Zahraničí

Logická úvaha a jedna nekorektní otázka

Než přijde na řadu avizovaná nekorektní otázka, podívejme se na reálná fakta. Pro pochopení netřeba zvláštních odborných znalostí, vystačíme si s logickou úvahou a něčím, čemu se říká “selský rozum”.

Je snadno dohledatelné, že počet Američanů se odhaduje na 330 mil. obyvatel, přičemž počet obyvatel planety Země se odhaduje na 7,8 miliardy. Starší kousci, kteří měli to štěstí, že neabsolvovali inkluzivní vzdělání si snadno spočítají, že Američanů je tedy něco přes 4% obyvatel planety Země. Dále je asi nepochybné, že jako národ mají Američané nejvyšší životní úroveň, chcete-li, žijí relativně v největším blahobytu (pozn. – možná Saudové nebo někdo jiný mají vyšší životní úroveň, ale bavíme se o početně velkých celcích~národech). Na druhém místě (z větších území) bude asi Evropa, zejména tzv. “Západní” Evropa, ale to není pro následující úvahu podstatné. Podstatné pro další řádky je fakt, že Američané pro zajištění své životní úrovně spotřebovávají více jak 4,3% zdrojů na planetě – např. ČT09 se celkem drží při zemi, když odhaduje jejich spotřebu na 20%, lze narazit na odhady, které se pohybují nad 50%. Pro další opět není podstatné přesné číslo, ale fakt, že nelze dosáhnout americké úrovně blahobytu pro všechny občany Země … zdroje na to prostě nejsou k dispozici. Jenže přirozenost lidí je taková, že usilují o lepší zítřky min. pro své potomky, tedy aby si potomci žili lépe než rodiče. Ostatně co bylo a je snahou zemí ze “zaostalého” východu …? … dosáhnout úrovně “Západu”, no ni…? To samozřejmě vede k vyšší spotřebě … ale logicky jsme si výše doložili, že není možné dosáhnout blahobytu na úrovni USA (ani Evropy) pro všechny, přestože o úrovni USA všichni sní a je to v mnoha případech jejich cíl. Řešením tedy je “přikoulet” k nám dalších několik planet se zdroji, jako má Země nebo snížit spotřebu, tedy životní úroveň tam, kde spotřeba zdrojů na zajištění blahobytu překračuje v % počet obyvatel Země nebo regulovat počet obyvatel země nebo nejlépe obojí poslední. Tedy polopatisticky – pokud Evropanů je necelých 10% obyvatel Země, pak by měli spotřebovávat max. 10% surovin a zdrojů Země. A já si troufám odhadnou, že tomu tak není, že spotřebováváme více … a všimněte si, kde (jistě zcela náhodou) díky Covidu dochází k největšímu útlumu …

Malá odbočka – já pamatuji, kdy se používaly (v umývárnách, WC atd) ručníky a v pravidelných intervalech se praly. Byla to doba, kdy místo igelitek byly socialistické síťovky, balená voda neexistovala, pivo a nealko bylo ve vratném skle … ale to byla doba, kdy se za ekologii nebojovalo a nekladl se ne ni důraz. Dnes máme balenou vodu, všechno v plastu, v jednorázových obalech a letáčcích se přímo topíme, brambory vozíme přes půl planety a … a ekologii máme”first”. A proč ta malá odbočka? … pokaždé když si v dnešní Covid době budete umývat ruce a následně utírat do jednorázových papírových ručníků, zamyslete se, zda náhodu ten vedlejší efekt utlumené výroby a celého společenského shonu nemá opravdu čirou náhodou něco společného s faktem, že už jen ten luxus několikrát denně si utřít ruce do jednorázových papírových ručníku nemůže být dopřán všem 7,8 miliardy obyvatel. Tedy – odhaduji, že kdybychom pokáceli všechny stromy na planetě, udělali z nich papírové ručníky, tak se možná budou moci všichni na planetě týden moci utírat, ale pak by nebyly ani další ručníky ani stromy … neberte to doslova, jde o velmi hrubý příměr.

Pak tady máme zdánlivě nesouvisející téma – zda sad roste sám. Správná odpověď asi bude … “roste i neroste” sám. Jak tomu rozumět? No, např. ty ovocné stromy rostou tak nějak od přírody samy, ale rozhodně se samy nezasadí do správných vzdáleností od sebe, aby si např. navzájem nepřekážely a nesnižovaly tím výnosy. Dále, asi každý tuší, jak by to vypadalo, kdyby byly vedle sebe dva sady – jeden udržovaný a druhý neudržovaný … V tom udržovaném by 2x do roka někdo přišel a tu a tam odstranil špatně rostoucí větvičku, mladé kmeny by ochránil pletivem nebo nátěrem před okusem zvěří … zkrátka, někdo občas zkoriguje růst nebo ochrání své dílo. Rozdíl, mezi udržovaným a neudržovaným sadem by byl patrný jistě velice záhy. Přitom je velmi pravděpodobné, že pokud by jste kolem udržovaného sadu jezdili denně ráno do práce a odpoledne z práce, tak šance, že uvidíte při práci onoho sadaře je mizivá. Bude vám připadat, že “sad roste sám” a pouze pokud budete mít šanci to porovnat s vedlejším neudržovaným sadem, tak si uvědomíte, že rozdíl je diametrální. Zkrátka – bez toho přirovnání si většina zřejmě řekne … “no, co to je … párkrát někdo zastřihl větvičku .. to je toho … kdyby ji nestřihl, tak se taky nic nestane …” Jenže, stalo by se … sad by byl planý a zanedlouho by zarostl vším možným, hodně zdrojů a živin by spotřebovala všemožná plevel pro svůj růst a pro vývoj např. ovoce, by tak zůstávalo méně, tedy sad by svůj výnos nepochybně snižoval.

Je třeba si uvědomit, že v lidském společenství to je obdobně. Každý má jistě nějakou zkušenost, kdy nastal zmatek, situaci nikdo neřídil a až někdo začal aktivně vystupovat ve prospěch nastolení řádu a pořádku, začala se situace stabilizovat. Zkrátka někdo začal situaci řídit podle toho, jak si myslel, že to má být, začal dělat kroky podle toho jak byl přesvědčen, že povedou k nastolení cíle – tedy “normálního” stavu. Z jistého pohledu je krajním způsobem řízení podle rozkazů – např. v armádě nebo pomocí příkazů, nařízení a sepsaných norem – např. ve firmě.

Ovšem ale tady máme společnost svobodných lidí – těžko můžete nařídit sousedům v druhém městě, že mají vstávat v 7 ráno a chodit spát v 21.00 … obdobných příkladů by bylo nespočetně. Ale čistě hypoteticky můžete v sousedním městě v 21.00 vypnout el. proud a pak je slušná šance, že většina toho využije a půjde spát. Nějaká menšina si zapálí svíčku a bude si číst při svíčce … tak omezíte v tom městě prodej svíček tím, že řeknete, že všechny prodávané svíčky musí mít speciální atest a štempl … atd. Je to čistě teoretický příklad, ale chci ukázat, že situaci lze ovlivnit (řídit) i nepřímo.

A tohle je v podstatě princip politiky – každému říkám: představte si tu politiku jako hromadu drobných kamínků … deklarujeme demokracii, proto každý má možnost kamínek přinést nebo odnést, každý může např. vzít kamínek ze severní strany a přenést ho na jižní stranu. Pokud bude převažovat přemísťování nebo přikládání kamínků na jednu stranu, dříve nebo později se hromada “dá do pohybu” – tedy přesype se daným směrem. Problémy jsou dva – nikdy nelze označit, že nějaký kamínek byl ten rozhodující, díky kterému se hromada dala do pohybu a bez něho by se do pohybu nedala. Lze říct, že konkrétní kamínek byl spouštěčem sesuvu, ale kdyby to nebyl právě ten, tak to za chvíli bude nějaký jiný. Druhým vážnějším problémem pak je, že zatím nikdo nedokáže určit nové pozice všech kamínků poté, co se hromada přesunula … zatím jsme schopni předpovědět, že pokud budete ubírat kamínky na severní straně hromady a přemisťovat je na jižní stranu (vč. přikládaných nových), pak se hromada dříve nebo později přeskupí jižním směrem … ovšem do jakých pozic se kamínky nově ustaví spočítat zatím opravdu neumíme, proto pokud stav nové hromady zase nebude někomu vyhovovat, tak vše začíná znova. Jinými slovy – zatím nejsme schopni dopředu určit, jaké detailní následky v politice nastanou, když “ponoukneme” lidi k tomu či onomu. Pro hrubou následnou korekci můžete např. postavit policii na stranu, kdy si nepřejete, aby se přikládalo a ta Vám pak již demokratickými obušky vysvětlí, že není dobrý nápad tam přinášet nebo přemisťovat kamínky, ale opravdu nejste schopni dopředu zjistit, pozici každého kamínku v nově “uspořádané” hromadě.

A poslední věc je otázka náhod. Jinými slovy – kolik “náhod” v řadě za sebou už přestává být náhoda…? Příklad – najednou všichni začnou odebírat kamínky z levé strany hromady a začnou je přemisťovat na pravou stranu. A čirou náhodu všichni nově přinášející kamínky je taky začnou dávat na pravou stranu. Někdo řekne … to je čistě náhoda! … konspirátoři řeknou … ne ne ne, Ilumináti se dohodli, všechny lidi uhranuli a ti pak jako hypnotizovaní pokládají poslušně kamínky, sociolog Hampl řekne – to je blbost, představa, že někde při svíčkách se pár osob domluvilo, rozdali si úkoly a řídí kdo má kam který kamínek dát je směšná … a šlo by pokračovat. Reálně vzato, nepochybně bude existovat množina lidí, kteří si řeknou – na levé straně se mi ty kamínky nelíbí, já si ten “svůj” přesunu na pravou stranu … ovšem statisticky vzato bude stejná skupina, která si říká pravý opak … nelíbí se mi kamínky na pravé straně, přesunu ten svůj na levou. Ale diametrálně jiná situace nastane, pokud tady bude někdo, kdo bude mít zájem, aby se pomyslná hromada těch kamínků přesypala např. doprava – tedy např. nepřímo nějakou skupinu “ponoukne”, aby začali kamínky zleva přemísťovat doprava. Tím je narušena ona statistická rovnováha a začínají převažovat lidé, přemisťující kamínky zleva doprava nad těmi, kteří to vidí opačně. Lidská vlastnost je přidávat se k většině, takže se spustí … “mámo, koukej všichni dávají kamínky zleva doprava … připojíme se, ať nejsme za blbce …” neví sice proč, ale dělají to všichni … zkrátka důsledkem bude, že hromada se opravdu vychýlí doprava, přičemž lze bez uzardění tvrdit .. “to byla čistá náhoda” … to může např. tvrdit mainstream, ovšem konspirační weby s teorií, že to je  “práce” Iluminátů budou mít žně a prodejci plechových čepic s anténkou na “odstínění” vln, které člověka ovládají, budou mít jistě zvýšené tržby. Opět podstatným bodem bude, že nelze určit konkrétní kamínek, bez kterého by se hromada nedala do pohybu žádaným směrem.

Výborným nástrojem pro “ponouknutí” nezainteresovaných lidí žádaným směrem jsou např. módní vlny nebo aktuálně předvolební průzkumy. O žádném průzkumu nejste schopni dokázat, že je nebo není seriózní a tedy pravdivý. Vůbec nepochybuji o tom, že to je excelentní nástroj, jak zjistit, co si lidé opravdu myslí a co si přejí. Problémem je, že o tom co je zveřejněno, většina neví, zda to je “jakože fakt” nebo “jakože manipulace” – tedy ono “ponouknutí” mas. Uvedu dva příklady – svého času se jako blesk z čistého nebe objevil průzkum, že Piráti mají (tuším) až 30% … ti uvěřili vlastní důležitosti a velikosti v kolečkách mechanismu dějin a začali nahlas rozvíjet své představy a … a zkrátka dnes je doba, kdy si i autoři zveřejňovaných průzkumů zajisté oddychli, že najednou čirou náhodou v dalších průzkumech Piráti ztrácí.

Pak je tady ale zřetelnější příklad z oblasti náhod, ba přímo zázraků – když vznikla Trikolóra Klause ml., tak samozřejmě ihned bylo ukončeno zveřejňování jeho pravidelných sloupků na Novinkách (což není podstatné), ale když po delším mlžení se jasně postavil proti vystoupení z EU (protože by nás to zničilo) a v podstatě proti referendu o EU, tak Trikolóra okamžitě nabrala směr “do kytek” a Klaus ml. odstoupil. A světe div se, když taková Šlachtova Přísaha nahlas řekne, že je pro setrvání v EU a NATO tak … tak ji preference v průzkumech vyskočí nahoru :-). Náhoda … voliči si zřejmě uvědomili, že Klaus ml. měl pravdu a v průzkumech pro Přísahu své pomýlení napravili. Konspirátoři zajisté mohou tvrdit, že se spiklo světové Židovstvo a … a něco … prodejci přileb s anténkami opět mají žně, ale většina ví, že … náhoda. Prostě čirou náhodou se zde v době, kdy se očekává vypadnutí KSČM a ČSSD ze sněmovny na scéně objevuje subjekt, hrající čirou náhodou do not Babišovi … SPD je díky svému protibruselskému postoji jako koaliční partner z pohledu Bruselu neakceptovatelný (což už bezostyšně veřejně deklaruje Jourová), tak se tady čirou náhodou etabluje nějaká Přísaha, které v euro-skeptickém Česku rostou preference po oznámení, že je rozhodně pro setrvání v EU a NATO … přestože to samé sdělení odrovnalo daleko populárnějšího Klause ml. (než je nyní Šlachta) a málem i Trikolóru. Zatímco Trikolóru od vzniku až doteď v mainstreamu min. ignorují, tak čirou náhodou o Přísahu se zajímají …. náhoda, nic víc, v žádném případě to nesouvisí s nějakou manipulací.

Další z neuvěřitelných náhod – Babiš čirou náhodou nemůže být očkovaný, protože tuším slinivka, ale čirou náhodu nemůže být před ukrutnou smrtí chráněna bezchybnou a zdraví prospěšnou vakcínou ani jeho dcera, protože ta má zvýšenou hladinu protilátek … těch protilátek, které se u jiných neuznávají a při očkování v supermarketech za tenisky a iPhony ani nezkoumají. Mě by např. zajímalo, zda není nějaká náhoda i v případě Moniky, manželky Babiše. Ještě si všimněte, že z dobrodiní vakcinace jsou vyloučeni kongresmani a celý nejvyšší vládní aparát USA, kdežto neočkovaní obyč. Američané jsou vyhazováni z práce a zastavován příjem financí – těch náhod je celkem dost, nemyslíte?

Nově tedy můžeme upravit lidové rčení na: “Náhody ihned, zázraky do tří dnů…

Další věc – Schwab začne mluvit o resetu, o snížení produkce všeho možného a čirou náhodou se skutečně ta pomyslná hromada kamínků dává do pohybu směrem k snížení spotřeby, ale jenom tam, kde spotřeba očividně překračuje zdrojové možnosti planety Země. A do toho Covid, tedy reálný virus, na který se reálně umírá, ale který má čirou náhodou stejné symptomy jako každoroční chřipka, na kterou se taky reálně umírá, přičemž čirou náhodou úplně zmizela ze statistik a čirou náhodou se vše kolem COVID-19 nafukuje a zveličuje, kdy opět čirou náhodu je vedlejším efektem zastavení a zklidnění společenského života a spotřeby vůbec … a opět čirou náhodu v geografických oblastech, kde je utlumení žádoucí (USA, Evropa ..).

Tolik k náhodám … jak říkají konspirátoři, náhoda může být mocná a neporazitelná zbraň. Paranoici zase říkají: “I když jseš paranoidní, tak to ještě neznamená, že Tě fakt nesledují …”

Jak už avizuje nadpis, po výše popsané logické úvaze bych měl nekorektní otázku. Ta otázka zní:

Kdo to tady vlastně řídí?

Podívejte se na Babiše – ten v Česku naslibuje vše, co chtějí Češi slyšet, odjede do Brusele a tam se chová úplně stejně – slíbí, co chtějí slyšet tam. Posledním důkazem jsou Afghánští nešťastníci, kteří uvěřili čistým úmyslům Američanů – po rétorice, že ani jednoho migranta do ČR jich přiváží vládními speciály podle přání Bruselu. To svědčí pouze a jen o tom, že kličkuje mezi dvěma mlýnskými kameny. Dále, je tady někdo, kdo vážně věří, že věčně opilý Juncker svého času zavelel a kormidlo dějin se začalo natáčet dnešním směrem? … nebo Leyenová? … ta byla, podle mého, na funkci vybrána právě pro své manažerské “kvality”, které jsou doloženy schopností vybavit Bundeswehr načerno natřenými košťaty místo kulometů … vždyť ta osoba zdecimovala německou armádu více jak Rudá Armáda Wehrmacht v r. 1945 … a proto snad šéfuje EU … nebo u bratov Slovákov Čaputová, jejíž jedinou starostí je, aby měla barevně sladěno boty-šaty-kabelka? .. nebo snad Biden? … vždyť ten je rád, že si večer pamatuje co je za den a zda už byl na wc… takže opět – kdo tady dělá skutečného šerifa?

Závěrem – popusťme uzdu fantazii a řekněme, že jste byli vybaveni neomezenou pravomocí, všichni Vás musí poslechnout a máte osobní zájem dát do rovnováhy počet obyvatel planety Země a jejich spotřebu zdrojů. Zdůrazňuji “osobní” zájem, protože takový korporát pro vyšší zisk klidně zdevastuje celou planetu. Co uděláte? Možností bude zajisté více, ale potřebujete nějaké “převodní páky” pro to, co máte v úmyslu prosadit, prostě musíte mít komu říct (nařídit), že se např. má a jak omezit spotřeba uhlí, ropy, elektřiny v USA a Evropě. Domluvíte si schůzky postupně se všemi vládami? … se všemi poslanci všech parlamentů? .. No, já nevím, tohle by bylo celkem pracné a časově náročné s nejistým výsledkem. Proto já bych se spojil s někým, kdo má nadnárodní přesah – typicky velké nadnárodní korporáty – např. zbrojaři, pharma byznys … tyhle firmy mají přísně vertikální strukturu, kdy na vrcholu pyramidy není moc lidí – tedy lze se snadno domluvit, protože je to domluva v malém počtu účastníků. No a protože jsem byl vybaven neomezenou pravomocí a přestože (nebo protože) vím, jak jsou korporáty nenasytné, tak bych přišel s návrhem – mám zájem dát do rovnováhy počet lidí a spotřebu zdrojů na planetě Země a je mi jedno, zda si při tomto procesu nahrabete legálně nebo nelegálně, pro mě je hlavní kritériem snížit spotřebu a ideálně i počet lidí, protože se všichni chováte jak sarančata … kdo mi nepůjde tzv. “na ruku” toho … ale opusťme prostor neomezené fantazie, protože i v teoretické rovině to může mít vícero řešení.

Faktem ale je, že je zde najednou viditelný trend jít směrem snížení spotřeby. Vše kolem toho sice může být fakt náhoda, ale osobně bych to viděl na stejnou náhodu, jako že neudržovaný ovocný sad bude stejný jako ten udržovaný, kde někdo plánuje a provádí cílené zásahy, aby sad byl maximálně plodonosný..

Takže ještě jednou – pokud uvažuji logicky, pak je na místě legitimní otázka, kdo to tady řídí …