Zahraničí

Ukrajina faktograficky

Ukrajina se od rozpadu SSSR snaží vnutit coby chudá příbuzná západnímu světu, Janukovič, který obrátil kormidlo k Moskvě, byl rychle svržen, je záhadou kým, Ukrajinci, kteří zrovna nejsou ze západní Ukrajiny, neprojevují žádnou protiruskou animozitu. Z Ukrajiny udělal sovětský režim a tehdejší těsná spolupráce s Ruskem průmyslovou a agrární velmoc takové dimenze, kterou by  mohla závidět i Francie. Alexandr Sokolovský uvádí v ukrajinském Obozrevatěl zajímavá fakta.

Ukrajina zaujímá:

 • 1. místo v Evropě v zásobách uranové rudu;
 • 2. místo v Evropě a 10. ve světě v zásobách titanu;
 • 2. místo ve světě v zásobách manganové rudy (12% světových zásob);
 • 2. místo ve světě v zásobách železné rudy;
 • 4. místo ve světě v hodnotě přírodních zdrojů;
 • 7. místo ve světě v zásobách uhlí;
 • 1. místo v Evropě po ploše obdělávané půdy;
 • 3. místo ve světě po ploše černozemě (25% světových ploch);
 • 1. místo ve světě v exportu slunečnicového oleje;
 • 2. místo ve světě v produkci a exportu ječmene;
 • 3. místo ve světě v produkci kukuřice a 4. místo v exportu;
 • 4. místo ve světě v produkci brambor;
 • 1. místo v Evropě ve výrobě amoniaku;
 • 2. místo v Evropě ve výrobě plynových a ropných trub;
 • 3. místo v Evropě v kapacitě atomových elektráren;
 • 3. místo v Evropě v hustotě železniční sítě;
 • 4. místo na světě v exportu turbin pro atomové elektrárny;
 • 4. místo ve světě ve výrobě raket-nosičů;
 • 10. místo ve světě v produkci oceli;

Efektem několika desetiletí trvající spolupráce se západní Evropou a USA je vylidňující se Ukrajina, miliony Ukrajinců pracujících téměř bez výjimky v inferiorních pozicích v západních zemích a konec pelotonu v statistikách mezinárodních ratingů.

 • 111. místo ve statistice prosperujících zemí podle The Legatum Institute;
 • Ukrajina patří mezi pět zemí na světě nejvíc postižených snížením počtu obyvatel;
 • 117. země ze 180 zemí ve statistice korupce;
 • Předposlední místo na světě ve Future Brand Country Index, index kvantifikuje rozvojové možnosti firem;
 • 110. místo ze 149 zemí ve World Happiness Report 2021 (první je Finsko);
 • Ukrajina je ve statistice Jenské univerzity na prvním místě v Evropě v úmrtnosti na srdeční choroby v důsledku vadné životosprávy;
 • Ukrajina zaujímá poslední místo v Evropě v HDP na hlavu;
 • Podle statistik mezinárodní organizace práce je Ukrajina na 127. místě ze 160 zemí v mzdové úrovni (194 dolarů);

Zdroj