Top

Rozhodující volby jsou za dveřmi?

Vladimír Zlínský: Vážení občané České republiky, opět se ocitáme s velkou pravděpodobností na dějinné křižovatce.

Současní zástupci globalistů a progresivistů nabývají v České republice na síle. Mají chytře pokryto zastoupení téměř ve všech hlavních sdělovacích prostředcích, na rozhodujících řídících společenských postech, na školách a téměř ve všech politických stranách. Tyto strany se tváří, že jsou rozdílné ,pravicové či levicové, ale v souhrnu vždy budou plnit základní úkoly- další začlenění naší společnosti do globálního sdílení kapitálu, informací, obyvatel i myšlení.

Dle nich toto je pokračování přirozeného vývoje k lepším zítřkům lidstva, které umožní přivést každého člověka na naší planetě ke štěstí, prosperitě a zachrání naši planetu před zničením prostřednictvím vnějších regulačních zásahů, o jejichž účinnosti jsou neomylně přesvědčeni. Nelze jednoznačně vyloučit, že mají pravdu, i když dění kolem nás tomu nenasvědčuje. Ale jejich informační a finanční moc nad občany České republiky i dalších západních zemí je téměř neomezená.

Nedá se pochybovat o tom, že pokud bude narůstat nespokojenost obyvatel s jejich kroky, jsou rozhodnuti přistoupit k okleštění nám zatím ještě garantovaných svobod. Budou se tvářit, že bojují za svobody a prosperitu občanů, a že proto je nutné rozvraceče umlčovat pomoci měkkých nebo i tvrdých metod.

Na rozdíl od perfektně organizovaných a finančně a informačně zajištěných zástupců tohoto směru, jsou jejich odpůrci, kteří poukazují na nebezpečí tohoto myšlenkového ideologického směru, spíše roztříštěni a zatím nemají tak propracovaný myšlenkový systém, jakou alternativu přesně nabídnout místo globalizace. Jistě jsou zdůrazňovány pojmy národní státy, tradiční rodina, poctivá a tvůrčí práce, což spíše evokuje minulost než budoucnost.

Globalisté slibují jednotnou civilizaci na naší planetě, což dle nich povede k nevídanému nárůstu prosperity skrze sdílení kapitálu, osob i myšlenek a spolupráci ve vědě a technice, při zachování životního prostředí. Mně připadá, že spíše k této progresi povede soutěžení jednotlivých národů ,oblastí a civilizací, samozřejmě s větším rizikem konfliktních situací.

Globalizace a vynucené sjednocování povede k masivní stagnaci skrze potlačování a regulaci vnitřních rozporů a konfliktů. Pokud zvítězí s konečnou platností globalizační myšlenka, celosvětová společnost se dostane s velkou pravděpodobnosti do spirály úpadku, jehož hloubku nelze předvídat, ale lze ji odhadnout z úrovně chování a rozhodování molochu Evropské unie.

Moc bych si přál hlavně volební sjednocení vlastenecké scény a věřím tomu, že v brzké době k tomu dojde pod tlakem okolností. Situace se pro vlasteneckou scénu s velkou pravděpodobností bude i nadále zhoršovat. Já jako člen a funkcionář hnutí SPD,nyní nejsilnějšího vlasteneckého uskupení, nemohu nevyzvat ke sjednocení pod křídly tohoto hnutí.

V současné době je hlavně třeba , aby byla vytvořena propracovaná myšlenková platforma, která nabídne alternativu k myšlenkám globalistů na budoucí směřování civilizace na naší planetě, která sjednotí vlasteneckou scénu natolik, aby byla schopna úspěšně čelit jejich tlaku.

Měli bychom si jasně určit, k jakému cíli má euroatlantická a tím i celosvětová civilizace směřovat z našeho pohledu. Jistě cíle jako prosperita a štěstí pro každého obyvatele planety Země při zachování funkčnosti její ekosféry zní velice přitažlivě, ale není současná zvolená cesta právě tím, co povede k pravému opaku slibovaného? Nemělo by si lidstvo jako soubor nezávislých a v jistém směru soutěžících států, národů a uskupení vytknout cíle, které umožní jeho expanzi do vesmíru a výrazné urychlení vývoje takových zdrojů energie, které zabezpečí další vědecko-technickou progresi i po vyčerpání současných zdrojů energie? Nelze samozřejmě zavírat oči ani před rychlým vývojem na poli molekulárního a genového inženýrství, nanotechnologií a kybernetiky, které otvírají nesmírné možnosti, ale i hrozby pro další vývoj lidstva. Nelze vyloučit, že nakonec expanze do vesmíru a další progrese lidstva nebude bez těchto technologií možná.

Je třeba hlavně mladou generaci připravovat na možné náročné výzvy budoucnosti a programově ji vystavovat takovým situacím a zátěžím v moderované formě, které jim umožní se s těmito situacemi snáze vypořádat spoluprací v kolektivu různorodých jedinců. Pouhý život v blahobytu a bez blízkého pocitu nebezpečí a ohrožení, vede ke ztrátě kognitivních a intelektuálních schopností populace, stejně jako dlouhodobé vystavení působení výdobytkům výpočetní techniky.

Směřujme vpřed, ale zůstaňme tím čím nás příroda a evoluce stvořila. Tvorem různorodým, kolektivním, zvídavým, odvážným, nápaditým a soutěživým. Naši odpůrci chtějí vytvořit a vykovat nového člověka budoucnosti s novými vlastnostmi- nejasného pohlaví ,původu a schopností, já nabízím opak: podpořme ty vlastnosti a schopnosti člověka, které se vyvinuly během jeho vývoje a umožnily mu dosáhnout současného stavu vývoje poznání a rozvoje civilizace. Pokud tyto schopnosti ztratíme, tak nastane dle mého názoru rychlá regrese a odchod člověka ze scény dějin planety Země.

Ve Zlíně 18.2.2021

Zdroj