Domácí

Senát

Český senát, nejenže je absolutně zbytečnou institucí, ale navíc destabilizuje i tak špatně fungující českou demokracii, senát v komplotu s českou televizí má v mediálním prostoru silnější a pseudomorálně nadřazenou prezentaci než samotná sněmovna, která je centrem české demokracie. Mediálně zdobení senátoři, jinak politicky bezvýznamní a málo schopní, jsou ochotni svými protiústavními útoky na jediného státního činitele vybraného lidem a tedy s nejvyšší legitimitou, dovést stát na pokraj občanské války.

Tichanovskou protiprávně a proti smyslu české ústavy celebrují jako hlavu státu, Lukašenko možná volby podvedl, ale nikdo neví do jaké míry, Biden též volby podvedl a zde se ví, že americké volby vyhrál Trump. Je očividné, že pravda českých senátorů je účelově výběrová. Senát by měl být garantem české suverenity a bít první na poplach v případě jejího ohrožení, naopak se pozoruje, že je garantem jejího výprodeje a likvidace. Český stát se pochopitelně bez spojenců neobejde, ale dnes nemáme v podstatě v Evropě spojence, s oktrojovanou suverenitou dnes už nemáme možnost si spojence volit, máme nadřazenou rozhodovací strukturu v Bruselu, která spojence diktuje. Český senát měl rozhodující podíl na tom, že to dospělo do tohoto bodu, nikdy v minulosti nevaroval před fatálním nasměrováním státu. Český stát de facto nemá armádu, armádní struktury se odevzdaly NATO, stát nemá diplomacii hodnou toho jména a nemá perspektivní rozvojovou ekonomickou politiku. V bruselském schematu je stát na jedné straně nucen parazitovat na politicky podmíněných evropskounijních almužnách, na druhé straně progresívní typ finančního kapitalismu odsává z Česka gigantické prostředky. Státní doktrína, jejímž templem senát je, se nazývá trapnost.

Zdroj