Zahraničí

P.C.Roberts: Trial Show „Chauvin“ přinese konec zákona a pořádku

Spojené státy mají nyní atributy totalitních režimů 20. století, proti nimž bojovaly, píše v komentáři americký publicista Paul Craig Roberts. 

Guvernér New Yorku zavádí nenáviděný sovětský vnitřní pas, který brání volnému pohybu, a nelegitimní Bidenův režim pracuje se soukromými firmami na vytvoření celostátního interního pasu.

Americké volby neznamenají nic víc než ty sovětské. Jak řekl Stalin, výsledek záleží na tom, kdo počítá hlasy.
Washingtonská zahraniční politika je agresivnější a krvavější než politika Třetí říše.

Sovětské „divadelní“ procesy jsou nyní pro americkou „spravedlnost“ novým normálem. 

Jako příklad lze uvést vysoce zorganizovaný proces s policejním důstojníkem Chauvinem obviněným ze smrti George Floyda.   Druhý den soudu s důstojníkem Chauvinem byl „dnem očitých svědků“.  Očitý svědek Donald Williams řekl prokurátorovi Steve Schleicherovi: „Myslím, že jsem byl svědkem vraždy.“ Očitá svědkyně Alyssa Funariová řekla: „Byla jsem naštvaná, protože nešlo nic, co bychom mohli udělat, kolemjdoucí se jen dívali jak mizí život tohoto muže před našima očima.“   Očitá svědkyně  Darnella Frazierová řekla: „Když se dívám na George Floyda, dívám se na svého otce. Dívám se na své bratry, bratrance, strýce, protože jsou všichni černí. Mám černého otce, mám černého bratra, mám černé přátele. A dívám se na to a dívám se na to, jak by mohl být jeden z nich. “

Věřím, že tito svědci popisují to, co si myslí, že viděli.  Donald Williams věří, že byl svědkem vraždy.   Určitě to tak může vypadat pro každého, kdo nemá všechny informace. Díky médiím chybí ale všechny informace.

Mezi chybějícími informacemi je zpráva posudkového lékaře, která zjistila trojnásobek smrtelné dávky fentanylu v krvi George Floyda . Posudkový lékař uvádí: „Nebyla zjištěna žádná život ohrožující zranění. Žádná zranění svalů na krku nebo hrtanových struktur. “ Posudek hlásí rozsáhlé srdeční onemocnění: arteriosklerotické onemocnění srdce, multifokální, těžké; hypertenzní onemocnění srdce.

Fentanyl při předávkování způsobuje problémy s dýcháním a smrt.

Podle policejního audio / video záznamu si Floyd stěžoval policii na problémy s dýcháním před tím, než byl zadržen na zemi. Když seděl v policejním autě, stěžoval si na problémy s dýcháním.

Když dorazil důstojník Chauvin, poznal problém s předávkováním drogami a volal lékaře, což je nevysvětlitelné rozhodnutí, pokud má v úmyslu vraždit. 

Důstojník Chauvin zadržel Floyda pomocí techniky schválené policií, která byla mnohokrát použita, aniž by někoho zabila. Chavin Floyda omezil, aby zabránil Floydovi v odporujícím chování, které by vyčerpalo málo kyslíku schopného dostat se do jeho systému. Koleno nebránilo průtoku kyslíku.

Prakticky sám z tištěných, televizních, rozhlasových a internetových médií jsem informoval o faktech o situaci.

Naproti tomu vizuální „důkazy“ byly neustále medializovány napříč médii.   To, co si lidé mysleli, že vidí, nebylo vysvětlení.

Veřejnost byla připravena na smrt Georga Floyda podle předchozích případů policejní brutality proti černochům. Presstituti hlásí pouze policejní brutalitu vůči černochům, nikoli četnější případy proti bílým, takže veřejnost to považuje za rasistickou reakci na černochy.   Důstojník Chauvin je částečně obětí jednostranně hlášených incidentů proti černochům. 

Jak moji čtenáři vědí, jsem dlouholetým kritikem policejní brutality vůči veřejnosti.   Předpovídal jsem, že policejní brutalita spolu s jednostranným zpravodajstvím způsobovaly rasové problémy tím, že byly zkresleny jako rasismus.   Když jsem zveřejnil zprávu posudkového lékaře, někteří čtenáři chtěli vědět, proč jsem se změnil z policejního kritika na policejního obhájce. Nejsem pro ani proti policii.   Jsem za pravdu a proti lžím a zkreslování.

Pravdou je skutečná obrana důstojníka Chauvina, ale je nepravděpodobné, že by tu hrála nějakou roli. Presstituti předložili státnímu zástupci největší případ jeho kariéry. Ani soudce si nepřeje ostudu, kterou by přinesl spravedlivý proces. Porotci všichni chápou, že pokud propustí důstojníka Chavina, budou vyvrheli a budou vystaveni násilí vůči sobě a svému majetku. Celá komunita ví, že pokud nebude Chauvin usvědčen, bude jejich město opět vypleněno a spáleno.   Mnoho měst, která zažila protesty za George Floyda, se cítí stejně.  Osoba již odsouzená v médiích nemůže být propuštěna, i když je nevinná. Jaký je účel očitých svědků, když všichni již mnohokrát viděli scénář, který popisují, a nechali si vymyslet mysl? 

V dřívějších dobách, kdy Amerika měla soudní systém a odpovědná média, byla média opatrná, aby neodsoudila podezřelého nebo obžalovaného dříve, než tak učinila porota.   To, že byl odsouzen médii, bylo důvodem pro zamítnutí obvinění z důvodu, že neexistovala žádná vyhlídka na objektivní porotu.   Ale v dnešní Americe jde o přesvědčení, nikoli o nevinu nebo vinu.

Očitý svědek Donald Williams cítí, že byl svědkem vraždy. Před soudem se   bezpochyby každý porotce cítí stejně. Důkazy, i když jsou předloženy, je nepravděpodobné, že by mohly kohokoliv ovlivnit, protože je již přesvědčilo neustále přehrávané video jak důstojník Chauvina kolenem tlačí na George Floyda. 

To, čeho jsem si za ta léta, zejména těch posledních, všiml, je, že fakta ztratila na důležitosti.   Fakta ustoupila emocionálním reakcím založeným na pocitech.   Odezvu určuje to, jak Američané vnímají cokoli, ne fakta.

Osvobození důstojníka Chauvina, tak to by musela být opravdu hrdinná  porota.   Verdikt poroty bude představovat další úder pro zákon a pořádek. Bílí a asijští policisté se budou chránit tím, že se vyhnou interakci s černými zločinci.   Mám podezření, že černí důstojníci budou jednat podobně.   Jinak budou jejich děti zmláceny a jejich domovy zapáleny. 

Vytvářená povzbuzená kriminální populace bude těžko ovladatelná.

Zdroj