Svět podle lepšolidí

Ultrarasismus je na vzestupu – už je rasistické i jídlo

Dřívější projevy rasismu se z pohledu dnešního ultrarasismu zdají být jako banalitou. Dříve záleželo „pouze“ na tom, jak člověk vypadá. Dnes už začíná být rasistické i to, co a jak člověk jí. Podle některých pomatenců…

Francouzské jídlo je vyjádřením bílého privilegia, šokovala akademička z USA

Nedávno jsem psal o jiném projevu ultrarasismu – o dabování kreslených postaviček. Jak se zdá, ultrarasisti se nezastaví před ničím. Teď jakási profesorka (opravdu?) kromě dalšího tvrdí například toto:

„Bělost francouzského jídla je o to silnější, že je nepojmenovaná, což umožňuje rasové většině těžit z privilegií jídla, aniž by musela uznávat jejich rasový původ,“ dodala s tím, že stravovací návyky jsou formovány normami bílé vyšší střední třídy.

Bože na nebesích, do čeho’s to duši dal? Každá kultura má nějakou svou kuchyni a pokud ji násilím nenutí jiným kulturám (či rasám), nemůže se jednat žádným způsobem o jakýkoliv projev rasismu. Možná má šílená paní na mysli skutečnost, že přijde-li někdo do Francie, setkává se tam celkem logicky a očekávatelně primárně s jídlem, které vyhovuje původnímu většinovému obyvatelstvu. No a? Chce-li příchozí svou vlastní kuchyni, nechť si ji sám obstará, nebo nechť se necpe do zemí, jejichž kuchyně mu nevyhovuje. Prosté nic rasistického na tom není. Nebo paní už neví, jak se lehko uživit, tak přiživuje rasovou nesnášenlivost s úmyslem získat granty pro svůj nebezpečný „výzkum“?

Stát se něco takového u nás, pak mám za to, že paní profesorka se dopustila hanobení národa, rasy atd. s úmyslem podnítit nenávist vůči skupině osob. Určitě by bylo zajímavé podat na ni (v našich podmínkách) v tomto smyslu trestní oznámení a sledovat, co se z toho vyklube.

Zbyšek Hlinka