Svět podle lepšolidí

Bavorsko zavádí do škol povinný předmět „islámské učení“

Germanistán se už dávno mění v chalífát. Proto také němečtí politici hledají k tomuto cíli stále nové a nové zkratky. Přijímání muslimských invazistů pokračuje dokonce i nyní, kdy jsou například hranice s ČR uzavřeny. I přesto přistávají v Německu letadla plná muslimských „Novoněmců“

Možná si říkáte, že nás to nemusí zajímat. Jenže Německo je sousední země, která nás navíc považuje za podřízenou kolonii, přičemž i naši politici se vesměs chovají jako lokajové Německa. Pak cokoli se týká Německa, může se dřív či později týkat také nás.

Brzy se v Bavorsku začne na všech školách vyučovat nový školní předmět. Podle Södera musí být od podzimu na každé z 350 škol v zemi součástí osnov předmět „islámské učení“. V těchto hodinách se budou nejspíš zabývat propagací islámu, studiem Koránu, návštěvou mešit a v souvislosti s tím nemůže chybět ani právo šaría. Je celkem pravděpodobné, že coby učitelé budou využiti stávající imámové, jejichž hlavní úkol je získání nových oveček.

Copak na to rodiče německých dětí? Vrací se tak Německo nějakých 80 let nazpět, tedy do dob, kdy Hitler spolupracoval s muslimy a obdivoval islám? Snaží se tak nyní Německo znovu zničit postupně celou Evropu cestou expanzivního islámu?

Zatím to tak vypadá. A vězte, že nejspíš nezůstane jen u Bavorska. Předmět bude zřejmě postupně zaveden do škol nejen v celém Německu, ale časem i v dalších koloniích, k nimž samozřejmě patříme i my. Pravděpodobně projde tento návrh časem přes EP, kde to poplatná mašinerie odhlasuje a předmět se zavede do škol plošně podobně, jako tomu bylo s genderovou výchovou, která se i u nás od září zavádí a to dokonce už od jeslí.

Už dlouhodobě upozorňuji na záměrnou islamizaci Evropy, na níž spolupracuje nejen EU, ale i volení politici. Po celé Evropě jsou souzeni kritici islamizace za „islamofobii“ a naopak muslimové jsou často osvobozováni i v případech, kdy spáchají velmi závažné trestné činy, což dokazuje spousta článků i na tomto webu, kde na tyto množící se případy po celé EU upozorňuji.

Islamizace Evropy je bohužel nezvratná, což dokazují čísla, která hovoří jasně ve prospěch muslimů. Jejich počty rostou nejen díky vyšší porodnosti, ale také díky nekončící invazi, podpořené EU a kvůli stále častějším konverzím nemuslimů k islámu.

Má snad zavedení islámu do německých škol zajistit častější konverze původních Němců k islámu a posléze hladší přechod země na islám a právo šaría? Jak dlouho potrvá, než se předmět objeví i v našich školách?