KoronavirusTop

Nenechte se mýlit – to nejhorší teprve přijde

Daniel Solis: Korona-virus je jen kouřová clona pro měnovou reformu a zavedení univerzální digitální měny. Předcházet tomu může kyberútok na finanční instituce pod falešnou vlajkou, jenž paralyzuje finanční trhy, přeruší finanční toky a povede k (řízenému) kolapsu stávajícího finančního systému. Důvod je jednoduchý, rezervní měna USD musí devalvovat a být transformována, aby se zachránila krachující US ekonomika.

Prognózy jsou chmurné již dlouho. Spojené státy nebudou schopny obhospodařovat svůj dluh již od roku 2024, tedy za tři roky. To by mělo nedozírné následky na ekonomiku prakticky celého světa, jehož finanční systém je postaven na americkém dolaru. Odtud ono neobvyklé společné úsilí všech velmocí, vyhlašovat stanné právo a zavádění sanitární totalitu. Zavádění očkovacího COVID průkazu je obezlička k centrálnímu registru obyvatelstva planety, který poslouží k evidenci nové univerzální digitální měny. Na tomto projektu se pracuje usilovně již minimálně 33 let, jak prozrazuje článek v prestižní hlásné troubě nadnárodních elit, The Economist z ledna roku 1988, kde se již na titulní straně vyhlašuje palcovými titulky „připravte se na univerzální měnu“ jenž má být zavedena do 30 let od data publikace. Článek nevtíravě předovídá jednotnou univerzální měnu “Thirty years from now, Americans, Japanese, Europeans, and people in many other countries […] will probably be paying for their shopping with the same currency.”

Dříve něž se zděšený čtenář rozhořčí v záchvatu kognitivní disonance nad těmito řádky a odsoudí je za „další konspirační teorii“ nechť se nejprve seznámí s reáliemi tohoto plánu, které jsou veřejně dostupné a není jich zrovna málo, byť je nikdo pod onou kouřovou clonou Covidového šílenství patrně vůbec nevnímá. Není divu, že se zavádí nový pořádek, který de zjevně nad rámec sanitárních opatření v rámci nutnosti. Budiž toto tedy odpovědí na otázku, co se to zde vlastně děje a proč. V upřímném a opodstatněném rozhořčení nad našimi vládními činiteli a jejich nesmyslným počínáním, budiž toto vzato v úvahu, nikoliv jako polehčující okolnost, ale jako podstatný kamínek do mozaiky, který nechápající veřejnosti umožní vidět celý obraz. Připravme se tedy na zásadní měnovou reformu, která zde ještě nikdy nebyla. Připravme se pro jistotu také na přerušení finančních toků a zavedení vedle diktatury sanitární taktéž diktatury monetární, tedy měnové (zajišťující prostřednictvím technologie „blockchain“ absolutní kontrolu nad každou jednotkou oběživa).

Kostky nebyly doposud vrženy. Jeví se, že existuje kritická opozice na nejvyšší mezinárodní úrovni, která nehodlá plán zavedení univerzální měny akceptovat v současné podobě. Díky tomu evidujeme značný nárůst mezinárodního napětí, který může vyústit ve scénáře s mnohem větší kolaterální škodou. V této chvíli je situace značně nejasná a nelze činit nižádné prognózy. Cíl této úvahy je pouze ten, nastínit ve veřejném sdělovacím prostoru doposud málo komentovanou část plánu známého jako „The Great Reset“ (velké vynulování), neboli agenda Světového Hospodářského Fóra.

Není třeba detailně rozebírat jednotlivé části plánu, neboť vše již bylo vyřčeno. Stačí se jen přesvědčit, viz následující odkazy:

Český text ČNB:

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Digitalni-meny-centralnich-bank-CBDC/

Texty Světového hospodářského fóra (WEF):

https://www.weforum.org/agenda/2018/06/digitalisation-of-money-and-the-future-of-monetary-policy/

https://www.weforum.org/reports/the-global-financial-and-monetary-system-in-2030

Publikace WEF (pdf)

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GFC_Bookend_Endnotes_Report_2020.pdf

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GFC_Vision_2030_A_Stocktake_Report.pdf

Přehledně o zadlužení Spojených států Amerických a tím světové rezervní měny:

https://www.justfacts.com/nationaldebt.asp

Tento článek je věnovaný památce skvělého legendárního publicisty Ondřeje Höppnera, který náš svět nedobrovolně opustil 18. března tohoto neblahého roku 2021 nikoliv v důsledku infekční choroby.

Zdroj