Domácí

Plánované sdílení čehokoliv….

Jindřich Kulhavý: Sdílení se stalo svatým grálem lidí, kteří si vzali za vlastní znovu změnit společenský řád. Jestliže Marx a Engels byli především filozofové, kteří dali podnět k vzniku marxismu-leninismu, přičemž Lenin byl provádějícím elementem této zvrhlé myšlenky později přetavené v socialismus, jenž měl být mezistupněm ke komunismu, pak moderní doba má svého teoretika v osobě George Orwella, levicového britského autora. Provádějících praktiků je více, mezi nejvýznamnější patří další George, tentokráte Soros, také Klaus Schwab, německý fanatik a ekonom, kterého mimo do blázince můžeme také zařadit k ultralevicovým představitelům Velkého resetu.

Postupně je otvíráno tzv. Overtonovo okno a pomocí něj nám je předkládána budoucnost. Po malých kousíčkách, jednotlivých fragmentech a tak, abychom plánované změny vnímali okrajově a zároveň nezaznamenali, že jsou již zakomponovány do různých evropských a amerických směrnic a zákonů. Plány elit jsou natolik děsivé a strašidelné, že přijmout je za vlastní mohou jen naprostí idealisté, lidé, kteří nepoznali dosud realitu života, či ti, pro které je prioritou nic nebudovat, ale prostě jen žít. Pravdou zůstává, že právě k budování čehokoliv musí většina lidí především dospět. Nerozvážnost mládí a touha po zážitcích nahrává strůjcům nových pořádků v prosazování levicových myšlenek právě mezi nastupující generací narozené u nás po roce 1989. Na Západu socialismus nezažili, tam to mají v prosazování jednodušší, taková Merkelová se vrací k vlastním kořenům.

Komunismus znamenal v části světa ideál pro mladou generaci, a přestože se ho fakticky nikdy nedosáhnulo ani v Sovětském svazu, jistě si při vzpomínce na studium ve škole vzpomenete na nauku o nadšení mladých komunistů a komsomolců, se kterým likvidovali soukromé vlastnictví a zakládali družstva a podobné další ekonomické subjekty. Progresivita, za kterou bylo toto všeobecné okrádání statkářů a kapitalistů, se nám opět vrací u nás v podobě Pirátů a jejich voličů, v Evropě díky Zeleným, ekostranám a bohužel i těm, které po dlouhou dobu vcelku úspěšně budovaly kapitalismus, aby se v nynější době staly jeho hrobaři. V USA se do této pozice dostali Demokraté, za jejichž zády stojí mocné miliardářské rodiny. Jména Rockefellerů, Rothschildů, Sorose, ale i avantgardy v osobách Gatese, Turnera, Bezose a v neposlední řadě Muska a Zuckerberga prolínají současným dějem a můžeme je považovat za skutečné strůjce zla, přičemž dělit je můžeme na zkušené ideology, pochybné vizionáře a dělníky tvrdě pracující na devastaci světové společnosti. Přesto jsou označováni za filantropy a zachránce planety. Je paradoxem, kolik lidí vzhlíží k těmto tvrdým obchodníkům se strachem s neskrývanou úctou a nadšením. Za dělníky lze považovat především politické špičky v Evropě a USA.

Vraťme se k sdílení čehokoliv, co si dokážete představit. Moderním je momentálně především sdílení evropských dluhů. Vstup do eurozóny, který Babiš již podepsal, udělal z České republiky spoludlužníka i za země, které moc úspěšně nehospodaří. Díky covidu se však přidaly i další dluhy, které jsou výhradně naše. Další formou sdílení je přerozdělování migrantů. To však nestačí, ve sdílení se bude pokračovat i nadále. Jak prohlásil Klaus Schwab, v roce 2030 bude dosaženo mety, kdy budeme šťastní, že nic nevlastníme. Dosáhnout toho chtějí elity výrazným navyšováním daní a dosáhnutím bodu, kdy na jejich placení nebudeme mít a vzdáme se svého majetku. Nadále se staneme vazaly a nájemníky v kdysi vlastních domech, bytech, autech. A protože nic nebude jen naše, nebudeme se moct bránit tomu, aby to používal i někdo jiný. Což už připomíná komunismus v nejčernější podobě. Ostatně tu máme první vlaštovky v podobě sdílených aut, koloběžek, ve Švédsku, té laboratoři liberálů, už vzniká první bytový objekt, v němž budou obyvatelé sdílet společně vše s výjimkou malých soukromých ložnic. K čemu to však povede dále?

Degradace společnosti bude pokračovat sdílením ložnic, tedy i manželek a dětí. To už připomíná biblickou epizodu – Sodomu a Gomoru. Ostatně děti odebírané svým rodičům už není neznámým pojmem a o manželky se plno mužů dělí již mnoho generací, což platí i v opačném gardu. Jen to není považované za morální, takže ,,moderní“ doba vlastně jen vyjde vstříc těm, kterým to vyhovuje. Ptáte li se, kam se vytrácí smysl rodiny, pak se zamyslete na genderovými úchylnostmi a snahou legalizovat například adopce dětí homosexuály. Sdílení se tak nemá týkat pouze věcí, ale i lidí. Jen nám to je dávkováno postupně. Jistě tedy chápete, že pokud chceme zachovat společnost takovou, jakou jsme znali dosud, je třeba se vzepřít těmto snahám. Platí to pro celou tu část světa, kterou představují kulturně vyspělé národy. Tam všude má být Velký reset zaveden.

U nás to znamená nepustit k vládě především Piráty a STAN, ale také zbavit se stále více kolaborujícího Babiše. Příznivci ODS by měli pochopit, že stávající vedení této strany také inklinuje výrazně doleva a voliči Top09 nechť si dají dohromady, ke které části evropského spektra by chtěli Kalousek, Schwarzenberg a loutka Pekarová-Adamová patřit. Pokud jim umožníme za nás vládnout a nechat se vcucnout systémem směřujícím k spuštění Velkého resetu, budeme dovedeni na kraj propasti, do které nás oni rádi za bakšiš skopnou. Opravdu si to polovina národa vůbec neuvědomuje? A chceme být toho součástí. Zůstaneme li ve zkažené EU, nic jiného nečekejte.

Zdroj