Zahraničí

AfD chce vystoupení Německa z Evropské unie

Richard Seemann: Včera skončeného drážďanského stranického sjezdu Alternativy pro Německo AfD se účastnilo 550 delegátů bez ohledu na fakt, že je to proti současným německým hygienickým předpisům. Bylo to tak demonstrativní shromáždění této pravicové strany tíhnoucí stále více k extremismu, která neuznává protiepidemická opatření přesto, že v Německu každým dnem vzrůstá ohrožení covidem-19. S radikálními požadavky, jako je odchod Německa z Evropské unie a zcela odlišnou koronavirovou politikou, vstupuje AfD do volební kampaně.

Zastánci tvrdé linie zvítězili i druhý den kongresu, když většina delegátů se vyslovila, že přistěhovalectví – a to i kvalifikovaných pracovníků – by mělo být přísně omezeno, i přes nedostatek kvalifikované pracovní síly. Současně žádají zostřené hraniční kontroly a požadují vyloučit „jakékoli slučování rodin uprchlíků“. Pravicový radikál Björn Höcke, šéf AfD Durynska, dokonce požaduje návrat k hraničním „fyzickým překážkám“ na německých státních hranicích. Vstup má být přiznán pouze osobám, které jsou vybrány Bundestagem, „pro jejichž výběr je důležité kulturní a náboženské pozadí v souladu s německými hodnotami“. Požadavky Höckeho a jeho příznivců nezůstaly bez povšimnutí a kritici ve svých projevech poukázali na to, že není právně možné vyloučit jakékoli sloučení rodiny uprchlíků. Delegáti připomínali že AfD byla konstruována jako rodinná strana a že taková žádost by ji přivedla k obvinění z nelidskosti.

Delegáti se rozhodli také těsnou většinou začlenit do volebního manifestu větu: „Odmítáme povinnost nosit ústenku“. Zdůvodnili to, že tato povinnost byla údajně založena „na neprůkazných údajích“. Odmítli tak návrh vedení strany postavit se pouze proti používání ústenek v zařízeních denní péče, mimoškolních zařízeních a ve školách. Návrh práva nosit zbraně na veřejnosti byla těsnou většinou odmítnuta se zdůvodněním , že by mohla být AfD obviněna, že se chce vyzbrojit. Po ostré debatě se však jasná většina delegátů vyslovila pro odchod Německa z EU. Volební program nyní zní: „Považujeme odchod Německa z Evropské unie a vytvoření nové evropské ekonomické a zájmové skupiny za nezbytný.“ Björn Höcken tak zvítězil proti vedení strany kolem Jörga Meuthena.

Před nedělním koncem stranického sjezdu byly projednány některé změny stanov. Delegáti odložili otázku, zdali bude pokračovat pod samotným vůdcem strany Meuthenem. Björn Höckem nenechává však sebemenší pochybnost, že na příštím plánovaném listopadovém sjezdu strany si jeho delegáti zvolí nového spolkového předsedu, který bude „integrující osobností Alternativy pro Německo“. Na závěr sjezdu strany delegáti jednomyslně rozhodli o volebním programu AfD s kterým půjde do parlamentních voleb v září.

Výsledek sjezdu AfD je však zastíněn dnešním jednáním prezidií křesťanských stran, které budou vybírat svého kancléřského kandidáta na místo Angely Merkelové pro nastávající parlamentní volby. Všechny sdělovací prostředky komentují, zdali se jím stane bavorský ministerský předseda Markus Söder nebo premiér Severního Porýní Vestfálska Armin Laschek.

Zdroj