Domácí

České jaro 2021…

…si žádá zdravý rozum, nadhled, empatii k nám občanům, inteligenci a moudrost. Je třeba si o to říct, nejen přijímat příkazy.

Chci ČESKÉ JARO 2021

S ohledem na to, že ani po roce od vzniku nečekané situace s novým virovým onemocněním nepřináší naše politická reprezentace důvěryhodná, smysluplná a někam vedoucí řešení, ale naopak zneužívá situace k naprostému ochromení života společnosti a přechodu na autoritativní formu vládnutí, požadujeme následující:

 1. Zrevidujte ihned veškerá současná opatření, a v jejich nové, smysluplné podobě, zpracované specialisty včetně psychologů zajistěte, aby je bylo možné akceptovat jako logická, přijatelná, důvěryhodná a odpovídající situaci. Zrušte omezení zákazu pohybu mezi okresy s nesmyslnými kontrolami, které jsou personálně nákladné a nemohou přinést žádné efektivní výsledky. Upusťte ihned od nesmyslných omezení při pohybu na čerstvém vzduchu.
 2. Začněte ihned poskytovat všeobecnou zdravotní péči, jak zaručuje občanům ústava.
 3. Uvolněte ihned školství, obchody a služby za jasně stanovených kritérií.
 4. Zajistěte objektivní zpravodajství a informace ve veřejnoprávní TV a přístup kvalifikovaných odborníků napříč spektrem do vysílání.
 5. Zajistěte v našich hranicích veškerou dostupnou léčbu a veškeré dostupné léky a vakcíny související s covidem. Prohlaste současně, že dobrovolné očkování je věc každého jednotlivce.
 6. Nahraďte nesrozumitelné kompenzační programy takovými, které skutečně budou postiženým podnikajícím subjektům pomáhat.
 7. Zastavte po dobu pandemie jakékoli finanční odměny ve státní správě; ty, které byly poskytnuty nad řády desítky tisíc, nechť jsou ihned vráceny do státního rozpočtu.
 8. Zakažte ihned neadekvátní policejní zásahy vůči našim občanům.
 9. Přestaňte kádrovat vakcíny podle místa jejich původu, a přestaňte spoléhat výhradně na Evropskou unii, jde-li o zdraví nás, občanů.
 10. Upusťte od jakýchkoli myšlenek na protiústavní diskriminaci zdravých občanů bez dobrovolného očkování.
 11. Upusťte od jakýchkoli myšlenek na povinné testování dětí ve školách.
 12. Věnujte se síle českého zdravotnictví jak personální, tak materiální, a přestaňte utrácet za nesmyslné nákupy testů a podobných produktů, které mapují, ale nic neřeší. Zvyšte odměny lékařům a zdravotnickému personálu.
 13. Pojmenujte viníka nesmyslného výdaje téměř 100 mil. Kč. za polní nemocnici, a povolejte ho k jasné finanční odpovědnosti.
 14. Odložte sčítání lidu na jinou dobu.
 15. Omluvte se nám všem za neodborné excesy, kterých jste se dopustili.

Občané České republiky

Podepsaný text lze odeslat do obou komor Parlamentu České republiky a do sídla vlády.

Zdroj