Zahraničí

Komunisté vítězí ve Štýrsku?

Jindřich Kulhavý: V Rakousku způsobili komunisté, respektive jejich strana KPÖ, svou výhrou ve volbách v Štýrské Hradci tak trochu šok. Jde o první průlom, kdy se této straně podařilo díky místním politikům a jejich angažovanosti vytlačit tradiční strany. O tom, že západní svět inklinuje k levici, nelze pochybovat. Jestliže my už toto období máme jednou za sebou, Západ se k němu mílovými kroky blíží. Je smutné, že se generace rebelů, kteří se proti komunistům postavili na Národní třídě a na Václavském náměstí, dostává do defenzívy. Důvodem je především agresivita názorů těch, kteří netuší, co návrat levicové politiky znamená a také podcenili výchovu mládeže k politické a ekonomické gramotnosti. Svou vinu na tom má i rozvoj techniky a globální propojení médií, která jsou momentálně v rukách skupiny levicově uvažujících vlastníků.

Podíváme li se kolem sebe, je vcelku jasné, že moderní neomarxistické myšlenky vychází opět z vadné sociální ideologie. Ono to zní celkem dobře. Všeobecný nárok na bydlení, krásně zelená příroda, svoboda v uzavírání manželství, ať už se hlásíte k jakémukoliv pohlaví, solidní sociální dávky, kratší pracovní doba, nárok na vzdělání, péče o Vaše zdraví, vysoké daně pro bohaté. No není ten život na naší planetě krásný? Mohl by být, ale rozhodně se to každému tak jevit nemusí. Každé zřízení a období mělo své pro a proti, ale vždy se nejhůře měli ti, kteří vytvářeli hodnoty. Pokaždé byly částečně privilegovanou vrstvou ozbrojené složky, jejichž členy si bylo třeba předcházet, protože ti drželi u moci ty nejschopnější, kteří žili z práce jiných a jejichž hlavní činností bylo hospodařit s výsledky práce plebsu. Rozvrstvení společnosti je tu od nepaměti a ani doba socialismu a slibovaný komunismus i přes příslib beztřídní společnosti na tom nic nemění.

Každý jedinec má určité schopnosti, které je třeba rozvíjet. Moderní doba však ignoruje přírodní rozmanitost a vytváří prostředí, ve kterém není odlišnost vítaná. Existuje tu snaha vytvářet masu, kterou by bylo snadné ovládat. Ano, ten dav má být možná beztřídní, ovšem vysoko nad ním stále zůstávají elity. A opět zůstávají nadstandardní podmínky pro ozbrojené složky. I proto jsme byli svědky jejich činnosti na Národní a nyní třeba v Austrálii či Francii. Jestliže se levice holedbá tím, že chce bohatým brát a chudým dávat, jde pouze o spekulativní ideologii plnou líbivých slibů. Ti nejbohatší stojící na nejvyšších piedestalech si své postavení a moc udrží vždy. Za zdmi svých sídel, dveřmi svých bank a skladů, v kancelářích mediálních gigantů budou i nadále utvářet současnost i budoucnost tak, aby jim zůstalo vše, co jejich jest, a navíc k tomu ještě něco přidali. Jistě víte, že ti nejbohatší z bohatých neplatí žádné daně, přestože jejich majetky jsou astronomické. Systém nadací a neziskovek, investic a odpočtů, daňových úlev je postaven tak, aby tito lidé nic neodváděli. Daně vždy byly, jsou a budou pro chudé.

Levice je tedy pouze politický útvar, který se elit netýká. A přestože je například Soros brán jako filantrop s neomarxistickým zaměřením, je to především velmi obratný spekulant stojící v pyramidě mocných nedaleko pod vrcholem a zneužívající své bohatství a moc k posilování svých potřeb. Například založení university není ničím jiným, než zajištěním výchovy svých vlastních budoucích přisluhovačů a poskoků. Zřizování institucí, jakým je například Aspenský institut, je zase jen uměle vytvářená partička, ve které být má znamenat mít dobrý pocit z vlastních vynikajících schopností opravňujících k členství v elitním klubu, ve skutečnosti jsou v nich dáváni dohromady lidé, u kterých je předpokladem poslušnost při prosazování cílů zadaných elitami. Politici poté vzhledem ke své manipulovatelnosti a snadné možnosti být korumpováni fungují jako prodloužená ruka skutečně mocných. Je to evidentní právě nyní v začínající epoše všeobecného chudnutí ve jménu záchrany planety. Jakýsi Klaus Schwab vymyslí Great Reset, jehož součástí je Green Deal (samozřejmě to není novinka, ale výsledek soustavné přípravy a řady setkání nejmocnějších), a svět se začne razantně měnit. Až bude vyčerpán potenciál zdrojů příjmů pro bohaté, přijdou s něčím novým. Popřou Great Reset, nazvou ho šlápnutím vedle a objeví něco ,,nového“. Celá tato komedie se pravidelně opakuje.

Vítězství levice ve Štýrském Hradci, Demokratů v USA, liberálů v Německu, opětovný vzestup Zelených, to vše je plán. Implantování Pirátů k nám byl také záměr a sklouzávání pravice ke středu až na levou část spektra je zase výsledkem mediální podpory určitých osob (nikoliv osobností) plnících zadání. Všimněte si, jak ČT zachází s lídry obtížných a nepoddajných stran a propaguje ty, kteří mají být v kolonce poslušní. Vzestup stran podporujících Great Reset, zelenou politiku, LGBT a migraci je prvoplánovaný. I kdyby se voliči rozhodnuli jinak, moderní hlasovací technologie si s tím poradí. Jsme tedy jen loutkami a ti skákající na špek v podobě předhazované ekologie, nové bytové a daňové politiky, ochrany životního prostředí elektrifikací dopravy a třeba i potřeby vakcinace vůbec nechápou, že pouze slouží zájmům jiných. Nic víc, nic míň. Jsou prostě užitečnými idioty. A že jich je.

Zdroj