Domácí

Jsme pod soustředěným útokem?

Jindřich Kulhavý: Generace našich rodičů a prarodičů si prošla peklem. První polovina minulého století přinesla dvě světové války, zrod komunismu, velkou ekonomickou krizi, přechod od prosperujícího kapitalismu z období 1.republiky přes nacistický teror, vyvlastňování a znárodnění do drsného socialismu.

Druhá část století se nesla v utužování socialistického zřízení, které však bylo po americko-sovětské dohodě ukončeno a nastalo období restitucí, privatizací a rozkrádání. Bouřlivé století končilo s nadějí v lepší život, jenže to už se téměř řítila newyorská dvojčata k zemi a vše se tak nějak zvrtknulo. Dostali jsme se pod soustředěnou palbu, kterou jsme nečekali.

Postupně je nám saháno na vše, co jsme dosud považovali za nedotknutelné. Pojďme se na to podívat. Co vše je nyní ohroženo? Majetek, finance, doprava a svoboda pohybu, vzdělání, zdraví, potraviny, kultura, bydlení, práce, soukromí. Takže popořadě.

  • Soukromý majetek byl po nějakou dobu považován za nedotknutelný. Pokud jste ho nezískali vyloženě trestnou činností, nemohl Vám na něj nikdo sáhnout. Tendence neomarxistických inovátorů světa, mezi které u nás patří Piráti, se nám snaží vysvětlit, že tolik majetku nepotřebujeme. Ve Francii hrozí, že se do Vaší nepravidelně využívané nemovitosti (například víkendový dům) mohou nastěhovat squatteři či migranti a Vy nemáte podporu v zákonech pro jejich vystěhování. Navíc jste povinen platit nadále energie. Piráti mají tendence podobné prosazovat i u nás. Viz nedávné spory o Kliniku. Navíc žijeme v době, kdy náš majetek může stát potřebovat pro účely prosazování svých zájmů a nebude brát ohledy na to, že mu nepatří.
  • Peníze patřily k nejstabilnějšímu atributu soukromého vlastnictví. Nynějším trendem je absolutní kontrola jejich pohybu, snaha nahradit je plastikovými kartami a vytvořit virtuální svět bankovnictví. V tu chvíli je jejich nedotknutelnost minulostí a lidé se stanou absolutními otroky bank a státních kontrolních úřadů.  Nebude existovat možnost vytvořit si finanční polštář, aniž byste riskovali jeho ztrátu, které nebudete moct zabránit.
  • Doprava je spojena se zásadní svobodou pohybu. Automobily patří přes sto let k vymoženostem moderní doby a nahradily tisíce let využívané koně a jiná tažná zvířata. A to nejen v praktickém směru, ale i v tom citovém. Staly se potřebou, zábavou, radostí i starostí. V poslední době také zdrojem nenávisti vůči jejich majitelům a šikany. Začalo to různými omezeními, pokračuje to snahou se jich zbavit a přejít na nový druh pohonů. Při absolutní ignoraci fyzikálních zákonů dochází postupně k degradaci automobilového průmyslu. Přidejme nově ztrátu možnosti cestovat a snahu v budoucnosti zabránit volnému pohybu lidí.
  • Vzdělání patřilo v minulém století k základním stavebním kamenům společnosti bez rozdílu politického zřízení. Poslední roky je však vše jinak. Je popírána a překrucována historie, důležité oblasti vědění jsou přehlíženy, a naopak vyzdvihovány naprosto nepodstatné obory. Matematika, fyzika, chemie a biologie jsou nahrazovány genderovou ideologií, sociologií a indoktrinací. Politické neziskové organizace placené státem a tzv. filantropy ovládají školství. A v posledním roku jsou školy zavřené úplně a jedna celá generace na to doplácí. Navíc se stává kvalitní vzdělání doménou nejbohatších vrstev schopných investovat nemalé částky.
  • Zdravotnictví bylo u nás na vysoké úrovni i za socialismu. Výhodou byl přístup k němu pro všechny vrstvy obyvatelstva. To se změnilo, zaznamenali jsme odchod řady zdravotníků do zahraničí, náklady na udržení zdraví stoupají a v době covidové se ukazuje, jak manipulativní prostředí bylo vytvořeno. Nastoupilo období teroru farmaceutických koncernů, jejichž produkty neléčí, ale o to více svým producentům vydělávají. Skutečné zdraví občanů nikoho nezajímá. O vakcínách už se napsalo mnoho, je to většinou pouze chemické neúčinné svinstvo, které nám spíše škodí. Ne vždy, ale většinou.
  • Ruku v ruce se zdravím jdou potraviny. Jejich průmyslová produkce hraničí s laboratorními pokusy na lidech. O vyloženě zdravé jídlo už nezavadíte, výjimkou může být jen to, co si vypěstujete sami. Koncerny navíc rozlišují, které jídlo kam dodají, přičemž kvalita se liší. Česká republika se stala odběratelem podřadných potravin a ani domácí Agrofert nás v kvalitě nijak nepreferuje. Geneticky modifikované potraviny a syntetické maso je údajně pro naši budoucnost nezbytné. Nejde o nic jiného než o zisk nadnárodních koncernů.
  • Kultura pláče a nutno konstatovat, že právem. Rok neexistuje a převahu získává vysedávání u televizí a počítačů při sledování pořadů hraničících s demencí.  Umělci se navíc angažují za peníze i v politickém dění a získávají pocit vlastní neomylnosti. Přitom se z nich staly loutky.
  • Bydlení se stává neskutečným luxusem. Ceny nemovitostí letí vzhůru a absolutně neodpovídají realitě. Zelení v Německu dělají vše pro zákaz výstavby rodinných domů a preferují velké bytové domy. Pražské Jižní Město je jejich svatým grálem.  Přitom vlastnit dům je logickým přáním většiny z nás a zároveň to byla donedávna jedna z mála jistot a projevů svobody. Pozor na Piráty, kteří jsou v tomto směru obdobou německých Zelených.
  • Práce patří k zásadním kamenům našich životů. Komunisté dokonce právo na práci zakotvili ve svých zákonech. Bohužel díky celosvětovému vývoji se prohlubuje nezaměstnanost, mizí potřebné učební obory a význam slova práce mnoha absolventům nepotřebných škol uniká. Plno lidí žije z podpory a v neziskových sektorech, mezi které patří nejen neproduktivní státní aparát, ale také mnoho organizací státem dotovaných.
  • Soukromí už víceméně neexistuje. Internet byl zásadním pro jeho ztrátu, přidávají se elektronické platby, sledovací zařízení, kontrolní mechanismy, čipy, covidpasy, GPS moduly, 5G, mobilní sítě, odposlechy a v neposlední řadě bonzáctví. Toho jsme se dočkat nechtěli.

Kvalita našich životů se rapidně snižuje, přestože jsme přesvědčováni, že tomu tak není. Kvalitní mezilidské vztahy jsme vyměnili za lhostejnost a nenávist, skutečné zdraví za život ve strachu ze smrti, ovládnula nás komerce, vytratila se lidskost a skromnost. Moc nad námi získala malá skupina grázlů říkajících si filantropové a ovládajících média, banky a naše životy. Ve jménu falešné ekologie připravují další mohutná omezení naší svobody a dění kolem nás. A my se sedíme a ,,čumíme“. Copak Vám to nedochází?

Zdroj