Koronavirus

Snažíme se otvírat Vaši mysl a přibrzdit manipulaci s ní… (video)

Jindřich Kulhavý: Manipulací s lidským vědomím lze dosáhnout mnohého. Kdo ovládá média, má nesmírnou moc, stejně jako ten, komu se podařilo nashromáždit obrovský majetek. Možnost upravovat či filtrovat informace je prvním krokem k získání převahy. Podíváte li se na skutečné majitele světových mediálních kolosů, pak zjistíte, že patří do určité podnikatelsko-mediální skupiny vlastněné bohatým jedincem, případně jej tito lidé určitou formou podporují a dotují. U nás to pochopili jak Andrej Babiš, tak Daniel Křetínský a neblaze proslulý Bakala. Ve světě jsou však mnohem větší hráči. A patří k nejbohatším lidem na světě. Samozřejmě mezi média je třeba započítat i sociální sítě, protože právě těmi se šíří řada informací daleko rychleji.

Bránit se vlivu médií je velmi složité. I proto je momentálně společnost tam, kde je. Jistě si uvědomujete, kolik lidí sedí denně před televizní obrazovkou a hltá televizní zpravodajství, seriály a další pořady. Především zpravodajství jsou tím zlem, které má na lidské podvědomí největší vliv. Je třeba si uvědomit, že jeho skladbu sestavují skuteční odborníci na manipulaci s davem a  moderují ho speciálně vybraní a atraktivní lidé schopní přinést i tu největší lež s ledovým a profesionálním klidem. Lehký patos a hraná emoce poté dělají zázraky a diváci jim prostě důvěřují. V zákulisí se však hraje o hodně a příprava takových pořadů je pro danou stanici mnohem důležitější než výběr zábavných pořadů. Navíc většina z těchto informačních obrů disponuje solidním rozpočtem, do kterého plyne mnoho peněz buď z různých poplatků, z reklam či od lukrativních přispěvovatelů typu Gatese a politických stran. Pokud tedy médium nejde proti proudu, je pravděpodobné, že se udrží a jeho vliv na občany je obrovský.

Z výše uvedeného vyplývá, že bojovat proti často naprosto lživým informacím u nás šířeným například ČT, Novou či Primou je velmi složité. Reportáže a patetické přednesy jsou mixy polopravd, skutečných lží a reality. Diváci sedí před obrazovkou a bezmyšlenkovitě zírají a ukládají informace do svého podvědomí. Přesto lze tyto konzumenty rozlišovat. Někteří vše přijímají jako mycí houba hozená do vody. Prostě vstřebají vše. Další už blafání moderátorů lehce filtrují, nicméně mají své předurčené pravdy a kvitují, když jim je televize potvrzuje. Pak jsou přemýšliví a nestranní, pro které je síto, kterým k sobě sdělené propouští, velmi husté. Udělají si vlastní úsudek, shání informace i mimo mainstream a sestavují si mozaiku. No a poslední skupina buď televizi a rádio vůbec nepotřebuje, nebo tomu, co z nich plyne nevěnuje pozornost. Možná jsou to šťastní lidé, ale na druhou stranu těžko poznají svého nepřítele.

Vytváření atmosféry strachu, závislosti, potřeby určitého chování se týká jak politiky, tak i byznysu a zdraví. Manipulace s vědomím lidí dosahovala vrcholu za druhé světové války a od příchodu televizní technologie a později internetu je mnohem jednodušší. Především doba covidová nám ukazuje, k čemu všemu lze lidstvo pomocí médií přinutit, nasměrovat jeho myšlení a chování. Je velmi těžké a složité se tomuto chování podporované elitami postavit a vzepřít. Můžete se snažit sebevíce, ovšem cenzura, dehonestace a diverzní skupiny typu Dezinformátoři.cz, Čeští elfové, Manipulátoři.cz podporované ze zákulisí politické a mediální scény vytváří dojem, že lháři jsou všichni, kdo si dovolí se postavit přílivu falešných, upravených či zmanipulovaných informací. Boj je o to těžší, že tito lidé vychází z podobného prostředí, své práci věří a ideologicky spadají do stejné skupiny, jako tvůrci zpravodajství.

Přestože původně jsme Vám chtěli přinést úplně jiné informace a rozepsat se o nich, nakonec jen přikládáme dva odkazy na videa s jejich přepisy do češtiny, která svým obsahem mají otevřít oči a mysl konzumentům oficiálně šířených zpráv. Existují totiž lidé neochotní se smířit s totální devastací lidstva a věnující svůj čas snaze rozsvítit v přítmí, ve kterém se děje skutečné zlo. Zvažte také, nechcete li přispět aspoň malou finanční částkou těm, kteří ve svém volném času překládají tato videa a články tak, aby byly pochopitelné pro všechny. Nejsou to příspěvky pro nás, inadhled je nepotřebuje. Nyní už tedy slíbené odkazy a opravdu se zkuste zamyslet nad tím, jste li obětí machinace s realitou, nebo Vám stojí za to změnit svůj přístup k dosavadní konzumaci falešných informací.

Zdroj