KoronavirusTop

AK Weis & Partners: Proč jsme se rozhodli neposkytovat služby očkovaným na Covid-19?

To, čo koluje po internete, nebolo mienené ako výstup pre sociálne médiá a z otázok od médií hlavného prúdu, ktoré dostávame, je pomerne dobre zrejmé, že odpovedať na to sa dá len citáciami štúdií, ktoré o problémoch hovoria. Nejde o žiaden naschvál, ide o vedecky podložené obavy o zdravie konkrétnych jednotlivcov.

Aj keď to už na našom blogu máme x-krát uvedené, pre väčšinu médií to bude asi novinka.

Poďme na to naozaj v skratke. Treba si uvedomiť, že to, čo napadol generálny prokurátor 18.3.2021 na Ústavnom súde vo svojom odôvodnení obsahovalo aj veľmi dôležitú, až zásadnú informáciu. V konaní vlády pri vyhlasovaní núdzového stavu a následných prijatých opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR chýbalo v podstate vždy realizovanie zásady proporcionality, nehovoriac o legalite a legitimite opatrení, ktorými sa aktuálne zaoberať nebudeme.

A. Problémami celej pandémie sú tri zásadné veci:

  1. RT-qPCR testy a ich nevhodnosť na diagnostiku ochorenia covid-19 (poťažmo aj Ag testy), médiami sa na obyvateľstvo prenáša panika kvôli častej zámene pojmu pozitivita a infekčnosť, výsledky týchto testov sú výrazne falošne pozitívne v závislosti od nastavenia hodnoty ct (cycle threshold), ktorá je úplne mimo rámca, ktorú od 20.1.2021 odporúča napr. aj WHO, na ktorú sa práve ÚVZ SR rád odvoláva. Rovnakým problémom je napr. nevhodná selekcia „primerov“ a veľa iných vecí (viď k tomu Corman Drosten Review Report).
  2. Asymptomatický prenos – nepreukázanie takéhoto prenosu
  3. Neúčinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pri šírení ochorenia covid-19

B. Vo vzťahu k „očkovaniu“ sú potom zásadné tieto témy:

  1. Táto látka je v Európe Európskou liekovou agentúrou povolená len na núdzové použitie, t.j. krajné použitie v prípade, ak neexistuje iný efektívny nástroj na vyliečenie choroby.
  2. Táto látka v rôznych variantoch je v SR stále v 3. fáze klinického testovania, čo väčšina obyvateľstva netuší (t.j. v najbližších rokoch nemožno logicky očakávať jej úplne povolenie).
  3. Množia sa dokumentované tzv. breakthrough cases, t.j. nakazenia a úmrtí osôb aj po plnom zaočkovaní, pritom sa za pochodu mení metodika ich počítania ako prípadov (viď napr. CDC v USA spred cca týždňa).
  4. Očkovanie nezaručuje, že očkovaný nebude nakazený, že nebude chorobu prenášať ďalej, naopak, až očkovanými jedincami sa vytvára skupina možných tzv. asymptomatických prenášačov, čo priamo ohrozuje nezaočkovanú populáciu najmä pri zvýšenej migrácii v letnej sezóne, kde bude cestovanie paradoxne umožnené práve zaočkovaným cez tzv. zelené pasy (čo je mimochodom v rozpore s rezolúciou Rady Európy č. 2361).

Takže naozaj v skratke:

A.1. Ministerstvo zdravotníctva SR nám na našu žiadosť o informácie odpovedalo, že používa hodnotu ct 40-50. Z viacerých rozhodnutí súdov (Portugalsko, Weimar, Viedenský mestský súd) a rovnako aj z predpandemických vyjadrení Dr. Fauciho vyplýva, že sa test nemá používať v nastavení nad 35 a hodnoty nad 33 produkujú falošne pozitívne výsledky v rozsahu až 97 percent.

Sám vynálezca PCR testu Kary Mullis sa vyjadril, že tento test nie je vhodný na diagnostiku žiadneho ochorenia a je vyslovene vhodný len na zistenie prítomnosti nejakej organickej molekuly v testovanej vzorke. Test nevie povedať nič o infekčnosti alebo bezinfekčnosti. Naopak, pri nastavení ct na úrovne, ako sú v SR, je možné spoľahlivo konštatovať, že signalizácia testu v horných hodnotách nastavenia nájde nahrubo povedané čokoľvek kdekoľvek.

K tomuto viď jednak usmernenie WHO z 20.1.2021, resp. nedávne odporúčania CDC k nastaveniu ct na max. úroveň 28, čo je neskutočný rozdiel, nakoľko ide o tzv. multiplikačné číslo (pre pochopenie: rozdiel 10 cyklov spôsobuje 1024-násobný nárast rizika falošnej pozitivity po prekročení určitého počtu cyklov).

Corman Drosten Review Report z novembra 2020 Vám zase urobí jasný obraz o tom, ako neprofesionálne až šlendriánsky boli RT-qPCR testy pôvodne zostavené a my nemáme vedomosť, či ich zostavenie nie je stále podobne zlé. Ich výsledky ale slúžili ako tzv. zlatý štandard pre zavádzanie obmedzujúcich opatrení a nesprávne informovanie verejnosti.

A.2. Asymptomatický prenos ako mýtus: ide o pomerne zložitú tému, ku ktorej ale existuje pomerne veľa štúdií. Úplne najjednoduchšie sa táto vec vyrieši odkazom na komunikáciu medzi českým SZÚ a spol. Resetheus. Tu bola podľa nás spoľahlivo preukázaná nemožnosť tak asymptomatického ako aj presymptomatického prenosu ochorenia covid-19 založená na citáciách a vyvráteniach kontracitácií vedeckých štúdií.

A.3 Existuje už množstvo štúdií, podľa ktorých má prekrytie horných dýchacích ciest štatisticky veľmi malý až žiaden efekt. Naopak nezohľadňuje iné okolnosti, ako tvorba ekzémov, sekundárne bakteriálne infekcie horných a dolných dýchacích ciest a podobne.

B.1 – B.4 odkazujeme na jednotlivé články na našom blogu, ktoré sa touto témou v hojnej miere aj s relevantnými odkazmi zaoberajú.

Zákaz vstupu očkovaným nie je vôbec o očkovaní na stabilné patogény. Naopak, ide výlučne len o látky, ktoré sa nesprávne označujú ako vakcíny a proces ich zavedenia do tela ako očkovanie. Keďže údajné „vakcíny“ proti covid-19 sú stále experimentálnymi látkami, ktorých vedľajšie účinky na organizmus v strednodobom a dlhodobom horizonte nepoznáme a nepoznáme ani prípadnú malígnosť týchto látok na okolie, musíme konať v záujme zdravia personálu a vedenia kancelárie, ktoré sa očkovať nechce, a svoje stanovisko môže prehodnotiť najskôr až po prípadnom plnom povolení týchto látok, resp. po publikovaní recenzovaných štúdií.

Naopak, kancelária sa správa nanajvýš zodpovedne a chráni zdravie tak, ako je to uvedené vo všeobecne záväzných predpisoch a aj napr. v Dohovore o ľudských právach a biomedicíne, ktorým je Slovenská republika viazaná.

Prílohy:

1. K noseniu prekrytia horných dýchacích ciest komplexné stanovisko s citáciami TU

2. K RT-PCR testom komplexné stanovisko s citáciami TU

3. K asymptomatickému a presymptomatickému prenosu ochorenia covid-19 s citáciami a komunikáciou TU

Toto stanovisko je voľne šíriteľné a publikovateľné výlučne v jeho celistvej podobe.

JUDr. Peter Weis, konateľ