novarepublika

Umlčení zpravodajského webu novarepublika.cz

AKTUALIZACE!! web běží na nové adrese: www.novarepublika.online, v případě odkazů pomocí rss je nutno přepsat „novarepublika.cz“ na „novarepublika.online“Dne 25. února 1948 2022 byl ve spolupráci se státní mocí umlčen zpravodajský web „novarepublika.cz“.

V podstatě se jednalo web europoslance MUDr. Ivana Davida, kde svým voličům a příznivcům sděloval názory své a svých spolupracovníků na aktuální dění, zejména zemědělskou politiku EU.

Neschvaloval ani „atentát na zastupujícího říšského protektora“, ani se nestihl vyjádřit k vojenskému napadení Ukrajiny.

Přesto byl jakožto web s nepohodlnými názory bez soudního řízení umlčen.


 

Listina základních práv a svobod

2/1993 Sb.

HLAVA DRUHÁ LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY

Oddíl druhý Politická práva

Čl. 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.