Zahraničí

P.C.Roberts: Jak dlouho ještě budou Spojené státy existovat?

Jako geografický útvar mohou USA, nikoli však nezbytně pod tímto názvem, žít ještě po mnoho let. Ale jako národ neexistují USA už dnes. Národ předpokládá homogenní pupulaci, kterou USA nemají, a mnohem pevnější jednotu, než je ta, kterou v USA dnes vidíme.

Od dob koloniální éry, kdy byly brány přistěhovalectví otevřeny dokořán, byla anglická populace ředěna Iry, Italy, Poláky, židy a pestrou paletou příslušníků dalších evropských národů. Rozumnou imigrační politikou dokázaly USA asimilovat různorodé evropské etniky do anglické vlády práva, anglických občanských svobod a anglického jazyka. Toto úspěšné úsílí asimilace však bylo před desetiletími opuštěno a nahrazeno „multikulturalizmem“ a „ rozmanitostí“. Takže dnes jsou USA Babylonskou věží.

USA jsou dokonce rozmanité až tak, že už nedokáží žít pod jednotnou vládou práva. Demokraté vyhlásili svůj úmysl zrušit Druhý dodatek Ústavy a chystají se tak učinit nikoli legislativní úpravou, ale prezidentským výnosem, což Ústava nedovoluje.

Avšak žádat prezidenta o něco, co mu Ústava nedovoluje, je oním krokem, kterým tyranie ohlašuje svůj příchod. Poslanci Demokratů postrádají totiž demokratické a kulturní zakořenění až natolik, že žádají Bidena, aby po neexistujících pravomocech sáhl do vzduchu a použil je proti americké Ústavě. Což už samo o sobě dokazuje pravdivost mého názoru, že americký národ je minulostí.

Vědom si toho, že protiamerický a nelegitimní Bidenův režim má v úmyslu zbavit Američany jejich práva na ochranu jejich životů a majetků před kriminálníky a jejich svobodu před washingtonskou tyranií, vydal senát státu Arkansas návrh zákona, který uplatnění případného prezidentského výnosu o zrušení Druhého dodatku ústavy ve státě Arkansas zakazuje.

Řečeno jinak: Arkansas není ochtoten žít pod vládou federálních zákonů, vydaných k uspokojení dekadentních a poddajných voličů Demokratické strany, žijících na severovýchodním a západním pobřeží USA.

Dnes se tradiční bílí Američané cítí být v USA ohroženi. Činitelé současné vládní strany a presstitutky vyhlásili tradiční bílé Američany za „domácí extrémisty“, „domácí nepřítele“, „domácí  rasisty“ a „Trumpovy ubožáky“. FBI trestá a pátrá po všech, kteří se podle znění Prvního dodatku ústavy o právu občanů na svobodné vyjadřování a sdružování účastnili Trumpova shromáždění ve Washingtonu, a teď jsou falešně obviňováni z účasti na „ povstání“. A prezidenta Trumpa samotného se poslanci Demokratické strany v Kongresu pokusili vydat procesu impeachmentu za jeho neexistující „vzpouru proti vládě USA“.

To vše dokazuje, že USA politicky degenerovaly v zaostalou zemi třetího světa, kde režim nastupující vsazuje svého předešlého prezidenta buď do vězení, nebo ho rovnou popravuje.

Trumpovi stoupenci jsou vlastenci, kteří zformovali páteř amerických ozbrojených sil, a právě tento druh lidí se v americké armádě stává obětí Pentagonem nařízených a v současnosti probíhajících čistek.

A tak zatímco idiot jmenovaný ministrem obrany takto eliminuje brannou schopnost americké armády, nelegitimní prezident v Bílém domě zahrnuje prezidenty Ruska a Číny nadávkami a hrozbami, a  onen už zmíněný idiot z ministerstva obrany vydává Ukrajině americkou záruku proti Rusku. Zaštítěn transsexuální a v zájmu rozmanitosti rtěnkami a końskými ohony zkrášlenou a napomádovanou americkou armádou.

Americké vojenství je už jen historií a Ukrajina by si to, dříve než se nechá zničit, měla uvědomit. Protože americká záruka se rovná nule, která ovšem může vést k pádu světa do stejné šlamastyky, k jakému přispěla i záruka britské vlády Polsku v roce 1939.

Vybral a přeložil Lubomír Man