Domácí

Státy suverénní a státy satelitní

Jan Žižka: Ani v dnešní době, která je myslím pro každého z nás extrémně náročná, nezapomíná Česká televize a někteří politici na pravidelné vychovávání české společnosti k nepřátelství vůči Rusku. Nemine zpravodajství, které by nás (nota bene často před zprávami z ČR) neinformovalo, co dělá Navalnyj. Nevím, co dělá Navalnyj, nezajímá mě to, a i kdyby, pravdu se nikdy nedozvím.

Pokud vím, je obviněn a asi bude souzen v zemi, kde mu nehrozí ani trest několikasetletého vězení ani mučení – to naopak hrozí Assangeovi, který sice nespáchal nic trestného – ale upozornil na zločiny, kterých se dopouštěla americká armáda. Nic to nemění na tom, že hlasatelé zpravodajství ČT nás budou, poněkud prostoduše ale o to vytrvaleji, dlouhé minuty sytit zprávami o nelidskosti ruského režimu.

Před listopadovými změnami jsem často poukazoval na neobjektivní zpravodajství tehdejších sdělovacích prostředků, ale nedovedl jsem si představit, jakým způsobem budou pracovat ve „svobodných podmínkách“. Na ČT je dobře vidět, že jsme se stali nesuverénním státem, který musí přizpůsobovat zpravodajství k obrazu těch států, kterým v podstatě podléháme. Všimněme si, že se nedozvíme např. to, proč chybí vakcíny pro celou Evropu. Že by nešlo o zdraví „Evropanů“, ale jen o peníze, kterých dal někdo víc? Proč se nemůže koupit i fungující jiná vakcína? Protože bychom platili někomu jinému?

Zmínil jsem politiky. Státy, které jsou svrchované např. Španělsko, Německo, Francie – nedopřály sluchu věčně pokřikujícím státům – satelitům jako je Litva, Lotyšsko, Čechy, Polsko, které by rády ihned uvalovaly sankce, sankce které by poškodili pouze nás a nám podobné, hospodářsky nevýznamné státy, ale to naše politiky – např. Petříčka nezajímá – jeho úkol (stejně jako např. některých senátorů) je štvát Čechy proti všemu dostatečně „neamerickému“ a „nebruselskému“ ať to stojí, co to stojí. Politici suverénních států, kteří naopak mají zodpovědnost za svou zemi, jednají v jejím zájmu.

I když se otázkou naprosto neobjektivního a nekvalitního zpravodajství ČT zabývá pravidelně mnoho dobrých komentátorů a analytiků (L. Man, J. Schneider, V. Dvořák, S. Blaha a mnozí další), je třeba přesto na tento problém poukazovat neustále. Jedná se o velmi nebezpečnou aktivitu České televize podporovanou některými politiky, kteří rozhodně nepracují ve prospěch naší země.

Zdroj