Koronavirus

Jsme svědky největšího potírání lidských práv a svobod, které v novodobé historii můžeme zaznamenat.

Koronavir – ať už jako produkt přírody nebo chemického zbrojního průmyslu v lidské společnosti nepochybně je. Mám však za to, že celý „kovid-maraton“ je mnohem a mnohem více špinavou hrou mocenských elit, než epidemií.

Když totiž budu počítat, co počítat chci, tak se vždy dopočítám. Když budu počítat jedno na úkor druhého, tak se také dopočítám. Proto celou „kovid-masáž“ doplňovanou o příklady, které propagandě momentálně vyhovují, nevnímám jako boj s epidemií, ale jako hru čísel, a hru nebezpečnou.

Hru, ve které se nám ze základních lidských práv a svobod postupně, ale jistě stávají jen privilegia; a možná i hru, ve které je vše připraveno tak, aby skomírající či zcela zmařené české živnosti mohl lehce pohltit nadnárodní kapitál. Ostatně v zemi, ve které nám již nepatří ani voda, ani Památná hora ŘÍP by to pro mne nebylo nic překvapivého. Současně jsem znepokojen současnou epochou společenského dění, ve které nelegitimní policejní násilí, brutalita, neodbornost a libovůle, kategorizace osob, útisk vzdělávání, testování dětí či plošná diskriminace zdravých lidí dostávají zelenou stran vrcholných představitelů vlády či politiků.

V těchto souvislostech si často kladu otázku: Jde tedy vládě pod vedením Andreje Babiše opravdu a výhradně jen o ochranu obyvatel, nebo jí spíš jde či dokonce „musí jít“ o zachování či podporu obrovského „kovid-byznysu“ jdoucí ruku v ruce s průzkumem toho co vše si „mocní“ mohou vůči lidem dovolit, a kam je až možné hřbety lidí ohnout (co vše české ovečky unesou a co vše je možné na ně naložit)?

Zmíněnou atmosféru spolu s iniciací špinavé a nespravedlivé politiky proti Rusku pak z mého úhlu pohledu spatřuji jako ucelený obraz Bruselského diktátu, alias obraz podřízenosti české vlády Bruselu. Podřízenosti, v rámci které je česká svébytnost, kultura a národní suverenita postupně nahrazována poddanstvím, nesvéprávností i patolízalstvím. Nemluvě zde o tom, že hlupák na Rusko plive, zatím co chytrák s Ruskem obchoduje.

Předpokládám, že „kovid-masáž“ bude ze strany hnutí ANO také náležitě využita v předvolební propagandě. Zde očekávám scénář v duchu: Spasili jsme národ od katastrofy, a proto jen a jen my jsme volitelní“. Osobně jsem však názoru, že volební preference tzv. opozičních stran posilují právě na nezákonnostech, přehmatech a nesmysluplnosti v rámci tzv. vládních „kovid-opatření“ realizovaných zejména pod taktovkou místopředsedy vlády Hamáčka či kaskády ministrů zdravotnictví, s tolerancí premiéra.

No a na závěr už jen moje malá glosa:

Jak tak sleduji různé mediální zprávy, tak spatřuji pozoruhodné to, jak se páni pohlaváři urputně a usilovně snaží o „úplnou vakcinaci obyvatelstva“, jak se snaží do nás a našich dětí stůj co stůj dostat „vakcinační chemický sajrajt“ farmaceutických gigantů západního bloku, a v této souvislosti si kladu další otázku:

Jde opravdu a výhradně o ochranu obyvatelstva, nebo jde o dílo k udržení a podpoře obrovského „kovid-byznysu“, a možná i realizaci ještě mnohem nebezpečnějších – genocidních procesů?

Čas vše nekompromisně ukáže, a do té doby, nechť si každý odpoví, jak umí.

Ať už je situace ve společnosti jakkoli nepřehledná, můj názor je ten, že jsme svědky největšího potírání lidských práv a svobod, které v novodobé historii můžeme zaznamenat.

Zbyněk Prousek | Mělník | 24. května 2021


Občan ČR, aktivně podporující spravedlnost a vymahatelnost práva, a všestranně potírající podvodný „šmejdí byznys“. Soukromý detektiv, mediálně známý též jako „lovec šmejdů“ a člen výkonné rady Institutu Aleny Vitáskové.