Domácí

Andrej Babiš se zachoval statečně…

Jiří Vyvadil: V dnešním vydání Britských listů vyšel dramatický vyznívající článek pod názvem: Babiš zakázal českému velvyslanectví v Maďarsku podepsat dopis na obranu komunity LGBT. Další dramatický podnadpis uvádí: Třicet velvyslanectví požaduje osvobození od násilí“ pro komunitu LGBT+ v Maďarsku.

A článek pokračuje : „Argentina, Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Chile, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Izrael, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Černá Hora, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko , Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království a Spojené státy podepsaly otevřený dopis, který byl zveřejněn v pondělí 19. července a vyjadřoval „plnou podporu členům LGBT+ komunity a jejich právům na rovnost a nediskriminaci, svobodu projevu a mírové shromažďování a osvobození od násilí“.

Dopis také konstatuje že„ dodržování právního státu a všeobecná lidská práva jsou základy, na nichž jsou postaveny demokratické státy“. Ambasády se nevyhnuly přímému vyjádření obav z opakovaných útoků na práva LGBT+ v Maďarsku ze strany předsedy vlády Viktora Orbána, od zákazu občanských partnerských svazků a adopcí dětí osobami stejného pohlaví až po zahájení právních pokusů o vymazání trans lidí.

Velvyslanectví píší: „Znepokojeni nedávným vývojem, který ohrožuje zásadu nediskriminace na základě sexuální orientace nebo genderové identity, podporujeme ve všech zemích kroky k zajištění rovnosti a důstojnosti všech lidí bez ohledu na jejich sexuální orientaci nebo genderovou identitu, a zdůrazňujeme nutnost, aby zvolení vedoucí politikové a vlády projevovali úctu k právům práv osob LGBT+ a chránily je. “

Dodala, že podpoří pochod Budapest Pride, oslavou jeho „role při prosazování rovného zacházení a společenského přijetí pro všechny osoby LGBT+ a přispíváním k vytvoření otevřenější, spravedlivější, inkluzivnější a rovnocennější společnosti. Bla bla..bla.

A článek konstatuje, že tím, že zákon prohlásil program LGBTQ za škodlivý pro děti, dehumaminzoval členy komunity LGBT a právně kodifikoval představu, že jejich samotná existence ohrožuje společnost.

Evropská komise uvedla, že maďarský zákaz „propagace“ otázek LGBT+ ve školách a médiích „porušuje lidskou důstojnost, svobodu projevu a informací, právo na respektování soukromého života“ a „právo na nediskriminaci“. Maďarsko bylo oficiálně vyzváno, aby problém „napravilo“ do dvou měsíců, a pokud tak neučiní, mohl by se případ dostat k Evropskému soudnímu dvoru, který může Maďarsku uložit značné finanční pokuty.

Ale:

Český premiér Andrej Babiš zakázal českému velvyslanectví tento dopis podepsat. Babiš uvedl, že Maďarsko a Česko jsou suverénní země: „Nevím, proč bychom se měli vměšovat do maďarských zákonů“.

Budiž především konstatováno, že tento paličský listy nepodpořily i další země V4, tedy nejen Česká republika.

A má to logiku.

V České republice zcela určitě žádný politik nevysílá homofóbní názory a nepodporuje ani rasismus.

To ovšem neznamená, že s narůstajícím údivem většina z nás reaguje na hyperbolickou a neadekvádní pozornost věnovanou tu otázce LGBT+ osob, či nově převrácené teorie systémového protičernošského rasismu, která vede k diskriminaci naopak bílé populace, navíc silně umocněné kombinací nucení k neanglosasů k teatrálnímu poklekávání následně ovšem doprovázené snad největšími rasistickými útoky na vlastní hráče jiné barvy…

Autoři Britských listů jsou jako celek myšlenkově zcela mimo realitu normálně uvažujícího čtenáře. Sice žádají o příspěvky, ale kdo by jim je dával, když uvažují jako šílení „elfové“ o jejichž duševním stavu lze s úspěchem pochybovat.

To, že v USA a západní Evropě se vede čím dál pro nás nesrozumitelnější kulturní boj neznamená, že ho my rozumní obyvatelé vyvážené střední Evropy musíme vést také. Máme svou historii a svůj rozum. A i míra naší trpělivosti by mohla přetéct.

Uprostřed davové psychózy se Andrej Babiš se zachoval statečně.

Zdroj

‚Canc, který vám nadiktoval někdo z Evropy.‘ Babiš zaútočil na Piráty, maďarský zákon neodsoudí