prvnizpravy

Umlčení zpravodajského webu prvnizpravy.cz

AKTUALIZACE!! Zpravodajský portál novarepublika.cz je funkční, nefunkční je DNS záznam poskytovatele. Nutno tedy upravit soubor „hosts“ – hodnoty viz níže…

Dne 25. února 1948 2022 byl ve spolupráci se státní mocí umlčen zpravodajský web „prvnizpravy.cz“.

Jednalo se o zpravodajský web s širším záběrem, rozsahem a kvalitou zřejmě hned za webem parlamentnilisty.cz. 

Web byl umlčen vymazáním z DNS záznamů, zprávy do 1.3.2022 šly zobrazit po úpravě DNS záznamů v PC, dne 1.3.2022 byl zřejmě „hacknut“ protože přesměrovává na porno portál xvideos.com.

DNS údaje:

  • 78.24.14.63 prvnizpravy.cz www.prvnizpravy.cz

Důvodem umlčení webu byl fakt, že přinášel zprávy a názory nikoliv podle vidění mainstreamu a tzv. „lepšolidí“.


Listina základních práv a svobod

2/1993 Sb.

HLAVA DRUHÁ LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SVOBODY

Oddíl druhý Politická práva

Čl. 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.