Ideozločiny

Duté politické hlavy vytvořily dutou slupku ČR.

Svatopluk Otava: Co na tom, že už v preambuli Ústavy se mimo jiné praví, že: „My, občané České republiky…, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství…., prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců…, přijímáme tuto Ústavu České republiky.

Závazek dědictví po předcích vykonáváme takto:

Po necelých 30 letech platnosti tohoto dokumentu se kulturní bohatství zredukovalo na státem placené restaurování historických památek, postupně rozdávaných (restituovaných, uloupených, věnovaných) mezinárodnímu německému živlu. Taky na recyklaci skutečného kumštu z dob reálného socializmu a zaplavení všeho mediálního prostředí sexuálně- násilnickou produkcí Hollywoodu.

Hmotné bohatství jaksi neexistuje, poněvadž žádné nemáme, až na nezbytný počet budov škol a úřadů, kde nás a naše děti i vnuky vyučují k protektorátní poslušnosti vůči duchovnímu šuntu, nazývanému „západní hodnoty“.

DVĚ PETICE: PROTI UMÍSTĚNÍ CIZÍCH VOJENSKÝCH ZÁKLADEN A JEDNOTEK NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY a PETICE na podporu našich ústavních práv získávat a šířit informace, naší ústavně garantované svobody slova a PROTI  ZÁKONU O  STÁTNÍ PRAVDĚ

Takto jsme rázem zhodnotili i v preambuli uváděný termín – duchovní bohatství.

Tak, a co to přírodní bohatství, jakpak o to „prostřednictvím svobodně zvolených zástupců“ pečujeme? Dobře, či nezodpovědně a neuctivě k zděděnému?

Co je dnes už v cizích rukách, je samozřejmě v cizích kapsách.

Vodu si v naší vlasti kupujeme od cizáků, protože nám převážně nepatří, jelikož jsme ji za omezený počet tučných obálek „svobodně zvoleným zástupcům“ prodali (správněji předali) hlavně Francouzům.

Za u nás vyrobenou elektřinu napřed zaplatíme bruselským diktátorům každé upšouknutí českých elektráren prostřednictvím neskutečně nemravnému kšeftu s tzv. povolenkami, pak ji za hubičku odevzdáme německé energetické burze a zpětně odkoupíme za nehorázně několikrát předražené částky.

Ruskou ropu nám s úsměvem prodávají také Němci, pochopitelně že i za toto „dobro“ uctivě dotujeme životní úroveň muslimsko-germánského reichu. Opět několikanásobné předražování, kombinované pro naše občany i nekřesťanskými maržemi „křesťanských“ pumpařů.

Hitem posledních dnů se však stalo sebevražedné úsilí o likvidaci jakéhokoli náznaku potravinové soběstačnosti, o likvidaci průmyslu a celkové ekonomiky státu prostřednictvím ideologicky šíleného výronu rusofobie, vyzývající k totálnímu odříznutí od ruského plynu. Bezmyšlenkovité třeštění „odborníků“ ve vládě i mimo ni zajišťují hlavně zcela vlastního myšlení prosté kebule typu Pekarové, Fishera, Langšádlové a stovek(!) kolaborantů v celém politikářském spektru.

Nepatří nám ani díry v zemi a pan premiér to neví?

Otitulovaný vládní guru Fiala si nedá ani to minimum práce, aby si zjistil, že bez ruského plynu nastane totální kolaps celé naší země a tím bude zcela zralá k převzetí germánskými okvádrovanými likvidátory s připravenými protektorátními „zmocněními“ v kapse. Nebo je snad za to právě placen…?!

Jak jinak by mohl poměrně inteligentní psychopat opíjet vlastní národ debilními slovními rohlíčky o tom, že případný výpadek bychom byli bezprostředně schopni nahradit „našimi“ zásobami této komodity z podzemních zásobníků? To snad neví, že z osmi těchto lokalit na našem území jich šest patří RWE či Innogy, prostě Němcům a dva skupině s nejasnými vlastníky MND Energy Storage, kde ovšem figurují „důvěryhodná“ jména jako Karel Komárek a Igor Rusek? Že prostě našemu státu v tomto směru zase nepatří lautr nic a těšínská jablíčka o jakési třicetidenní rezervě je čirá fikce?

Copak neví, že lakování „svobodné“ budoucnosti na růžovo tím, že dále si vyřešíme plynovou závislost výpomocí z Norska, dovozem z Kataru, USA apod, je opět neskutečná lež? Spotové (zbytkové, volné a pochopitelně předražené) trhy jsou dávno fuč, norský plyn není schopen nahradit strukturu toho ruského, poněvadž je ho málo a má jiné vlastnosti. Což je v průmyslovém využití podstatná vada, copak to náš válečnický, rekovný premiér neví? A když to neví, tak co na té předsednické sesli vlastně ještě dělá?

Naše si budeme muset vzít zpět sami. I to je odpovědnost vůči potomkům.

Mimochodem – jestlipak se pan Fiala aspoň při natáčecím pobytu v polském studiu, které se snažil prodat jako válečnou návštěvu v Kyjevě, stačil lumpenprezidenta Zelenského zeptat, jestli aspoň část miliardových plateb, které permanentně chodí Ukrajině za tranzit ruského plynu, požívá na financování „hrdinné“ obrany Kyjeva? Nebo to všechno frčí přes offshorové účty někam, kam ukazují Panama Papers? Jak už je takovým ukrajinským a vůbec oligarchickým zvykem? No, asi se nezeptal…

Poslední (analytický) Mohykán.

Nic už tady nemáme, nic než rodné listy a rodný jazyk nám nepatří a nic nám žádný šmejd, který jednou už něco ukradl nevrátí. Ještě tak máme pochybnou „čest“ a „právo“ duté roury od vody a energovodů udržovat v chodu zase za naše tenčící se zdroje peněz.

Tak co s tím? Prostě musíme na své samostatnosti zase od píky začít pracovat, na nikoho nespoléhat a dobře si pamatovat!

Prohlášení ANS k válečnému štvaní naší vlády proti Ruské federaci.

Zdroj