalšího přepadení Ruska by to mohlo směřovat?

Podívejme se proto, jak vypadá svérázný příspěvek válkychtivých západních mocností k šestasedmdesátému výročí ukončení druhé světové války v Evropě:

NATO připravuje válku 

Spojené státy pokračují v posilování své vojenské přítomnosti na ruských hranicích. V nadcházejících měsících zformuje Pentagon v Evropě dva nové vojenské oddíly, které budou „čelit agresi Kremlu“. Washington očekává, že vícedoménová operační skupina (Multi-Domain Task Force – MDTF) a palebné velitelství v dějišti vojenských operací (Theater Fires Command – TFC) poskytnou NATO rozhodující výhodu v potenciálním ozbrojeném konfliktu s Ruskem. 

Američtí generálové připouštějí, že Rusko má na svých západních hranicích početní převahu nad paktem NATO, že je navíc schopno v krátké době přesunout do regionu podstatně více vojáků a že je mnohem lépe připraveno na ozbrojený konflikt. Severoatlantickou alianci obzvláště znepokojuje Kaliningradská enkláva. Moskva zde údajně vytvořila jednu ze „zakázaných zón“ (Anti-Access/AreaDenial, A2/AD).

Ve Spojených státech se pod tímto termínem rozumí území spolehlivě chráněné před napadením silným systémem protivzdušné obrany, protilodními raketami, dálkovými pobřežními a operativně-taktickými údernými komplexy, stejně jako moderními systémy elektronického boje. V případě srážky utrpí v této zóně západní armády, jejich letectvo a námořnictvo, nepřiměřeně vysoké ztráty, tvrdí NATO. Kaliningradskou oblast A2/AD lze neutralizovat, pouze pokud Aliance využije svého plného potenciálu a Rusko se zdrží použití taktických jaderných zbraní. Nicméně země účastnící se operace utrpí obrovské ztráty na lidech i na technickém vybavení.

Probít se do zakázané zóny

Američané se proto rozhodli postupovat jinak: již několik let pracují na vytváření relativně malých formací –  operačních skupin určených k pronikání do „zakázaných zón“. Složení a počet těchto jednotek závisí na rozsahu bojových operací a charakteru válečného dějiště. Jejich hlavní údernou silou je několik odpalovacích raketových systémů, rakety s vysokou přesností zásahu a perspektivně i hypersonické zbraně.

Evropská vícedoménová operační skupina bude sestávat z polního dělostřelectva, raket dlouhého doletu, komplexního systému protivzdušné a protiraketové obrany, průzkumných jednotek a specialistů na elektronický boj, kybernetickou bezpečnost a vesmírnou komunikaci,“ upřesnilo ve svém oficiálním prohlášení velení pozemních vojsk USA v Evropě. „Nasazení nové formace podstatně zvýší naši schopnost operovat ve všech prostředích a spojí palebnou sílu zemí NATO do jediného celku.

Vojenské oddíly blízké budoucnosti

V době ohrožení budou operační skupiny plnit funkci rozvědky: zjišťovat postavení protivzdušné obrany protivníka, místa koncentrace vojsk, trasy pohybu vojenské techniky. Současně budou vojáci operační skupiny provádět diverzní činnost v kyberprostoru, začnou „rušit“ komunikační a řídicí systémy. Dalším krokem je útok na klíčové objekty vojenské infrastruktury.

K tomu bude zřízeno také specializované velitelství pro řízení palby v dějišti vojenských operací. Jedná se o analytické a velitelské centrum, které určuje potenciální cíle. Operátoři TFC budou průběžně sledovat pohyby nepřátelských vojsk a s pomocí výškových dronů a satelitů navádět na cíl rakety dlouhého doletu a dělostřelecké systémy. Velitel Pozemních vojsk USA v Evropě generál Christopher Cavoli uvedl, že TFC „se stane klíčovým prvkem při vícedoménových operacích v rozsáhlých konfliktech.“

Jak zdůrazňuje Pentagon, personál obou evropských jednotek – pouze asi 500 lidí – byl již vyškolen a je připraven zahájit plnění bojových úkolů. Očekává se, že MDTF nastoupí do služby v září a TFC o měsíc později. TFC bude převeden na základnu Wiesbaden v Německu. Kde bude zřízeno místo trvalé dislokace vícedoménové operační skupiny, není zatím známo.

První jednotka vojenského oddílu MDTF byla vytvořena v roce 2018. Slouží k testování perspektivních taktických a technických řešení, která přijmou do svých zbrojních arzenálů další podobné jednotky. Skupina je přidělena k Pozemním vojskům USA v pacifické oblasti (US Army Pacific) a účastní se největšího mezinárodního námořního cvičení RIMPAC-2018. Kromě evropské MDTF plánují Američané v roce 2021 rozmístit další dodatečnou skupinu v tichomořské oblasti a ještě jednu v Arktidě.

Ruská odpověď

Válečné přípravy NATO pochopitelně nezůstaly bez povšimnutí z ruské strany. Ministr obrany Sergej Šojgu při svém vystoupení na zasedání Rady ministrů obrany členských států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OKSB) uvedl, že Moskva pozorně sleduje pohyby jednotek NATO u ruských hranic.

Vojenská činnost USA a NATO v evropském regionu za účelem posílení předních linií přispívá k růstu vojenského ohrožení Ruska,“ uvedl. „Modernizuje se vojenská infrastruktura, roste intenzita operačního a bojového výcviku a zavádí se americký koncept „čtyřikrát třicet“.

Koncept „čtyřikrát třicet“, o němž se ministr zmínil, předpokládá do 30 dnů nasazení 30 praporů NATO, 30 letek taktického letectva a 30 válečných lodí ve východní Evropě. V případě ozbrojeného konfliktu s Ruskem skupina podpoří palbou síly rychlého nasazení NATO a projde mezerami v obraně nepřítele proraženými oddíly MDTF, TFC a dalšími útočnými jednotkami aliance.

Rusko však má čím odpovědět na agresivní akce NATO. Šojgu připomněl, že Moskva provedla rozsáhlou neohlášenou prověrku bojeschopnosti vojsk Západního a Jižního vojenského okruhu. V nejkratší možné době byly k západním hranicím země přesunuty dvě vševojskové armády a tři výsadkové jednotky vzdušných paradesantních sil.

Po úspěšném splnění cvičných úkolů byla tato silná skupina převelena do míst trvalé dislokace. Rusko tak Severoatlantické alianci prokázalo schopnost reagovat na hrozby a připravit se na válku mnohem rychleji, než dosud Západ očekával.

Zdroj.

Překlad