Svět podle lepšolidíTop

Nový migrační pakt EU – Evropany dobrovolně páchaná sebevražda

Slovanka: Už od loňského léta je na stole nový migrační pakt EU. Ve svých článcích jsem se mu od té doby věnovala nesčetněkrát, ovšem dosud byl tento pakt v jakémsi vývoji, přičemž zcela jistě záměrně se od něj postupně odváděla pozornost.

Všimněte si zajímavých souvislostí, které nyní nahrávají k jeho přijetí v takové formě, jakou má v současné době, tedy ve formě, která zcela jasně podporuje tzv. “solidaritu”, tzn. přerozdělování muslimských vetřelců ze zemí, které jsou přeplněné, do zemí, které nejsou invazí nijak významně postiženy a fungují tak maximálně k tranzitu.

Většina invazí nezatížených zemí se dosud spoléhala na to, že invazisté půjdou tam, kde mají vyšší dávky. Jenže v květnu má proběhnout sociální summit EU, na němž se má sjednotit i sociální politika zemí EU a tzv. Evropský pilíř sociálních práv, který již ČR dávno odsouhlasila, by měl vstoupit po třech letech od jeho schválení v platnost.

Jediné, co tak bude invazní vojska od usazení v zemích méně zatížených invazí odrazovat je fakt, že zde zatím nejsou ucelená muslimská ghetta, kam by vetřelci zapadli. Nyní si tedy poněkud detailněji fakticky rozeberme, co by to v praxi mohlo znamenat.

Podle návrhu budou mít invazisté možnost si v případě přerozdělování cílovou zemi zvolit z několika nabídnutých. Nabízeny jim budou země nezatížené, přičemž Maďarsko je z obliga, neboť zamítlo všechny migrační dokumenty z posledních let, které jsme my ovšem přijali (Marakéšská deklarace, Globální kompakt o uprchlících). Polsko má vládu, která je – podobně jako maďarská – dlouhodobě s EU na kordy a je velmi pravděpodobné, že se v rámci jakési protibruselské opozice dokáže přílivu vetřelců alespoň do jisté míry ubránit.

Co bude dále vetřelcům nabídnuto? Pak už zbývá jen ČR, Slovensko a Pobaltí. Zde samozřejmě každý džihádista nejspíše sáhne po ČR a to hned z několika důvodů. Jednak jsme blízko islamizovaného Německa a Rakouska, kde mají mnozí z nich známé (mají-li tam příbuzné, budou přednostně přiděleni do těchto zemí).  Další nespornou výhodou je fakt, že je naše země extrémně vstřícnou k praktikování islámu.

Na rozdíl od Slovenska u nás máme už poměrně hodně mešit a modliteben, přičemž výstavba dalších je v plánu. Slovensko je naopak jedinou zemí EU, kde se mešity stavět nesmí a ani islám se tam zatím legálně nemůže praktikovat (ovšem otázka je, zda to tamní vláda také brzy nezmění). Jak jsem upozornila už v tomto článku, tak právě na to upozorňuje varovné video, které se v současné době šíří v muslimských zemích.

Nejsou to však jen mešity a modlitebny, co k nám bude muslimy přitahovat. U nás máme i funkční muslimskou obec, která by měla ještě v letošním roce získat registraci 2. stupně, která bude znamenat, že u nás mohou probíhat i legální islámské sňatky, uznané státem, ve vězeních budou imámové a muslimové si mohou zcela legálně zakládat mimo již existujících školek i islámské školy. Ale i na veřejných školách – jak uznalo i naše ministerstvo školství – je v současné době povoleno muslimské zahalování.

Pobaltí, které je příliš daleko od západní Evropy, kam většinou džihádisté míří, už pro ně nebude tak lákavým, jako ČR, která je v těsné blízkosti vysněného Germanistánu.

V neposlední řadě si pak uvědomme, že v plánech EU – jak potvrdila i Marine le Pen, která dnes asi jako jediná proti paktu bojuje – je import muslimských vetřelců v celkovém počtu asi 60 – 70 milionů. V plánech Agendy 2030 se dokonce počítá se stěhováním až miliardy lidí, nicméně počítá se s tím, že se nebudou stěhovat jen do Evropy, ale také do USA, Kanady a Austrálie.

Před časem jsem zde upozornila i na plány OSN – konkrétně UNHCR má přesně rozplánované počty muslimských vetřelců, které chce přestěhovat zejména do Evropy a USA. Jedná se výhradně o muslimy ze zemí Středního a Blízkého východu a z Afriky. Jen během letošního roku plánuje UNHCR přemístit statisíce muslimů. Do tohoto počtu ovšem nejsou započítáni ti, kteří půjdou do Evropy po vlastní ose. Tedy porůznu na člunech či lodích neziskovek.

A proč uvádím v titulku, že jde o Evropany dobrovolně páchanou sebevraždu? Podívejte se, koho Evropané většinově volí. Eurohujery. Je jedno, jestli Němci, Švédové, Francouzi, Španělé či  našinci. Všude v EU rostou preference Zeleným (resp. u nás Pirátům, což je totéž), přičemž – jak známo – přesně to jsou strany, které masovou invazi i přerozdělování podporují. V Německu tato partaj, značně infiltrovaná muslimy, zřejmě podobně, jako u nás, vyhraje volby.

Ve Švédsku již i mnohé statistiky potvrzují, že díky politice otevřených dveří je tato země nejnebezpečnější evropskou zemí pro ženy,  nicméně jsou to zejména ženy, kdo tam volí už dlouhé roky socany, kteří jim to peklo na zemi způsobili.

Mainstreamová média, jejichž hlavní funkcí není informovat, ale manipulovat, samozřejmě jedou v téže propagandě. Záměrná likvidace ekonomik, k níž nyní ve jménu tzv. velkého resetu dochází, už tak výrazně zhorší životní podmínky Evropanů, na něž samozřejmě důsledky restrikcí dopadnou nejvíc. Slučování azylové a migrační politiky EU spolu s přijetím migračního paktu a sjednocením sociální politiky jsou posledními důležitými prostředky k výměně obyvatel.

V minulém roce se narodilo rekordně nejméně Evropanů v historii. Letošní rok na tom bude obdobně a následná drtivá hospodářská krize zřejmě přispěje k tomu, že trend depopulace původních Evropanů bude pokračovat. Mezitím však budou Evropané pomalu ale jistě nahrazováni. A nezapomeňte, že ta výše uvedená snížená porodnost se netýká muslimek…

Nesouhlasíte s migračním paktem EU? Pokud ne, pak můžete přidat svůj podpis na tuto petici (podepsat ji může jakýkoli občan EU). Stále chybí spousta potřebných podpisů. Aby o paktu musela EU znovu jednat, musí se po celé EU nasbírat celkem milion podpisů, což se zatím nepodařilo. Přidáte jej i vy?

Zdroj