Domácí

Jan Dočekal: Umlčovat? To jim jde! Nejsi s námi = jsi proti nám.

Jan Dočekal : Ubohý malý český příběh o tom, jak lze v Čechách pošlapávat Ústavu ČR, jak jde člověka ostrakizovat, vylučovat, ukazovat na něj prstem, jak umlčet nepohodlný názor. A jak facebook cenzuruje.

Byl jsem moderátorem oné slavné demonstrace na Staroměstském náměstí 10. 1. 2021. A ano – byl jsem i spoluorganizátorem. Nicméně nebyl jsem ani ohlašovatelem, ani svolavatelem. Prostě jsem tam jen jako občan vystoupil v roli moderátora a nikde se nezmínilo to, že jsem místopředseda Svobodných ani zastupitelem na Praze 6. O té demonstraci si můžete myslet co chcete. Někdo s ní souhlasí, někomu to je úplně jedno, jiný ji odsuzuje. Každý má právo na svůj názor.

Co ale následovalo? Piráti a Zelení na Praze 6 na mne podali podnět mandátovému výboru, že prý nedodržuji kodex zastupitele Prahy 6 (ten kodex je snad nadřazený Ústavě ČR???). Zároveň vyzvali ODS k tomu, aby mne vyloučila ze svého zastupitelského klubu, jehož jsem na základě naší koaliční smlouvy členem. V diskuzích mne napadali jacísi doktůrci snad s jednou atestací jak je možné, že jim nevěřím a věřím světově uznávaným kapacitám, další lidé by mne nejraději upálili a ukřižovali na centrálním náměstí Prahy 6 – Kulaťáku, dozvěděl jsem se, že jsem zmr*, hova**, kret** atd. Prostě tu akci hodnotili samí pirátští a zelení intelektuálové a vědecké kapacity.

Nicméně podnět k mandátovému výboru od Pirátů a Zelených zde je a já se musím vyjádřit. Takže jsem to udělal. Tady to moje vyjádření máte:

  1. Pirátům a Zeleným pravděpodobně uniklo, že mimo to, že jsem zastupitelem na Praze 6, tak jsem zároveň prvním místopředsedou Svobodných. Pro informaci jde o celostátní politickou stranu, která má mj. zastoupení v Senátu ČR, na magistrátu hl.m. Prahy, magistrátu Brna a celkem má cca 100 zastupitelů v dalších městech, obcích a městských částech.
  2. S demonstrací na Staroměstském náměstí nemá absolutně žádnou souvislost to, že jsem (na základě naší koaliční smlouvy) v klubu ODS a je naprosto zcestné s touto akcí ODS jakkoliv spojovat. Na demonstraci jsem vystupoval zcela odděleně od mého mandátu v komunální politice, ani jednou nezaznělo jakékoliv spojení s Prahou 6.
  3. Celá akce byla řádně svolána, ohlášena a povolena. Její průběh a zabezpečení byly předem projednány s velitelem zásahu Policie ČR. Ani ze strany magistrátu ani ze strany PČR nebyl vydán pokyn k jejímu rozpuštění. Naopak i velitelé zásahu Policie ČR se vyjádřili v tom duchu, že takto profesionálně zorganizovanou demonstraci zatím nezažili. Srovnejte to laskavě s jinou říjnovou demonstrací tamtéž, kde byl nutný zásah těžkooděnců a vodních děl. Poklidný průběh „naší“ demonstrace je s tímto v příkladném rozporu.
  4. I ministr Hamáček veřejně prohlásil, že práva plynoucí ze Základní listiny práv a svobod, která jsou součástí Ústavy ČR, jsou nezcizitelná a jsou nadřazena vládním opatřením, která nemají ani formu běžného zákona.
  5. Snaha pirátských a zelených zastupitelů silně připomíná situaci před rokem 1989, kdy tehdejší ČSSR sice formálně podepsala „Mezinárodní pakt o občanských a politických právech“ a „Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech“, ale v praxi kriminalizovala občany, kteří nesouhlasili s jediným povoleným světonázorem.
  6. Ostře odsuzuji nátlakové metody Pirátských a Zelených zastupitelů o jakési „vylučování“, ostrakizaci a zostouzení. Považuji tyto jejich snahy za bezprecedentní útok na ústavní pořádek ČR a domnívám se, že před mandátový výbor by měli předstoupit a vysvětlit své jednání naopak autoři těchto výzev.

Zvláštní je, že tuto moji odpověď jsem zveřejnil i na facebooku, kde ale po pár dnech zmizela. A já se ptám, jak je to možné? Porušil jsem tím snad nějaké „zásady komunisty“ nebo co jsem to vlastně odkliknul při registraci, že s tím souhlasím?

Ona ta cenzura, vylučování, cejchování fakt funguje? Chování v souladu s Ústavou ČR je závadné? I pro xichtoknihu? I Cukrouš je víc než Ústava ČR? Bez jakéhokoliv upozornění a oddůvodnění?

Na druhou stranu oceňuji, že jsem dostal prostor alespoň v XTV i když se mnou Xaver Veselý ve spoustě věcí evidentně nesouhlasí. https://xtv.cz/x-talk/svobodni-jednaji-s-spojeni-trikolorou-lide-jsou-frustrovani-vlada-jim-likviduje-zivnosti-i-zivoty-rika-spoluorganizator-demonstrace-jan-docekal-svobodni

Zdroj