Zahraničí

Otvorený list Ruskej federácii

H. E. Igor Bratčikov – Veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku

Vaša Excelencia,

my, občania Slovenskej republiky máme česť tlmočiť nasledovný odkaz, ktorým sa verejne dištancujeme od konania a vyhlásení Zuzany Čaputovej, ako aj predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka, Martina Klusa, ministra obrany Jaroslava Naďa a ďalších slovenských politikov, ktorí nevyjadrujú postoj nás občanov SR k aktuálnemu dianiu vo vzťahu k Ruskej federácii, ale výlučne ich osobný postoj.

Nesúhlasíme so stupňovaním agresívnych vyjadrení slovenských najvyšších predstaviteľov voči Ruskej federácii a vnímame občanov RF ako našich  bratov a priateľov.

My občania Slovenskej republiky, chceme a trváme na mierovom spolunažívaní so všetkými krajinami východnej aj západnej Európy. Slovenská republika má tradične dobré historické vzťahy s Ruskou federáciou a preto absolútne odmietame, aby bola SR zaťahovaná do akéhokoľvek konfliktu s RF.

Zdôrazňujeme, že voliči Slovenskej republiky v posledných parlamentných voľbách, rovnako ako aj v prezidentských voľbách nedali voleným zástupcom mandát na vyvolávanie vojenského konfliktu, na jeho akúkoľvek podporu a participovanie na štvavej kampani voči RF ani voči akémukoľvek inému štátu. Skutočný postoj, svedčiaci o vzťahu slovenských občanov k RF je všeobecne známou skutočnosťou, ktorá bola potvrdená aj  prieskumom verejnej mienky, realizovanom proamerickou mimovládnou organizáciou Globsec, z ktorého je zrejmé, že väčšina Slovákov vyjadrila dôveru Ruskej federácii a svoj kladný vzťah k nej.

Otvoreným listom prioritne reflektujeme na informácie zahraničných médií, z ktorých je zrejmé, že sa jednalo zo strany Českej republiky o závažné pochybenia z hľadiska uskladnenia vojenských materiálov, ktoré boli zakázané medzinárodnými zmluvami, ku ktorým sa Česká republika zaviazala.

Konanie našich vládnych činiteľov považujeme za nevhodné a neprípustné a preto sa my, signatári dôrazne dištancujeme od uvedených vyhlásení.

S úctou

Zoznam signatárov:

Prehlásenie podpísali osobnosti slovenského politického, verejného a kultúrneho života bez ohľadu na ich politickú príslušnosť a k prehláseniu sa pridávajú občania Slovenskej republiky:

 • JUDr. Štefan Harabin,
 • Mgr. Art. Tibor Eliot Rostas,
 • Ing. Juraj Štubniak,
 • Ing. Jozef Dolník,
 • MUDr. Štefan Paulov,
 • Doc. Ing. Talgat Izmajlov CSc.,
 • Ing. Jozef Šedovič,
 • pplk. Ing Ivan Melicher,
 • Ing. Vladimír Malý,
 • PaeDr. Peter Berlanský,
 • Ing. Milan Mihálik,
 • PhDr. Ľubica Mižíčková,
 • Doc. Darina Havrlentová,
 • JUDr. Katarína Burdyová,
 • Ing. Iveta Michalíková,
 • Ing. Marcela Hoffmannová,
 • JUDr. Marian Preisinger,
 • Mgr. Libuša Klučková,
 • Richard Havetta,
 • Peter Socha,
 • Ing. Roman Milián,
 • Rastislav Bugáň,
 • Marian Trhančík,
 • Miroslav Dianiška,
 • Luboš Guriš,
 • Andrej Grenčík,
 • Anna Veseličová,
 • Arpad Vilagy,
 • Ing. Dušan Burdy,
 • Mária Janovská,
 • Martin Kuzma,
 • Mgr. Marianna Rybáková,
 • Pavol Mindek,
 • Branislav Palan,
 • Pavel Cambal,
 • Blanka Rošková,
 • Vladimír Roško,
 • Beáta Mikulová,
 • Milan Mikulásek,
 • Rastislav Janoušek,
 • Peter Matejčík,
 • Zdeno Šedivý,
 • Daniela Plachová,
 • Katarína Vicenová,
 • Soňa Kaderová,
 • Vladimir Kurilec ml.,
 • Vladimir Kurilec st.,
 • Daniel Kurilec,
 • Anna Kurilcová,
 • Sabina Sisulaková,
 • Ondrej Sisulak,
 • Jaroslava Sisulakova,
 • Miroslava Mikulasková,
 • Milorad Mikulasek,
 • Jaroslava Mikulasková,
 • Rastislav Bugáň,
 • Marian Trhančík,
 • Miroslav Dianiška,
 • Luboš Guriš,
 • Andrej Grenčík.

Zdroj