Svět podle lepšolidí

Otevřený dopis rektorovi UP v Olomouci

Špinavá čubka mu nevadí, ale kuchařka je špatně…  Otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslavu Millerovi, M.A., Ph.D.

Jeho magnificence
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor
Univerzita Palackého v Olomouci
Olomouc

Vaše magnificence, vážený pane rektore,

dovolte mi, abych tímto svým otevřeným dopisem, jež Vám adresuji, reagoval na Vaše vyjádření s názvem „Stojíme za naší studentkou“. Uvedené vyjádření jste publikoval na sociálních sítích a webu Univerzity Palackého v Olomouci dne 14. dubna t. r.

V předmětném vyjádření se jménem univerzity ohrazujete proti „lidsky nevhodným a ponižujícím komentářům mé osoby vůči studentce doktorského programu Veronice Krátké Špalkové“. Mé lidsky nevhodné a ponižující chování spatřujete v tom, že jsem na svém FB profilu uvedl k životopisu paní Veroniky Krátké Špalkové poznámku „…kdybys šla raději na kuchařku“.

Vaše magnificence, proč Vám vadí má, možná přízemní, leč nikoliv vulgární poznámka k životopisu doktorandky Vaší univerzity natolik, že se jako rektor cítíte potřebu k ní vyjádřit? Daleko horších statusů jsou každý den na sociálních sítích tisíce a v nemalé míře jsem jejich příjemcem já sám.

Jako akademikovi, který se po celou část své profesní kariéry zabývá historií a filologií, Vám určitě nebude neznámé slavné provolání významného francouzského spisovatele Émile Zoly  „Žaluji…!“ (J´accuse..!) publikované ve štvavé atmosféře tzv. Dreyfusovy aféry. Doufám, že si při čtení následujících vět na něj vzpomenete.

Vážený pane rektore, pane prof. Jaroslave Millere – chci se zeptat, proč Vaše magnificence mlčela, když se před 10 dny vyjádřil veřejnoprávní novinář, jistý Tomáš Etzler, na adresu Vaší kolegyně z akademické sféry, Dr. Hany Lipovské, výrazivem, jež se až stydím opakovat?

Dehonestující označení ve vztahu k ženě-akademičce jako např. (s prominutím) „špinavá čubka“ Vaší magnificenci nevadí, ale označení kuchařka ano? V čem spatřujete profesi kuchařky jako ponižující? Je snad ve Vašich očích profese kuchařky něco méně než práce odbornice na dezinformace ve službách think – tanku Evropské hodnoty?

Pokud se cítíte mým FB statusem natolik pohoršen, proč jste solidárně nepodpořil Dr. Lipovskou z Masarykovy univerzity proti desítkám a stovkám podobných vulgarit, kterými je tato odborná asistentka kvůli svým názorům na fungování ČT zasypávána?

Neměla by být pravě akademická sféra zárukou objektivního a nestranného přístupu a měřit všem stejně?

Proč Vaše magnificence mlčela, když před zhruba rokem otřásal Cyrilometodějskou teologickou fakultou Vaší univerzity skandál, při němž vyšlo najevo, že studentky na této fakultě jsou sexuálně obtěžovány resp. zneužívány tehdejším vyučujícím Dr. W. B. a nepřistoupila stejně hlasitě k jejich obraně, jako jste to učinila u mého současného FB statusu? Toto má být odraz nezávislosti a objektivnosti akademické sféry?

U Vás, jako garanta akademické nezávislosti, svobodného bádání a objektivity, bych očekával méně selektivní přístup.

V úctě zdraví

Luboš Xaver Veselý