P.C.Roberts: Jak dlouho ještě budou Spojené státy existovat?

5
(3)

Jako geografický útvar mohou USA, nikoli však nezbytně pod tímto názvem, žít ještě po mnoho let. Ale jako národ neexistují USA už dnes. Národ předpokládá homogenní pupulaci, kterou USA nemají, a mnohem pevnější jednotu, než je ta, kterou v USA dnes vidíme.

Od dob koloniální éry, kdy byly brány přistěhovalectví otevřeny dokořán, byla anglická populace ředěna Iry, Italy, Poláky, židy a pestrou paletou příslušníků dalších evropských národů. Rozumnou imigrační politikou dokázaly USA asimilovat různorodé evropské etniky do anglické vlády práva, anglických občanských svobod a anglického jazyka. Toto úspěšné úsílí asimilace však bylo před desetiletími opuštěno a nahrazeno „multikulturalizmem“ a „ rozmanitostí“. Takže dnes jsou USA Babylonskou věží.

USA jsou dokonce rozmanité až tak, že už nedokáží žít pod jednotnou vládou práva. Demokraté vyhlásili svůj úmysl zrušit Druhý dodatek Ústavy a chystají se tak učinit nikoli legislativní úpravou, ale prezidentským výnosem, což Ústava nedovoluje.

Avšak žádat prezidenta o něco, co mu Ústava nedovoluje, je oním krokem, kterým tyranie ohlašuje svůj příchod. Poslanci Demokratů postrádají totiž demokratické a kulturní zakořenění až natolik, že žádají Bidena, aby po neexistujících pravomocech sáhl do vzduchu a použil je proti americké Ústavě. Což už samo o sobě dokazuje pravdivost mého názoru, že americký národ je minulostí.

Vědom si toho, že protiamerický a nelegitimní Bidenův režim má v úmyslu zbavit Američany jejich práva na ochranu jejich životů a majetků před kriminálníky a jejich svobodu před washingtonskou tyranií, vydal senát státu Arkansas návrh zákona, který uplatnění případného prezidentského výnosu o zrušení Druhého dodatku ústavy ve státě Arkansas zakazuje.

Řečeno jinak: Arkansas není ochtoten žít pod vládou federálních zákonů, vydaných k uspokojení dekadentních a poddajných voličů Demokratické strany, žijících na severovýchodním a západním pobřeží USA.

Dnes se tradiční bílí Američané cítí být v USA ohroženi. Činitelé současné vládní strany a presstitutky vyhlásili tradiční bílé Američany za „domácí extrémisty“, „domácí nepřítele“, „domácí  rasisty“ a „Trumpovy ubožáky“. FBI trestá a pátrá po všech, kteří se podle znění Prvního dodatku ústavy o právu občanů na svobodné vyjadřování a sdružování účastnili Trumpova shromáždění ve Washingtonu, a teď jsou falešně obviňováni z účasti na „ povstání“. A prezidenta Trumpa samotného se poslanci Demokratické strany v Kongresu pokusili vydat procesu impeachmentu za jeho neexistující „vzpouru proti vládě USA“.

To vše dokazuje, že USA politicky degenerovaly v zaostalou zemi třetího světa, kde režim nastupující vsazuje svého předešlého prezidenta buď do vězení, nebo ho rovnou popravuje.

Trumpovi stoupenci jsou vlastenci, kteří zformovali páteř amerických ozbrojených sil, a právě tento druh lidí se v americké armádě stává obětí Pentagonem nařízených a v současnosti probíhajících čistek.

A tak zatímco idiot jmenovaný ministrem obrany takto eliminuje brannou schopnost americké armády, nelegitimní prezident v Bílém domě zahrnuje prezidenty Ruska a Číny nadávkami a hrozbami, a  onen už zmíněný idiot z ministerstva obrany vydává Ukrajině americkou záruku proti Rusku. Zaštítěn transsexuální a v zájmu rozmanitosti rtěnkami a końskými ohony zkrášlenou a napomádovanou americkou armádou.

Americké vojenství je už jen historií a Ukrajina by si to, dříve než se nechá zničit, měla uvědomit. Protože americká záruka se rovná nule, která ovšem může vést k pádu světa do stejné šlamastyky, k jakému přispěla i záruka britské vlády Polsku v roce 1939.

Vybral a přeložil Lubomír Man

Rate this post

Souhlasíte s článkem?

Průměrné hodnocení 5 / 5. Vote count: 3

Zatím nehodnoceno, budete prvním