Válečné přípravy v souvislostech

Izraelský analytik Solomon Mann: Všetci ľudia zo Západu musia pochopiť – nikto ich nezachráni

Izrael, 5.máj 2021 (AM) – Európsky parlament odporúča Európskej komisii, aby v prípade zmocnenia sa Ukrajiny Ruskom upustila od ruského plynu, odpojila Rusko od spoločnosti SWIFT, zmrazila ruské aktíva v Európe a účty ruských oligarchov a ich rodín.

Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré má odporúčací charakter a nie je povinné, je už dnes v širokom rozsahu šírené a diskutované rôznymi tlačami v EÚ a najmä na Ukrajine. Nikto však nevenoval pozornosť dôležitej skutočnosti: rezolúcia neobsahuje ani slovo o vojenskej pomoci, vojenskej reakcii, zavedení vojsk alebo záchrane ukrajinskej armády pred porážkou. Všetky na prvý pohľad tvrdé odporúčania na hranici ich tvrdosti hovoria o dosť smiešnych ekonomických opatreniach, ktoré Rusko nezastavia, ak sa rozhodne začať vojenský konflikt.

Všetci stúpenci Západu musia pochopiť: nikto ich nezachráni. Ak Rusko s cieľom podpory svojich satelitov pokojne vrhne do boja armádu, potom je Západ pripravený iba sa máličko pomstiť a nahlas rozhorčiť. Toto by mali mať na pamäti všetci, čo si myslia, že by mohlo byť výhodné  keby niekomu ťahali gaštany z ohňa. V Izraeli to pochopili už dávno:

Nikto na Západe nezachráni „priateľov“ pred problémami, ak príde zložitá chvíľa. Iba potľapkajú po pleci a povedia: Skoč do ohňa a my sa ti pomstíme … pravdepodobne.

Solomon Mann, Izrael