Domácí

Třetí námět – tentokrát od Jiřího Šifrína

Vidlák – Jiří Šifrín: Pan Šifrín mi poslal následující text a chtěl ybch ho přidal k Yokerovu nedělnímu článku o manipulaci s vědomím. Nemohl jsem to udělat, protože jsem už byl mimo internet, ale slíbil jsem mu, že to pustím hned jak se vrátím domů. Vrátil jsem se včera večer, plním svůj slib a zítra už budu zase v plném nasazení. 

A teď už Jiří Šifrín: 

Pan Yoker mi napsal, že na tomto webu bude uveden jeho článek o knize S. G. Kara-Murzy Manipulace vědomím. Já mu tímto za to velmi děkuji a jen bych jeho článek doplnil několika postřehy. Nejprve o tom, jak došlo k tomu, že jsem se dal do tohoto překladu. Původně jsem totiž s touto knihou vůbec nepočítal, ale chtěl jsem vydat dvoudílný svazek Sovětská civilizace – který velice překvapivě a velice logicky vysvětluje, co že to ten ‚reálný socializmus‘ byl, co nebyl a proč dopadl tak, jak dopadl. S autorem jsem začal jednat o překladu tohoto díla, jenže … to byl začátek roku 2020 a v této tradičně slovanské zemi se najednou začala rozjíždět fašistická propaganda, proti které kupodivu žádný soud nezakročil a tato propaganda nám z osvoboditelů udělala zavilého nepřítele a z masových vrahů ‚osvoboditele’. Shodou okolností jsem zrovna předal 1. díl Sovětské civilizace ke korektuře (ale teprve teď ji dávám do tisku) a měl chvíli volna – tak jsem se na tu Manipulaci vědomím podíval. Tato kniha přesně popisovala a vysvětlovala přesně tu naši profašistickou propagandu a vysvětlovala i to, jak se z toho ‚vykroutit’. A tak jsem připravovanou smlouvu s panem Kara-Murzou rychle doplnil o tuto knihu, Sovětská civilizace dostala odklad a s plným nasazením jsem se dal do překládání Manipulace vědomím. Bylo toho hodně a bylo to tvrdé, ale se štěstím (děkuji tímto hořovickému tiskaři panu Ženíškovi) jsem ji stihl vydat ještě před Vánocemi 2020.

Vynechám nějaký podrobnější popis této knihy, to je prostě na čtenáři a zde si každý může vybrat z přehršle popisů a vysvětlení. Jen uvedu takovou základní skutečnost, že manipulace vědomím se v liberální společnosti stala základním prostředkem pro ovládání lidí, když v tradiční společnosti tuto funkci plnil mravní zákon. Jenže to ve svém důsledku znamená, že liberalizace (osvobození od morálky) zbavuje individuum té tolik liberály opěvované svobody… Mimoto zmíním takovou docela překvapivou skutečnost, že čtenář se zde dozví, že kritiku televize, jako základního prostředku používaného pro manipulaci vědomím, sepsal Platón (!) – před dvěma a půl tisíciletími… A nakonec bych zmínil dvě velmi důležité záležitosti, popisované v této knize.

Nezbytnou podmínkou manipulace vědomím je zničení schopnosti chápání přijímaných zpráv. Toho se dosahuje záměrným vkládáním chyb do zpráv, vytvářením obtížně pochopitelného slovosledu a vkládáním cizích (přejatých) slov – pro která nemáme tzv. ‚kořen‘ – na jehož základě teprve slova a zprávu vyhodnocujeme. Tímto způsobem se i rozsáhlé zprávy pro posluchače/čtenáře zcela obsahově vyprázdní – a nic z nich nemůžeme pochopit. Na to by totiž bylo potřeba obzvláštního úsilí (které ale jsme schopni nasadit jen zřídka – je to příliš náročné). Proto základní obrana proti manipulaci vědomím spočívá v tom, převyprávět si zprávu vlastními slovy – a vynechat při tom ta prázdná slova (autor je označuje pojmem ‚amébová‘). Trochu pro uklidnění uvedu, že autoři takovýchto zpráv tomuto podléhají také a ve skutečnosti skutečnosti zhloupnou ještě dříve, než posluchači…

Druhá zmínka se týká systému školního vzdělávání. To bohužel od dob socializmu pilným úsilím manipulátorů zcela cíleně zapadá stále hlouběji do hnoje – a autor tomu věnuje v této knize docela dost místa. (Podotýkám, že z opačné strany se tato záležitost podává v 2. dílu Sovětské civilizace a v 1. dílu Sovětské civilizace je velmi pečlivé vysvětlení fašizmu a jeho role v zavedení masívní manipulace vědomím).

Jiří Šifrin