TopVálečné přípravy v souvislostech

Prohlášení ruského ministerstva zahraničí k odvetným opatřením v souvislosti s nepřátelskými akcemi Spojených států

5
(5)

Poslední útok na naši zemi podniknutý administrativou J. Bidena samozřejmě nemůže zůstat bez odpovědi. Ve Washingtonu, jak se zdá, nejsou ochotni se smířit s tím, že v nové geopolitické realitě není místo pro jednostranný diktát a zkrachovalé scénáře „zadržování Moskvy“, na které se Spojené státy i nadále krátkozrace spoléhají, a jsou plné dalšího zhoršování americko-ruských vztahů.

Na tomto pozadí pokrytecky znějí přes oceán výzvy o zdržení se eskalací, ale ve skutečnosti se snaží s námi mluvit z pozice síly. Opakovaně jsme varovali a v praxi dokázali, že sankční a další nátlaky jsou nejen marné, ale budou mít katastrofální následky pro ty, kdo o takových provokacích rozhodnou.

V reakci na protiruské sankce budou v blízké budoucnosti zavedena následující protiopatření.

  • Na základě vzájemnosti bude následovat vyhoštění zaměstnanců amerických diplomatických misí v míře odpovídající akci amerických orgánů proti ruským diplomatům.

Mimochodem, všimli jsme si, jak rychle  ve Varšavě „zpívali společně“ s americkou administrativou a požadovali odchod tří ruských diplomatů z Polska. Na oplátku bude tedy z Ruska vyhoštěno pět polských diplomatů.

  • Omezuje se praxe zapojování velvyslanectvím USA krátkodobých služebních cest ministerstva zahraničí k zajištění fungování diplomatických misí. Vydávání příslušných víz jim bude omezeno na minimum: do 10 osob za rok na základě vzájemnosti. (pozn. „Američané kromě svých lidí na velvyslanectvích a konzulátech každoročně vysílají několik stovek svých zaměstnanců, abych tak řekl, na strážní služby – na krátkodobé pracovní cesty, někdy i vícekrát – posílit jejich pracovní příležitosti v Ruské federaci, jejichž cíle nejsou vždy věrohodné. Víme to dobře. Proto zastavujeme praxi nekontrolovaných a neomezených krátkodobých cest ministerstva zahraničí USA a dalších oddělení Spojených států pracovat v amerických diplomatických misích v Rusku “- Lavrov). 
  • V přísném souladu s Vídeňskými úmluvami o diplomatických stycích a ruskou legislativou, včetně zákoníku práce, budou přijata opatření k úplnému ukončení praxe najímání administrativních a technických pracovníků amerických diplomatických misí z řad občanů Ruské federace a třetích zemí. 
  • V souvislosti se systematickým porušováním pravidel pro cestování přes území Ruské federace ze strany diplomatických misí USA je ukončeno dvoustranné Memorandum o porozumění z roku 1992 týkající se „otevřené země“. (pozn. Lavrov oznámil bezprostřední ukončení volného cestování amerických diplomatů po Rusku)
  • Znamená to ukončit činnost amerických nadací a nevládních organizací ovládaných ministerstvem zahraničí a dalšími americkými vládními agenturami v Ruské federaci. 
    Tato práce, která je prováděna dlouhodobě a systematicky, bude ukončena, zejména na pozadí skutečnosti, že Spojené státy nemají v úmyslu omezit rozsah svých podvratných snah prováděných systematicky na základě rozsáhlé legislativní základny. 
  • Je zřejmé, že současná extrémně napjatá situace vyžaduje objektivní potřebu, aby velvyslanci obou našich zemí se nacházeli ve svých hlavních městech, aby situaci analyzovali a konzultovali
    (pozn. Sergej Lavrov novinářům řekl, že americký velvyslanec Sullivan byl povolán k pobočníkovi ruského prezidenta Juriji Ušakovi. Byla nastíněna opatření, která byla přijata v reakci na další sankce USA. A na konci rozhovoru poradce ruského prezidenta doporučil americkému velvyslanci v Rusku … vrátit se do vlasti ke konzultacím).

Tyto kroky jsou jen částí možností, které máme k dispozici. Hrozby zavádění nových trestů v prohlášeních americké strany bohužel ukazují, že nás Washington nechce slyšet a neoceňuje zdrženlivost, kterou jsme prokázali, a to navzdory vysokému stupni napětí, které přetrvává od doby prezidenství Baracka Obamy.

Připomínáme, že po rozsáhlém vyhoštění ruských diplomatů v prosinci 2016 a zabavení objektů ruského diplomatického sboru ve Spojených státech jsme po dobu sedmi měsíců nepodnikli žádné odvetné kroky. 
Naše reakce následovala, až když v srpnu 2017 bylo Rusko na legislativní úrovni prohlášeno za nepřítele Ameriky.

Americké velvyslanectví v Moskvě obecně pracuje ve srovnání s ruskými diplomatickými misemi ve Spojených státech v pohodlnějších podmínkách, má početní výhodu a aktivně využívá pracovní sílu v místě najatých ruských občanů. Jedná se o formu nerovnosti, která umožňuje „titulárním“ diplomatům vyšetřit si čas na cílenější úsilí v jednom z hlavních doktrinálních směrů zahraniční politiky Washingtonu – zasahování do našich vnitřních záležitostí.

Mimochodem, jména osmi současných i bývalých amerických vysokých úředníků a osobností podílejících se na vývoji a realizaci protiruského kurzu budou brzy zveřejněna na oficiálním portálu ruského ministerstva zahraničí. Je jim zakázán vstup do Ruské federace na dobu neurčitou. Jedná se o zrcadlenou reakci na sankce proti ruským úředníkům, které USA minulý měsíc uvedly na černou listinu.

Nyní je čas, aby USA projevily obezřetnost tím, že upustí od konfrontačního kurzu. V opačném případě bude pro americkou stranu provedeno několik tak bolestivých rozhodnutí, jako například příkaz omezit americké diplomatické mise na 300 zaměstnanců v Rusku. Tím bude zajištěna skutečná parita ve dvoustranných misích v zahraničí, protože při stanovení americké kvóty 455 zaměstnanců započítáváme i 155 osob vyslaných na naši Stálou misi při OSN v New Yorku. Ale to vůbec není dvoustranná mise.

Existují i ​​další možnosti. Samozřejmě chápeme omezení naší schopnosti zrcadlit „omezování“ Američanů ekonomicky. V tomto ohledu však existuje určitý zdroj, který bude také použit, pokud se Washington rozhodne postupovat po sankční spirále.

To vše není naše volba. Rádi bychom se vyhnuli další eskalaci se Spojenými státy. Jsme připraveni na klidný a profesionální dialog s americkou stranou v zájmu nalezení způsobů, jak normalizovat dvoustranné vazby. 
Realita je však taková, že z Washingtonu slyšíme jednu věc, ale v praxi vidíme něco úplně jiného. 

Nemělo by být o tom pochyb – ani jedna vlna sankcí nezůstane nepotrestána.

Samozřejmě jsme slyšeli prohlášení prezidenta Bidena o jeho zájmu o „stabilní, konstruktivní a předvídatelné“ vztahy s Ruskem, včetně iniciativy uspořádat rusko-americký summit. 

Když byl tento návrh vysloven, byl vnímán pozitivně, ale nyní je zkoumán v kontextu skutečné situace.

Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace – zdroj

Překlad

Rate this post

Souhlasíte s článkem?

Průměrné hodnocení 5 / 5. Vote count: 5

Zatím nehodnoceno, budete prvním