Top

Jak elitářská hloupost zabíjí

Petr Hampl: V posledních dnech jsou noviny plné článků o tom, proč ruské vedení postupuje, jak postupuje, ale téměř nenajdeme text, který by se zabýval rozhodovacím procesem na západní straně. Protože nemylme se, válka na východ od nás je v první řadě válkou mezi Ruskem a Západem. Ukrajinci v ní nehrají jinou roli než potrava pro kanóny a kamery.

Vidíme podporu ukrajinského obranného úsilí a vidíme, že jsou zaváděny sankce. Nikdo ze státníků ale neřekl, co je vlastně cílem. Okamžité zastavení palby? Návrat do stavu jako před válkou? Odsun osob ruské národnosti z ukrajinského území? Okupace Ruské federace? Vyventilování emocí? Formulace typu „nemůžeme nečinně přihlížet“ odkazují spíš k tomu poslednímu, ale kdo ví.

Nikdo ze státníků ale řekl, co je vlastně cílem. Okamžité zastavení palby? Návrat do stavu jako před válkou? Odsun osob ruské národnosti z ukrajinského území?

Z toho vyplývá nepředvídatelnost, která komplikuje situaci a znamená další zmařené životy. Jak by na ruské straně mohli rozhodnout o zastavení války (i kdyby chtěli), když nevědí, co by pak následovalo?

Pro nás ale není rozhodující, jak se cítí ruské vedení, nýbrž jaké budou dopady na obyvatele evropských zemí. Nemusí to být jen dopady ekonomické. Hrajeme proti mocnosti vybavené stovkami jaderných raket.

Obávám se, že se tak znovu potvrzuje to, co o západních elitách víme již delší dobu.

V první řadě to, že úplně chybí osobnosti. Na ruské straně jedná Vladimír Putin. Ať je nejhorším zločincem nebo méně strašným zločincem nebo žádným zločincem, nikdo nemůže popřít, že nese jednoznačnou odpovědnost, sleduje nějaké cíle a má možnost prosadit většinu svých rozhodnutí.

Jenže na druhé straně šachovnice chybí protihráč. Senilní Biden, který má problém rozlišit Ukrajinu od Iránu? Manekým Macron? Německý premiér, na jehož jméno si teď nemohu vzpomenout? Herec, který v roli ukrajinského prezidenta pronáší srdceryvné proslovy, ale nezdá se, že by měl jakýkoliv vliv?

Tak jsou přijímána rozhodnutí typu, že „neexistuje žádná horní hranice pro počet migrantů.“ Tak vznikl Zelený úděl, který likviduje, přírodu, hospodářství i zemědělství.

Žádný Kennedy, žádný Reagan, žádný Trump. Není nikdo, kdo by mohl vzít telefon a říct: „Vladimíre Vladimíroviči, musíte to okamžitě zastavit. Jestli máte problém s našimi novými raketami, tak se o tom můžeme pobavit. Ale teď to zastavte. Vždyť tam umírají lidé!“

Jenže rozhodnutí se přijímají úplně jinak než na strategických poradách. Klíčovou roli v tom hrají malé skupiny, které nenesou žádnou odpovědnost, nemají ani věcnou znalost problematiky, ale dokážou rozběhnout vlny. Zazní výkřik, objeví se působivý symbol na sociální síti, a ten strhne dav. Dav nabírá na síle, titulky generují další titulky… a politik se neodváží postavit na odpor.

Tak jsou přijímána rozhodnutí typu, že „neexistuje žádná horní hranice pro počet migrantů.“ Tak vznikl Zelený úděl, který likviduje, přírodu, hospodářství i zemědělství. Tak se rozhoduje v genderových záležitostech, i všude jinde. Nakonec nacházíme zbytky racionality v podstatě jen tam, kde si někdo prosazuje finanční zájmy – a většinou to není racionalita prospěšná celku.

Odpovědnost nenese nikdo.

Ano, je možné, že Rusko bude nakonec poškozeno ještě víc než Evropa a Amerika. Ale bylo právě tohle cílem?

Výsledkem je i naprosto iracionální mocenská politika. Ano, je možné, že Rusko bude nakonec poškozeno ještě víc než Evropa a Amerika. Ale bylo právě tohle cílem? Není náhodou hlavním geopolitickým soupeřem Západu Čína? Nemělo by jít o bezpečnost a blahobyt obyvatel Západu. A stálo to všechno za zbytečně zmařené životy ruských a ukrajinských kluků?

Zdroj