Koronavirus

Proč musí být očkování v izolaci až do naprostého skončení pandemie

Kdykoli Covidem onemocní lidé už očkovaní vakcínou proti Covidu, nezapomenou nás ujistit fanoušci očkování nevyzkoušenými vakcínami, že očkování samozřejmě nechrání před onemocněním Covidem ani před nakažením se virem, ale jen před závažnějším průběhem nemoci. Což je asi pravda.

Tedy kromě těch případů, kdy po očkování lidé dostanou Covid s vážným průběhem. Případně také těch případů, kdy lidé po očkování umřou. To ale určitě nijak navzájem nesouvisí, že ti lidé, kteří zemřeli po očkování proti Covidu, předtím dostali očkování proti Covidu.

Protože když třeba na Gibraltaru začnou očkovat proti Covidu a najednou tam začnou poté umírat lidé na Covid, i když do té doby tam na Covid umřel jen jeden člověk celkem za celou dobu pandemie, tak by bylo odpornou dezinformací tvrdit, že ti lidé zemřeli po očkování, když zemřeli po očkování ale bez souvislosti s očkováním, takže vlastně v Newspeaku nezemřeli po očkování ale nějak paralelně mimo očkování nebo co. Což je svatosvatá pravda, že ti lidé umřeli bez souvislosti s očkováním, protože to oznámily úřady Gibraltaru.

Našli se ovšem takoví nezodpovědní šiřitelé hoaxů, kteří napsali, že lidé na Gibraltaru zemřeli po očkování, čímž se pokusili narušit nerozbornou jednotu strany, lidu a farmaceutických firem. Ale naštěstí proti těmto nezodpovědným živlům a přisluhovačům ruského imperialismu a štvavých ideodiverzních centrál zasáhla ozbrojená pěst firmy Pfizer a pracujícího lidu – česká policie již tyto šiřitele hoaxů vyšetřuje. Zatím na svobodě.

No, i když, „na svobodě“ už by vlastně ti lidé, ehm, ti živlové mohli být vyšetřováni, ledaže by se nacházeli v zahraničí, například v nedemokratickém, nesvobodném Bělorusku, kde stále ještě nemají žádná opatření proti koronaviru a jako na sviňu jim tam pořád ještě nezačali umírat lidé na koronavirus. Ale Bělorusko je zaostalá země, kde nemají ČT, Flégra, Kubka, Prymulu, Hořejšího ani Hamáčka a nechodí se hromadně nakazit do fronty na zastrčení špejle do mozku. Také tam nemají povinné roušky, takže dýchají čerstvý vzduch a jejich imunitní systém je ve formě, protože – jsa bez roušky – střetává se s mnoha baktériemi a viry a tudíž se nepodělá z prvního viru, který potká. Na rozdíl od imunitního systému jiných lidí, u lidí mimo zaostalé Bělorusko, u lidí, jejichž imunitní systém se zhroutí po setkání s prvním virem po sundání roušky na tři sekundy. Případně z nálože koronaviru, který se díky roušce či respirátoru úspěšně neustále vrací do těla infikovaného člověka tak dlouho, až dotyčný člověk, hrdý „nositel roušky vždy a všude“ dostane ze svého vlastního dechu pořádnou virovou nálož a odvezou ho na JIPku. Tím se zvýší počet hospitalizovaných, případně mrtvých, a je hned o důvod více nařídit více roušek, na více místech, po delší dobu. Protože my jsme vyspělý západ a ne nějaké zaostalé Bělorusko, kde jsou lidé tak hloupí a zaostalí, že ani nenosí roušky, ani neumírají na covid. No maj‘ tam v Bělorusku hotovej‘ pravěk!

To s těmi úmrtími na Gibraltaru po očkování na Covid je odporná dezinformace. Skoro tak strašná, jako ta dezinformace, že naše vláda uvažovala o vyhlášení výjimečného stavu a nasazení armády do ulic. To byl hoax a odporná lež šířená jednou neuvědomělou osobou, na kterou si ale také naše hrdinná policie vyšlápla a dovedla dotyčnou osobu až před soud za vylhanou poplašnou zprávu, že vláda zavede výjimečný stav a do ulic nasadí armádu. Protože to by naše vláda nikdy neudělala, že ne?

Takže tedy lidé očkovaní proti Covidu mohou onemocnět Covidem. Zároveň se všeobecně uvádí, že i očkovaný člověk může nadále roznášet virus. Což je pro kovid-fašistickou propagandu zdůvodněním, proč i očkovaní lidé musí pořád všude nosit roušky, někde už rovnou respirátory, časem rovnou proti-plynovou masku a proti-chemický oblek.

Z toho logicky vyplývá, že lidé, kteří jsou očkovaní proti Covidu jsou významně rizikovější z hlediska skrytého přenosu nákazy. Mohou mít virus, mohou být nemocní, jen mají mnohem menší příznaky. Takže je mnohem menší pravděpodobnost, že jejich infekčnost bude objevena.

Takže je nutné všechny očkované osoby průběžně testovat mnohem intenzivněji než osoby neočkované, protože u neočkovaných osob je infekčnost mnohem snáze a mnohem dříve rozpoznána na základě příznaků nemoci. Možná by mohlo stačit testovat očkované osoby dvakrát, třikrát denně. Andrej by to jako brilantní manažer mohl zorganizovat, protože má drajv a tah na bránu. Konkrétně to zatím vypadá na bránu pankrácké věznice, ale to je vedlejší.

Takže je nutno říci, přesně dle hesla „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mne“, že v případě očkování proti Covidu takové heslo zní „Moje očkování ohrožuje tebe“. K tomu by se mohlo přidat rovněž „A mě taky“. A to vzhledem k nevyzkoušenosti vakcín, zejména vakcín na bázi nikdy nikde nevyzkoušené a nikdy nikde neschválené technologie mRNA, kterážto jen v současné hysterii získala podmínečně povolení pouze pro nouzové použití v rámci „pandemie“.

Případně v delší verzi by heslo mohlo znít „Moje očkování ohrožuje mě i tebe, tvoje neočkování chrání mě i tebe“. Další variantou by mohlo být – tedy poté, co nám bude vládnout opozice, která kromě ksichtů je od momentálně vládnoucího gangu k nerozpoznání – „Jdem do toho společně: Nech se naočkovat taky a budeme ostatní covidem ohrožovat spolu“

Vzhledem k riziku, jaké zcela zřejmě představují lidé očkovaní proti Covidu pro lidi, kteří zatím ještě nejsou očkováni, je tedy nutné všechny očkované izolovat v karanténě a to až do doby, kdy bude na celém světě naočkováno minimálně 100,0000000% obyvatel a to včetně právě narozených novorozenců. Takže stejně jako máme dočasný nouzový stav a dočasná restriktivní opatření, tak všichni očkovaní proti Covidu musí být v karanténě dočasně, konkrétně pak na věky věků.

€vropská Unie už plánuje zavést očkovací pasy. Jak se prořekla prostoduchá Ursula, zatím ještě tedy neví, k čemu přesně je použít. Ale u Němců nemám obavy, že by něco nevymysleli, vzhledem k jejich rozsáhlým zkušenostem se žlutými hvězdami na kabátu.

Koneckonců, jak se praví ve Zjevení Janově:

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.

Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.

A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.

Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.

Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Nositelé očkovacích pasů v zájmu boje proti šíření koronaviru musí mít doživotně zakázáno cestovat do zahraničí, protože u nich je enormní riziko, že v zahraničí získají nějakou mutaci koronaviru a vzhledem k očkování a nenápadnému průběhu infekce u nich nebude tato mutace koronaviru včas rozpoznána. A tak by takovou nebezpečnou mutaci zavlekli do své domovské země.

Mutací je už nyní celá řada – z těch medializovaných jmenujme britskou, vlastně britskou I a britskou II, možná i III, IV a V, dále pak finskou, brazilskou, kalifornskou, ňujorskou, jihoafrickou. Časem jistě přibydou ke každé této mutaci nejen mutace číslo I až MMMDCCLXVIII, ale objeví se jistě i mutace slovenská, polská, německá, bavorská, francouzská, maledivská, indická, nepálská, panamská, kanadská, …mno, nebudu je jmenovat všechny, protože jen států je celkem dle wikipedie na světě cca 206, takže by bylo velice pracné vypsat všechny mutace již existující i do budoucna naplánované, totiž, co to říkám, v budoucnu se objevivší, objevivší jsem chtěl říct.

Pokud se snad kdykoli v budoucnu epidemiologická situace zhorší, pak nositelé očkovacího pasu budou mít zakázáno chodit z domova dále než na 20cm. Při opuštění domova na zmíněných 20cm maximálně budou muset mít tito rizikoví super-šiřitelé navíc na obličeji tři respirátory třídy FFP3, přes ně ještě jednu proti-plynovou masku, na nohou dvoje gumové holínky, na sobě oblečenou nepromokavou bundu, lyžařské kalhoty a tři pláštěnky. Vzdálenost 20 cm je zcela postačující na to, aby si například mohli vyzvednout potravinový balíček doručený rohlíkem nebo košíkem nebo Armádou Spásy. To podle toho, zda již dotyčná osoba stihla či nestihla utratit veškeré úspory a rozprodat veškerý majetek v ekonomice, kde kromě státních úřadů budou již brzy fungovat pouze exekuce, dražby a zastavárny.

Nositelé očkovacího pasu také nebudou smět do práce ani do školy ani k lékaři, aby neohrozili ostatní občany. Nicméně to bude poměrně málo významné omezení, protože do dvou, tří let stejně zmizí téměř všechna zaměstnání (kromě státních úřadů a neziskovek), školy i zdravotnická zařízení a to díky už zavedeným opatřením, která jsou ve svých destruktivních důsledcích nikoli nepodobna hiroshimské bombě – a to ještě navíc dnešní destruktivní opatření vlád budou zeleným dýlem €uro-kominterny již brzy posílena až na level vodíkové zbraně posledního soudu.

Tím se definitivně dostaneme do globalisty vysněné fáze Fourth Industrial Revolution, kdy pro globalisty a mega-korporace budou lidé už zcela zbyteční, protože i exekuce už budou automatizovány a digitalizovány. A navíc časem stejně nebude už co lidem zabavovat, protože už budou žít v tom šťastném světě po Great Reset, ve kterém jim nebude patřit ani spodní prádlo natožpak nějaký majetek.

Lze odhadnout, že se pak brzy nějakou nešťastnou náhodou masově rozšíří nová mutace koronaviru, na kterou nebude zabírat žádná vakcína.

Masové snížení emisí CO2 v důsledku následného vymření několika miliard lidí pak bude zásadním pozitivním přínosem celé operace „netopýří polévka“ (Bat Soup Operation) a tím se významně zkvalitní život pro všechny lidi na Zemi, jak hlásá Greta a všichni další členové kultu „CO2-Bubububu“.

Tedy, vlastně – zkvalitní se život jen pro ty, co přežijí, že? Takže odhadem tak pro horních 100 milionů.

Jenže jenom na chvíli, časem dojde i na ně. Bez spodních 8 miliard umřou hlady a na banální nemoci.

Jasně, že si dělám legraci.

Tedy kromě toho, že do dvou, tří let budou ekonomiky, sociální systémy, zdravotnictví, důchodové systémy i státní finance a měny západních států naprosto zničené. Ve srovnání se státy EU a s USA bude už brzy i Spálená země vypadat jako dobrý cíl pro emigraci za lepším.

Dělám si legraci. Trochu. Ale faktem je, že právě očkovaní lidé budou nejrizikovější z hlediska šíření koronaviru – minimální příznaky při zachované možností získat a dále nepozorovaně šířit koronavirus.

Navíc – lidé, kteří budou očkovaní, ale přitom mohou mírně a tedy nepozorovaně onemocnět, budou s velkou pravděpodobností přímo rájem pro výrobu dalších a dalších mutací koronaviru, které se budou dlouho nepozorovaně šířit dále.

Ono by totiž proti koronaviru bylo nejlepší to, co doporučila doktorka S.P. v souvislosti s „mutacemi“, které tato špičková viroložka považuje za uměle vytvořené nové kmeny a žádné mutace:

‚Najděte tu jeskyni, ze které vylétají ti netopýři, zavřete tu jeskyni, zavřete její management a celé vedení.‘

Myslím, že to by bylo úplně nejlepší, kdyby šlo o řešení „pandemie“.

Dokonce by stačilo i jednoduché opatření – začít lidi s Covidem léčit. O Isoprinosinu se ví od loňského léta. Je to preparát využívaný desítky let, takže bez vedlejších účinků. Ale nemůže se prý využívat, protože prý „nejsou peníze na studii za 50 milionů“. 50 milionů vyhodíme každý den za testy zcela zdravých osob. 50 milionů je jedna desetitisícina sekery, kterou nás naše vláda a zadlužily vloni. A letos to zopakují. Prý není k sehnání jedna dvacetitisícina částky, kterou ZATÍM tuto zemi zadlužily naše Vláda Národní Zkázy a Parlament Národní Zkázy.

O Ivermektinu se ví také již měsíce. Také jde o lék vyzkoušený desítky let, užívaný miliony lidí. Ale prý je „rizikový“. Už jen na těchto dvou příkladech je zcela jasně vidět, že mocenské elity nechtějí lidi léčit, nechtějí ochraňovat jejich zdraví. Mocenské elity chtějí co nejvíce nemocných a mrtvých jako zdůvodnění nových a nových opatření, nových a nových restrikcí, nových a nových nástrojů na destrukci ekonomiky, společnosti a ekonomiky – pro následnou realizaci plánu Great Reset.

Bylo by naprosto naivní kdykoli hledat jakoukoli logiku ve vládních opatřeních, když jejich hlavním cílem je rozvrátit a zničit západní státy a normální lidský život obyvatel. Great Reset má svoji vlastní logiku, svoje vlastní cíle a svoje vlastní nástroje. Například „covid“ a „pandemii“, které Klaus Schwab nebo von der Leyenová prokazatelně považují za vynikající nástroj pro nastolení totality Great Reset, totality, kterou by normálně lidé rozhodně nepřijali. (A kdo by se asi tak chtěl zbavovat něčeho, co považuje za vynikající nástroj k realizaci vlastních cílů, že?)

A proto ta „proti-pandemická“ great-resetová opatření za celý rok nepřinesla nic než zhoršení situace naprosto ve všem, dokonce i s covidem.

O životech lidí ani nemluvě.

Zdroj